Bilişsel davranışçı terapide  TERAPİYE YÖNLENDİRİRKEN DUYGUSAL YOĞUNLUĞUNUN KULLANILMASI

Bilişsel davranışçı terapide  TERAPİYE YÖNLENDİRİRKEN DUYGUSAL YOĞUNLUĞUNUN KULLANILMASI   Hastalar hangi durumları,  konuşmak için getirmeleri gerektiğini fark edemeyebilirler.  onlardan bu durumlardaki  sıkıntılarının derecesini; var olan deneyimleri ile getirilen durumu tartışmanın  yardımcı olup  olmayacağı  olasılığına karar vermelerini isteyebilirsiniz. aşağıdaki kısa terapi konuşmasında, sally’in  tanımladığı başlangıçtaki duruma odaklanarak çok fazla bir şey elde edemeyeceğimizi  anında fark ettim.…

Bilişsel davranışçı terapide Duyguları Derecelendirme

                Bilişsel davranışçı terapide     Duyguları Derecelendirme , Hastalar için bazen yalnız duygularını belirlemek değil, aynı zamanda yaşadıkları duyguların derecesini niceliğini de belirlemek önemlidir.  bazılarının yaşadıkları duygular hakkında işlevsiz inançları vardır. Örneğin küçük bir sıkıntı hissettiklerinde inandıklarında: bu inanç rahatsızlığı arttırarak dayanılmaz hale getirecektir. Duygu yoğunluğu derecelendirme öğrenmeleri hastaların…

Bilişsel davranışçı terapide  Duyguları Adlandırmada ki Zorluklar

Bilişsel davranışçı terapide  Duyguları Adlandırmada ki Zorluklar Çoğu insan kolayca ve doğru bir şekilde duygularını adlandırılabilir. Ancak bazıları nispeten daha yetersiz kelimelerle duygularını açıklar,  diğerleri ise zihinsel olarak duygularını fark edebilir Ancak onlar özel duyguları adlandırmak da zorluk çekerler .Her iki durumda da hastaların duygusal tepkilerini özel durumlarla bağlantısının kurulması yararlı olur.  Duygu grafiği düzenlemek…

Bilişsel davranışçı terapide  Duygular arasında ayrım yapabilme önemi

Bilişsel davranışçı terapide  Duygular arasında ayrım yapabilme önemi Sürekli olarak hastaların problemlerini kavramsallaştırırken  onların deneyimlerini ve bakış açılarını ve altta yatan inançların belirli bir durumda özel otomatik düşünceleri nasıl ortaya çıkardığını davranışlarını ve duygularını nasıl etkilediğini anlamaya çalıştınız. Hastaların düşünceleri duyguları ve davranışları arasındaki bağlantı anlaşılır olmalıdır. Aşağıdaki trafik konuşmasındaki gibi, otomatik düşüncelerinin içeriği hastaların…

Otomatik düşünceleri Duygulardan ayırmak / duygu düşünce ayırımı

Bilişsel davranışçı terapide Otomatik düşünceleri Duygulardan ayırmak   Çok hasta duygularıyla düşünceleri arasındaki farkları net bir şekilde anlamıyor sizden hastaların deneyimlerini anlaşılır kılmak için  gayret edeceksiniz Ve anladıklarınızı onlarla paylaşacaksınız sürekli bir ustalıkla bilişsel model aracılığıyla hastalara deneyimlerini görmelerine yardım edeceksiniz (Otomatik düşünceleri Duygulardan ayırmak / duygu düşünce ayırımı) Hastaların bilişsel modelinin kategorileri  Içinde sunduğu…

bilişsel davranış terapisinde Duygularımı belirlenmesi

bilişsel davranış terapisinde Duygularımı  belirlenmesi duygular bilişsel davranış terapisinde birincil öneme sahiptir Tedavinin başlıca amacı hastaları rahatsız edici semptomlardan kurtarma(Özellikle hastanın sıkıntılarını düzeyini azaltmak) ve hastanın ruhsal bozukluğunu iyileştirmektir. olumsuz duygu yoğunluğu hastanız sağlıklı düşünebilme problemleri çözebilme hareket etkinliğine ya da doyumuna müdahale ediyorsa  bu acı verici ve  işlevsiz olabilir.  psikiyatri rahatsızlığı olan hastalarda sıklıkla…