şişli psikolog

Psikolojik Problemin Tanımı Nedir?

Psikolojik Problemin Tanımı Nedir? Akıl hastalığı, bireyin düşünme, hissetme ve davranış şeklini olumsuz yönde etkileyen psikolojik sağlık koşullarını ifade eder. Tıpkı “fiziksel hastalık” ifadesinin çok çeşitli fiziksel sağlık koşullarını tanımlayabileceği gibi, zihinsel hastalık da birçok farklı zihinsel sağlık problemini kapsar. Psikolojik Problem Türleri Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Teşhis ve İstatistiksel Zihinsel Bozukluk El Kitabı (DSM) birkaç…