Analitik Psikolojiye(Jung) göre psikolojik Tipler

Analitik Psikolojiye(Jung) göre psikolojik Tipler Psikolojik tipleri açıklamadan önce dışadönük ve içe dönük kavramlarını açıklamakta yarar var. Öncelikle   saf içe dönük veya dışa dönük yapısına ender rastlanır . İçedönük Tip: Dış dünyanın uyaranlarını reddeden kendi içine dönmüş tiptir. Libido içe akar. İç gereksinimler etkendir. Nesnelere ve insanlara karşı güvensizdirler. Sosyal değildirler. Harekete geçmek yerine düşünmeyi…