SOSYAL FOBİ NEDİR?

Tanım ve Tarihçe Sosyal Fobi nedir? Sosyal Anksiyete (kaygı) Bozukluğu ya da sık kullanılan adıyla Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. SOSYAL FOBİ NEDİR? Dsm 5 Kriterleri – DSM IV DSM-IV   tanı kriterleri DSM-IV‘e…

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Tanım ve Tarihçe ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU Anti sosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. Antisosyal kişilik bozukluğuna (ASKB) sahip olan insanlar, halk arasında yaygın olarak “sosyopat” olarak adlandırılırlar. ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU Dsm 5 Kriterleri – DSM IV ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU  DSM V…

ANOREKSİYA NERVOZA

Tanım ve Tarihçe Anoreksiya nervoza nedir? Kelime anlamı: tedirginliğin ortaya çıkardığı iştahsızlık!!! Tanım : genel olarak 12- 18 yaşları arasında başlayan ve kilo alma korkusu yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile giden bir bozukluktur   Modern anoreksiya nervoza kavramının kökenleri Orta çağlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini geri dönüşümsüz açlık durumuna getirdikleri bildirilmiştir. Anoreksiya nervozanın bilinen…

BULİMİA NERVOZA

Tanım ve Tarihçe Bulimia Nervoza Nedir? Bulimia Nevroza: Dönem dönem gelen aşırı yemek yeme, kilo alma ve bir yandan da kilo almayı durdurma çabaları ile devam eden bir bozukluktur. Bu hastalar sürekli aşırı yiyen, ileri derecede şişman olan ve şişman kalan insanlardan farklıdır. Hasta aşırı yeme nöbeti başlayınca bütün çabalarına, korkularına, üzüntüsüne rağmen yeme tutkusunu…

OBSESİF – KOMPÜLSİF BOZUKLUK – OKB

Tanım ve Tarihçe OBSESİF- KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? Obsesyon ve/veya kompulsiyonların görüldüğü , genellikle süregen, kimi zaman dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevlerini belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesyonlar yineleyici, istem dışı, kişinin kendi zihninin ürünü olan, benliği rahatsız edici nitelikte (ego-distonik) olduğu için kişinin zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı fakat aksine zihin alanını işgal eden, ısrarlı ve zorlayıcı…

ÖZGÜL FOBİ NEDİR?

Tanım ve Tarihçe Özgül fobi nedir? Kişinin bir olay, durum ya da nesne ile karşılaşması veya karşılaşma riski söz konusu olması durumunda nedensiz, dirençli, aşırı ve sürekli korku ve/veya iğrenme duymasıdır. Özgül fobi nedir? Fobideki korku ile korkuya neden olan uyaran arasındaki orantı abartılıdır, kişi verilmesi muhtemel tepkiden çok daha aşırı bir tepki verir. Verdiği…

PANİK BOZUKLUK

Tanım ve Tarihçe Nedir Panik Bozukluk? Panik bozukluğu herhangi bir neden olmadan ortaya çıkan, özellikle kalbin hızlı çarpması nefes alamama, boğazda tıkanıklılık hissi, kontrolü yitirme ve ölüm korkularının eşlik ettiği panik nöbetleri ile karakterizedir. Panik nöbeti geçirmekte olan kişiler sanki kalp krizi geçiriyorlarmış gibi dehşetli dakikalar yaşarlar. Modern panik bozukluğu kavramının kökenleri 1871’de Jacop Mendes…

yaygın anksiyete bozukluğu nedir

Tanım ve Tarihçe yaygın anksiyete bozukluğu nedir?  anksiyete korkuya benzeyen bir duygudur. kişi anksiyeteyi sanki kötü bir haber alacakmış, bir felaket olacakmış gibi neden belli olmayan bir sıkıntı, endişe duygusu olarak algılar ve tanımlar. yaygın anksiyete bozukluğu nedir?        belli bir nesneye yere organa saplantılı düşünceye ya da zorlantıya odaklanmamış organizmada yaygın ruhsal ve…