Enstrüman denetlenmediğini yapıları (latent değişkenler) ölçmek için. Genellikle bu görevleri ya da sorunları çözmek için davalı olan bir dizi var.

şema mod ölçeği

şema mod ölçeği şema mod ölçeği AÇIKLAMA: Aşağıda, insanların kendilerini tanımlarken kullanabileceği ifadeler yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi genellikle bunları hangi sıklıkta hissettiğiniz ya da bunlara hangi sıklıkta inandığınız üzerinden derecelendiriniz. SIKLIK: genellikle 1= Hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman 4= Sık sık 2= Nadiren 5= Çoğu zaman 3= Bazen 6= Her zaman…

Stres Düzeyi ölçeği / orta – lise

Stres Düzeyi ölçeği / orta – lise Stres Düzeyi ölçeği 6 – 12. SINIFLAR İÇİN YÖNERGE: Her soruyu dikkatle okuyun. Kendiniz için doğru olan cevabı belirtin. Her soru için tek bir cevap seçin. Eğer fikrinizi değiştirirseniz hatalı cevabı silerek düzeltin. Siz bu soruların doğru cevabını bilen tek kişisiniz. Bu sebeple uygun olan, kendiniz için doğru…

Öğrenciler için stres ölçeği

Öğrenciler için stres ölçeği 3, 4, ve 5. SINIFLAR İÇİN YÖNERGE: Her soruyu dikkatle okuyun. Kendiniz için doğru olan cevabı işaretleyin. Her soru için tek bir cevap seçin. Eğer fikrinizi değiştirirseniz hatalı cevabı silerek düzeltin. Siz bu soruların doğru cevabını bilen tek kişisiniz. Bu sebeple uygun olan, kendiniz için doğru olan cevabı vermenizdir.    …

Young Kaçınma Ölçeği

Young Kaçınma Ölçeği Aşağıda kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin.  Daha sonra 1 den 6 ya kadar olan seçeneklerden sizi tanımlayan en yüksek dereceyi seçerek her sorudan önce yer alan boşluğa yazın.   1- Benim için tamamıyla yanlış 2- Benim için büyük…

Young Telafi Ölçeği

Young Telafi Ölçeği Aşağıda kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Eğer isterseniz ifadeyi size en yakın gelecek şekilde yeniden yazıp derecelendirebilirsiniz. Daha sonra  1 den 6 ya kadar olan seçeneklerden sizi tanımlayan en yüksek dereceyi seçerek her sorudan önce yer alan boşluğa…

Young Şema Ölçeği- Kısa Form

Young Şema Ölçeği- Kısa Form Yönerge: Aşağıda, kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Emin olamadığınız sorularda neyin doğru olabileceğinden çok, sizin duygusal olarak ne hissettiğinize dayanarak cevap verin. Bir kaç soru, anne babanızla ilişkiniz hakkındadır. Eğer biri veya her ikisi şu anda…

Sosyal Fobi Ölçeği

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. Sol kolondaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, 1 ile 4 arasında puan verin. Sağ kolonda aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre yine 1 ile 4 arasında puan verin. Puanlamayı aşağıdaki tariflere göre yapın. Teşekkürler.