ÇOCUK DANIŞMANLIĞI

İnsan yaşamının temelleri çocukluk döneminde atılır. Çocuğun; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimi onun ilerleyen dönemlerdeki yaşantısının belirleyicisi olacaktır. Bu gelişimin çocuğun yapısına uygun tamamlanmasında anne babanın rolü büyüktür. Çocuklar gelişim dönemlerinde bir çok sorunlarla karşılaşırlar ve anne baba zaman zaman bu sorunlarla başetmekte zorlanır. İşte bu noktada bir danışmandan destek almak, çocuğun gelişim döneminde doğru yaklaşımlar sergilemesinde anne babaya ve en önemlisi de çocuğa fayda sağlar. Çocuk danışmanlığı, 0-12 yaş arasındaki çocukların ruhsal ve davranışsal sorunlarını çözmeye yönelik profesyonel destek sürecidir.

Çocuk danışmanlığında çalıştığımız konulardan bazıları şunlardır; 

 Aile ilişkilerinde problemler

 Kardeş kıskançlığı

 Arkadaş ilişkileri

 Anne baba ayrılığı

 Ailede ölüm ve yas süreci

 Travma yaşantıları

 Okula uyum süreci

 Ders başarısızlığı

 Sınav kaygısı

 Sınırlara uymakta güçlük

 Disiplin sorunları

 Hiperaktivite

 Dikkat ve konsantrasyon sorunları

 Saldırganlık ve şiddet eğilimi

 Öfke problemleri

 Tırnak yeme

 Davranış bozuklukları

 Yalan söyleme

 Uyku sorunları

 Depresyon

 Kaygı ve korkular

 Özgüven eksikliği

 Sosyalleşme sorunları

 İletişim sorunları

 Çekingenlik ve utangaçlık

 Yeme probemleri

 Tuvalet problemleri

 Tikler

 Takıntılar

 Çocuk istismarı ve ihmali

ERGEN DANIŞMANLIĞI

Kritik bir dönem olan ergenlik dönemi, bireyin kendisini fark etmeye ve hayatta bir yer edinme çabasına başladığı evredir. Aslında kişinin nasıl bir yaşamının olacağına yönelik yaptığı ilk seçimler bu evrede gerçekleşir. Ergen, kendine yönelik doğru tanımları yapmak ve kendinde o tanımları gerçekleştirecek gücü hissetmek için birisine ihtiyaç duyabilir; ‘okul-aile- arkadaş; üçgenindeki dengeyi yakalamada kendisine destek olacak bir danışmana…

Ergen danışmanlığı, 12-18 yaş arasındaki gençlerin ruhsal ve davranışsal sorunlarını çözmeye yönelik profesyonel destek sürecidir.

HANGİ DURUMLARDA BAŞVURULUR ?

Depresyon

Kaygı ve korkular

Davranış bozukluğu (Kural tanımama, saldırganlık, yalan söyleme, hırsızlık, vb..)

Özgüven sorunu

Kendini ifade edememe

Arkadaşlık ilişkileri

Kişilik gelişimi

Yeme bozuklukları

Tembellik alışkanlığı

Kardeş ilişkileri

Aile içi ilişkiler ve iletişim

İntihar eğilimi

Evden kaçma eğilimi

Ölüm ve yas psikolojisiyle baş etme

Ders başarısızlığı

Ders çalışma alışkanlıkları

Okuma alışkanlığı kazandırma

Sınav kaygısı

Madde kullanımı / Zararlı alışkanlıklar

Cinsel eğitim

İnternet bağımlılığı

Meslek seçimi

Alt ıslatma

Öfke problemleri

Bizimle İletişime Geç