Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Jung’a Rüyalar  ve Yorumları

Bir rüya bilinçli davranışa belirleyici bir öğe olarak yerleştirilmesi gereken bir gerçekliktir ve bu yüzden gerekli ciddiyetle ele alınmalıdır.

     Rüyaların anlaşılmasında;

  • Rüyanın tüm kapsamının belirlenmeli: rüyalar yorumlanırken eğer kapsamları tam olarak belirlenmezse doğru ipuçları elde etmek zor olabilir.
  • Rüyalardaki simgelerin, rüya sahibi için ne anlam ifade ettiği doğru tespit edilmelidir. Burada önemli olan bireyin gördüğü simgelere bireyin yüklediği anlam önemlidir. Çünkü herkesin bir simgeye yüklediği anlam farklılaşabilir. Burada Freud’un rüya yorumlama biçimine aslında bir eleştiri de bulunmaktadır. Örneğin bir puro bazen sadece bir purodur. Diyerek  libido kuramını eleştirmektedir.
  • Bir rüya yerine, bir dizi rüya yorumlanmalıdır. Çünkü bilinçdışının sergilediği konu daha açık duruma gelir. Yinelemeler ile belirli imajlar vurgulanır ve yorumlamadaki yanlışlar bir sonraki yanlışlar bir sonra ki rüya aracılığı ile düzeltilebilir. Bir rüyayı tek başına yorumlamak bazen bizi yanıltabilen bulgulara götürebilir. Onun için bir rüya yerine bir dizi rüya yorumlanmalıdır. Burada ortak yada benzer olan bulgular bizi probleme yakınlaştırmakta daha fazla rol alabilir.

Jung’un rüyaları ele alış biçimi serbest ilişki yönteminden farklıdır. Jung’ a göre serbest ilişki komplekslerin ortaya çıkartılmasında yararlı olur. Fakat rüyalar ile ilgili olan komplekslerin ortaya çıkartılmasında etkili bir yöntem değildir.

Rüyalar nesnel yada öznel bir düzeyde yorumlanabilirler. Nesnel düzeyde rüyanın çevrede olup bitenler ile ilişkisi kurulur. Rüyada görünen insanlar gerçek olarak alınır. Ve onların rüya sahibiyle ilişkileri ve olası etkileri analiz edilir. Öznel düzey de ise rüyadaki figürlerin rüya sahibinin kişiliğin belirli yönlerini temsil ettikleri kabul edilir.

Kolektif rüya ile kişisel rüya arasında kesin bir çizgi koymak zordur. Kişisel rüya; bireysel bilinçdışından türeyen ve rüya sahibinin yaşantısının kişisel yönleri ile ilgili olan rüyadır. Kolektif rüya ise kolektif bilinçdışından arketipleri ortaya koyacak ve rüya sahibi için olduğu kadar başkaları için de önemli olan rüyalardır. Örneğin Hz. Yusuf (as)ın  yorumladığı firavun rüyası  gibi.

                Anlamları bakımından 3 tip düşden söz edilir:

                1- Bilinçli duruma ilişkin düşler (yakın geçmişteki bazı olaylarla ilgili)

                2- Kişisel bilinçdışının doğurduğu düşler

                3-Kollektif bilinçdışının doğurduğu düşler (gelecekten haber verebilir ya da akıl hastalarında görülür) : bu konuda hz. Yusuf (as)ın yorumladığı firavun rüyası  örnek verilebilir. Kralların  rüyası eski insanlar için tanrı tarafından verilen mesaj gibi algılanırdı. Klise hala bu olasılığa yer vermektedir; ama karar mekanizmasını kendi elinde bulundurmak şartı ile.Kolektif rüya için gerekli açıklama üst tarafta yapılmıştır.

Aynı zaman da rüyalar ters yönden de çalışabilir. Örneğin birisini eğer küçük görmeyi huy edinmişsek onu pohpohlayan bir rüya görebiliriz.

Rüyalar bazen gizli istekleride dile getirebilirler. Aç olan birinin kendini mükemmel hazırlanmış bir sofrada yemek yerken görebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp
Ara
Konum
%d blogcu bunu beğendi: