DİĞER MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI

DİĞER MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI Sıklık ve Yaygınlık Psikoaktif madde bağımlılığı dünyanın gelişmiş, gelişmemiş birçok ülkesinde önemli toplumsal, ekonomik ve sağlık sorunları oluşturmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları alkol ve sigaradır. Daha az yaygın olanlar arasında esrar, opium ve türevleri, kokain, benzodiazepinler, amfetamin gibi uyarıcılar sayılabilir. Bu maddelerin kullanım sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak maddelerin kullanımı çağdan…

ALKOL BAĞIMLILIĞI

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİALKOL KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR SIKLIK VE YAYGINLIKALKOL BAĞIMLILIĞI ÇEŞİTLERİ/ALT TİPLERİBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARALKOLÜN FİZYOLOJİK ETKİLERİ VE FARMAKOLOJİSİTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR ALKOL BAĞIMLILIĞI TANI VE SINIFLAMA Etil alkol meyve ve tahıllardaki karbonhidratların fermentasyonu sonucu kolayca elde edilebilmektedir. Bu nedenle tarih boyunca hemen hemen her toplumda alkollü içkiler bilinmekte ve kullanılmaktadır. Özellikle…

ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR Şizotipal Kişilik Bozukluğu Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler alabildiğine tuhaf kişilerdir.  Bu kişilerin davranışlarında, düşüncelerinde, konuşmalarında, görünümlerinde ve duygularında birçok olağandışı özellik vardır. Büyüsel düşünceleri, acayip inanışları, referans fikirleri ve illüzyonları vardır. Paranoid özellikler gösterebilirler. Zor ilişki kuran, garip kişilerdir.…

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU Şizoid kişilik bozukluğu olanlar yakın ilişkiler kurmaktan ve topluma karışmaktan çekinirler. İçe dönük, yalnız, duygusal olarak soğuk ve mesafeli kişilerdir. Genelde yalnız yaşamayı yeğlerler. Başkalarıyla birlikte olmaktan zevk almazlar. Duygularını da kolay kolay belli etmezler. Sevinçlerini ve…

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR? Paranoia teriminin ilk kez antik Yunan’da kullanıldığı ve “delilik” karşılığında kullanılan Yunanca para (dışında) ve nous (akıl) (=akıl dışı) kelimelerinden oluşmaktadır.Başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik, kuşkuculuk aşırı kıskançlık, aşırı gururlu olma, geçimsizlik,…

Borderline Kişilik Bozukluğu

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR? Duygularda, insan ilişkilerinde, davranışlarda dengesizlik ve aşırı kaybetme korkusu.. Borderline kişilik genelde çocuklukta yaşanılan önemli bir kayıp, anne-baba ile olan bağın dengesiz olması, travma, kötü muamele yada duygusal olarak yoksun kalmak gibi tecrübelere dayanmaktadır. Oldukça yaygın görülen…

Bağımlı kişilik bozukluğu

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Bağımlı Kişilik bozukluğu; insanların kendisini terk edeceği korkusuna neden olacak şekilde aşırı düzeyde başkalarının varlığına ihtiyaç duymasıdır..Bireylerin başkalarına bir dereceye kadar bel bağlamaları kesinlikle uyumlayıcıdır. Ama aşırı bağımlılıkta çok sorun yaratabilir, aşırı bağımlılık DSM-IV-TR’de bağımlı kişilik…

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

TANIMI VE TARİHSEL KÖKENLERİDSM ÖLÇÜTLERİTİPLERİ/ÇEŞİTLERİSIKLIK VE YAYGINLIKBELİRTİLERİ VE NEDENLERİGİDİŞAT VE SONLANIMAYIRICI TANI VE EKTANILARKOMPLİKASYONLAR-İNTİHARTEDAVİVAKA/OLGU ÖRNEĞİİLGİLİ VİDEOKAYNAKLAR ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU Anti sosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. Antisosyal kişilik bozukluğuna (ASKB) sahip olan insanlar, halk arasında yaygın olarak “sosyopat” olarak adlandırılırlar. ANTİSOSYAL KİŞİLİK…