şişli psikolog

Cinsel Öykü Alma Formu

Cinsel Öykü Alma Formu   1.  Çocukluğunuzda cinsel oyunlar (doktorculuk, evcilik, vb.) oynar mıydınız?   Kimlerle oynardınız ( kızlarla, erkeklerle) ?   Genellikle hangi rolde olmayı tercih ederdiniz (anne, baba, çocuk, karı, koca, vb.)?       2.   Erkekseniz;         –    Kaç yaşında sünnet oldunuz?         –    Sizin için travmatik bir olay mıydı?…

Cinsel öykü Formu / (Kadınlar İçin)

Cinsel öykü Formu / (Kadınlar İçin) 1) Eşinizle hangi sıklıkta cinsel ilişkide bulunursunuz? 1 – Günde bir kereden çok                          6- iki haftada bir kez 2 – Günde bir kez                                        7- Ayda bir kere 3 – Haftada 3 veya 4 kez                            8- Ayda bir kereden daha az 4 – Haftada iki kez                                    …

Disparoni Tedavisi

Cinsel öykü Formu / (Erkekler İçin)

Cinsel öykü Formu / (Erkekler İçin) ( 1) Eşinizle hangi sıklıkta cinsel ilişkide bulunursunuz? Günde bir kereden çok                             6- iki haftada bir kez Günde bir kez                                           7- Ayda bir kere Haftada 3 veya 4 kez                               8- Ayda bir kereden daha az Haftada iki kez                                        9- Hiç Haftada bir kez 2) Ne sıklıkta cinsel ilişkide bulunmak…

Cinsel Acı Geçmişi Formu

Cinsel Acı Geçmişi Formu Aşağıdaki soruları olabildiğince açık bir şekilde cevaplayın.          1-Problemi tanımlayın.          2-Yaşadığınız acıyı olabildiğince net bir şekilde tanımlayın:          ______________________________zamanlarda oluyor.          -Acıyı  _______________________bölgede hissediyorum.          -Acının süresini belirtiniz:          -Ne kadardır bu acıyı yaşıyorsunuz?          -Nasıl bir his uyandırıyor?          -Bu acıyı azaltmak için veya ortadan kaldırmak için neler yaptınız?…

Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

Albert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi

LAlbert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi (ADDT); düşünmeyi, yargılamayı, karar vermeyi, analiz etmeyi ve uygulamayı vurgulaması açısından biliş ve davranışa odaklanan terapilerle de ortak yönleri vardır. ADDT’nin temel varsayımı, insanların olayları ve yaşadıklarını yorumlama biçimlerinin yaşadıkları psikolojik güçlüklerin oluşumunun belirlediğidir. ADDT; düşüncelerin, duyguların ve davranışların önemli ölçüde birbirlerini etkilediği ve karşılıklı…

şişli psikolog

Ruhsal durum muayenesi örneği

 Ruhsal durum muayenesi örneği I. Genel Görünüm II. Kognitif Fonksiyonlar          (Sensorium) ¤Bilinç ¤Dikkat ¤Yönelim ¤Algı ¤Bellek ¤Yargılama ve iç görü  III. Düşünce IV. Duygu  V. Davranış VI. Psikofizyoloji      ¤Uyku ¤Yeme ¤İşeme – Dışkılama ¤Cinsel kimlik ve işlev VII. Özel Beceri ve Yeterlilik ¤Hesaplama ¤Okuma – yazma, soyutlama Genel Tanılama ¨Genel görünüm ¤Göz teması,…

şişli psikolog

Arkadaşlığın Bekar ve Evli İnsanlara Etkisi

Arkadaşlığın Bekar ve Evli İnsanlara Etkisi Mutlu olmak temel olarak güçlü sosyal ilişkilere sahip olmakla ilgilidir. Arkadaşlıkların Etkisi Turkiyede son yıllarda rekor düzeyde bekar insan oldu. Tüm dünyada, toplumun kültürel ve toplumsal normlarının değiştiği, evlenmenin ekonomik teşvikleri düştüğü ve bireysel değerler yükseldiği için insanlar yalnız bir hayatı tercih ediyorlar. Ancak bekarlığın yükselişi, eleştiri de aldı:…

Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

D Bilişsel Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki Beck, terapötik ilişkinin niteliğinin bilişsel terapi uygulaması için son derece önemli olduğunu vurgular. Başarılı psikolojik danışmanlık; içtenlik ve sıcaklık, uygun empati kurma, yargılamadan kabul etme, danışanlarla güven ve dostluğa dayalı bir ilişki kurma becerisi gibi terapistlerde aranan birtakım özelliklere dayanır. Terapistler olguları bilimsel olarak kavramsallaştırabilmeli, yaratıcı ve aktif…