Analitik Psikoterapide / Jung Ekolünde Danışma Yöntem ve Teknikler

Analitik Psikoterapide / Jung Ekolünde Danışma Yöntem ve Teknikler Rüya Analizi: Jung’a göre  rüyalar ne geleneksel Freudcu görüşteki gibi gizli, gerçekleştirilmemiş istekleri gösterir, ne de standart sembollere göre yorumlanabilir. Rüyaların getirdiği perspektif tek taraflı ego uyanımını telafi eder. Rüya yorumu kişinin daha çok dikkatini vermesi ve bilinçli bir olay kadar ciddiye alınması gerekebilen bazı şeylerin…

Takıntılı sevgili olmak / takıntılı sevgili bulmak

Takıntılı Sevgili Olmak / Neden Takıntılı Sevgili Oluruz? Takıntılı olmak nedir? Takıntılı olmak, bir partnere olağanın dışında focuslanma durumudur. Yani karşı tarafın reddedişlerine rağmen vazgeçememe durumudur. Bu esnada ilişkiler için kendine koymuş olduğu kurallara uyamamasıdır / uymakta zorluk çekmesidir.Takıntılı sevgili olmak / takıntılı sevgili bulmak Neden takıntılı oluruz ? -Onu gördüm vurulsun -Tam istediğim birisi…

Jung’a Rüyalar ve Yorumları

Jung’a Rüyalar  ve Yorumları Bir rüya bilinçli davranışa belirleyici bir öğe olarak yerleştirilmesi gereken bir gerçekliktir ve bu yüzden gerekli ciddiyetle ele alınmalıdır.      Rüyaların anlaşılmasında; Rüyanın tüm kapsamının belirlenmeli: rüyalar yorumlanırken eğer kapsamları tam olarak belirlenmezse doğru ipuçları elde etmek zor olabilir. Rüyalardaki simgelerin, rüya sahibi için ne anlam ifade ettiği doğru tespit edilmelidir.…

Jung’a Psikoterapi

Jung’a Psikoterapi  Jung’a göre  Nevroz; Nevroz kendi kendine acı çeken kişinin yaşantısına ve sık sıkta sağlığına karışmış özel bir çeşit ruhsal tedirginliktir. Jung’ a göre nevroz; iki eğilim arasındaki çatışmadan kaynaklanır. Bu iki eğilim biri bilinçle dile getirilir, diğeri bilinçten     ayrılmış, bağımsız fakat bilinçdışı sayılan bir kompleks olarak dile getirilir. Bu kompleks daha önce bilince…

Junga Göre Din VE Bireyleşme

DİN VE BİREYLEŞME    DİN: İnsanlardaki, kendi tanımlamasıyla, doğal dinsel işlevdir. İnsanın ruh sağlığı ve kararlılığı içgüdülerin olduğu kadar bu doğal dinsel işlevinde uygun bir biçimde ifade edilmesine bağlıdır. Kolektif bilinçdışının, arketiplerini incelediğimizde insanın bir dinsel işleve sahip olduğunu ve bu işlevin kendi doğrultusun da insanı cinsellik ve saldırganlık içgüdüleri kadar güçlü bir şekilde etkilediğini…

Analitik Psikolojiye(Jung) göre psikolojik Tipler

Analitik Psikolojiye(Jung) göre psikolojik Tipler Psikolojik tipleri açıklamadan önce dışadönük ve içe dönük kavramlarını açıklamakta yarar var. Öncelikle   saf içe dönük veya dışa dönük yapısına ender rastlanır . İçedönük Tip: Dış dünyanın uyaranlarını reddeden kendi içine dönmüş tiptir. Libido içe akar. İç gereksinimler etkendir. Nesnelere ve insanlara karşı güvensizdirler. Sosyal değildirler. Harekete geçmek yerine düşünmeyi…

Carl Gustav Jung hayatı (1875-1961)

Carl Gustav Jung  hayatı (1875-1961) 1875 İsviçre’nin Kesswill köyünde doğdu Babası papaz ve annesi ev hanımı Annesi evlilik sorunları nedeniyle geçirdiği bunalım sonucu hastaneye kaldırılınca bir süre yaşlı bir kadın baktı Yalnız, içedönük bir çocuk 11 yaşında köy okulundan ayrılıp Basel kentinde okumaya başladı Din, matematik, beden eğitimi derslerini sevmiyor, hastalığı nedeniyle bir süre okula gitmiyor…

Kohut Kendilik Psikolojisi, Kendilik Nesnesi

Kohut Kendilik Psikolojisi, Kendilik Nesnesi Kendilik Tasarımı Nedir? Nasıldır? ¢Kendilik tasarımlarımızın ruhsal bir yerleşimi vardır. Kendi idimizi, egomu zu veya süperego’muzu tanımlarken aynı zamanda kendilik tasarımlarımızdan bahsetmekteyiz. ¢Egomuzun içeriğinde ise birbirleri ile uyumlu ve/veya uyumsuz kendilik tasarımlarımız yan yana bulunabilir. ¢Kendimizle ilgili onlarca kendilik tasarımımız (zavallı, aciz, büyüklenmeci, korkak, cesur, başarılı, başarısız vs.) iç içe…

Korku ve Anksiyete Arasındaki Fark

Korku ve Anksiyete Arasındaki Fark Yaygın Anksiyete Bozukluğu Korku ve kaygı sık sık birlikte ortaya çıkar, ancak bu terimler birbirinin yerine geçmez. Semptomlar tipik olarak örtüşse de, bir kişinin bu duygularla yaşadığı deneyim, bağlamlarına göre farklılık gösterir. Korkubilinen veya anlaşılan bir tehditle ilgilidir; anksiyete ise bilinmeyen veya tanımlanmamış bir tehditten kaynaklanır. Her ikisi de Stres Cevabı Üretir Korku…

şişli psikolog

Psikolojik Problemin Tanımı Nedir?

Psikolojik Problemin Tanımı Nedir? Akıl hastalığı, bireyin düşünme, hissetme ve davranış şeklini olumsuz yönde etkileyen psikolojik sağlık koşullarını ifade eder. Tıpkı “fiziksel hastalık” ifadesinin çok çeşitli fiziksel sağlık koşullarını tanımlayabileceği gibi, zihinsel hastalık da birçok farklı zihinsel sağlık problemini kapsar. Psikolojik Problem Türleri Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Teşhis ve İstatistiksel Zihinsel Bozukluk El Kitabı (DSM) birkaç…