savunma mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları nedir?

Savunma Mekanizmaları nedir?  Ne işe Yarar Hiçbirimiz acı çektiğimiz deneyimi tekrar yaşantılamak istemeyiz. Bunları tekrardan yaşantılamamak için bunları geçiştirecek yollar kullanırız: sevmiyorum onun için yapmadım, unuttum, o muhteşem birisi…insan fizyolojik olarak dengesi bozulduğunda nasıl yine dengeye gelmeye çalışıyorsa psikolojik olarakta bozulduğunda veya bozulma ihtimali olduğunda onu dengeye getirmeye çalışırız. Bunun için iki ilkeden bahsedebiliriz Her…

Details

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Tanım ve Tarihçe BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR? Duygularda, insan ilişkilerinde, davranışlarda dengesizlik ve aşırı kaybetme korkusu.. Borderline kişilik genelde çocuklukta yaşanılan önemli bir kayıp, anne-baba ile olan bağın dengesiz olması, travma, kötü muamele yada duygusal olarak yoksun kalmak gibi tecrübelere dayanmaktadır. Oldukça yaygın görülen bir hastalıktır, toplumun yüzde 2 yada 3 ünün sahip olduğu tahmin edilmektedir. Eğer…

Details

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Tanım ve Tarihçe Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Bağımlı Kişilik bozukluğu; insanların kendisini terk edeceği korkusuna neden olacak şekilde aşırı düzeyde başkalarının varlığına ihtiyaç duymasıdır..Bireylerin başkalarına bir dereceye kadar bel bağlamaları kesinlikle uyumlayıcıdır. Ama aşırı bağımlılıkta çok sorun yaratabilir, aşırı bağımlılık DSM-IV-TR’de bağımlı kişilik bozukluğu olarak tanımlamıştır. Temel özelliği, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna…

Details

BİPOLAR/İKİ UÇLU BOZUKLUK

Tanım ve Tarihçe Çökkünlük şikayetleriyle gelen herkese daha önce birkaç gün boyunca süren, başkalarının yadırgadığı ya da hasta olabileceğini düşündüğü çok para harcama, uyku ihtiyacının az, hareket ihtiyacının fazla olduğu enerjik bir dönem geçirip-geçirmedikleri mutlaka sorulmalıdır. Bu ayırıcı tanı için çok önemlidir. –Tek uçlu bozukluklarda kullanılan antidepresanlar mani dönemini tetikleyebilir. BİPOLAR/İKİ UÇLU BOZUKLUK Dsm 5…

Details

SOSYAL FOBİ NEDİR?

Tanım ve Tarihçe Sosyal Fobi nedir? Sosyal Anksiyete (kaygı) Bozukluğu ya da sık kullanılan adıyla Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. SOSYAL FOBİ NEDİR? Dsm 5 Kriterleri – DSM IV DSM-IV   tanı kriterleri DSM-IV‘e…

Details

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Tanım ve Tarihçe ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU Anti sosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. Antisosyal kişilik bozukluğuna (ASKB) sahip olan insanlar, halk arasında yaygın olarak “sosyopat” olarak adlandırılırlar. ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU Dsm 5 Kriterleri – DSM IV ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU  DSM V…

Details

ANOREKSİYA NERVOZA

Tanım ve Tarihçe Anoreksiya nervoza nedir? Kelime anlamı: tedirginliğin ortaya çıkardığı iştahsızlık!!! Tanım : genel olarak 12- 18 yaşları arasında başlayan ve kilo alma korkusu yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile giden bir bozukluktur   Modern anoreksiya nervoza kavramının kökenleri Orta çağlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini geri dönüşümsüz açlık durumuna getirdikleri bildirilmiştir. Anoreksiya nervozanın bilinen…

Details

BULİMİA NERVOZA

Tanım ve Tarihçe Bulimia Nervoza Nedir? Bulimia Nevroza: Dönem dönem gelen aşırı yemek yeme, kilo alma ve bir yandan da kilo almayı durdurma çabaları ile devam eden bir bozukluktur. Bu hastalar sürekli aşırı yiyen, ileri derecede şişman olan ve şişman kalan insanlardan farklıdır. Hasta aşırı yeme nöbeti başlayınca bütün çabalarına, korkularına, üzüntüsüne rağmen yeme tutkusunu…

Details

OBSESİF – KOMPÜLSİF BOZUKLUK – OKB

Tanım ve Tarihçe OBSESİF- KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? Obsesyon ve/veya kompulsiyonların görüldüğü , genellikle süregen, kimi zaman dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevlerini belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesyonlar yineleyici, istem dışı, kişinin kendi zihninin ürünü olan, benliği rahatsız edici nitelikte (ego-distonik) olduğu için kişinin zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı fakat aksine zihin alanını işgal eden, ısrarlı ve zorlayıcı…

Details

ÖZGÜL FOBİ NEDİR?

Tanım ve Tarihçe Özgül fobi nedir? Kişinin bir olay, durum ya da nesne ile karşılaşması veya karşılaşma riski söz konusu olması durumunda nedensiz, dirençli, aşırı ve sürekli korku ve/veya iğrenme duymasıdır. Özgül fobi nedir? Fobideki korku ile korkuya neden olan uyaran arasındaki orantı abartılıdır, kişi verilmesi muhtemel tepkiden çok daha aşırı bir tepki verir. Verdiği…

Details