özgül fobi

ÖZGÜL FOBİ NEDİR?

Özgül fobi nedir?

Kişinin bir olay, durum ya da nesne ile karşılaşması veya karşılaşma riski söz konusu olması durumunda nedensiz, dirençli, aşırı ve sürekli korku ve/veya iğrenme duymasıdır.

ic06 Özgül fobi nedir?

Özgül fobi nedir?

Fobideki korku ile korkuya neden olan uyaran arasındaki orantı abartılıdır, kişi verilmesi muhtemel tepkiden çok daha aşırı bir tepki verir. Verdiği aşırı tepkinin farkında olan birey buna engel olamaz ve de tüm bu kaygı-korku halinden kurtulmak için “kaçınma” davranışları göstermeye başlar, fobik uyaranın var olabileceği ihtimali olan her türlü yer ve durumdan kaçınır ve hayat kalitesi düşer. Fobik uyaranlar ile karşılaşmak bir yana , resimleriyle, hayalleriyle, görüntüleriyle bile anksiyete ve korku oluşur.

Dsm-IV   tanı kriterleri

DSM-IV tanı kriterlerinde, korkuyu başlatan etkenler esas alınarak özgül fobinin 5 alt tipi tanımlanmıştır;

Durumsal Tip: Korkuyu toplu taşıma araçlarında bulunma, tüneller, köprüler, asansörler, uçak yolculuğu, araba kullanma gibi durumlar başlatmaktadır. En sık çocuklukta ve yirmili yaşların ortalarında görülür.

Doğal Çevre Tipi: Korkuyu fırtına, yüksek yerler, su gibi doğal koşullar başlatmaktadır. Genellikle çocuklukta başlar.

Kan-enjeksiyon-yara tipi: Korkuyu kan, yara, enjeksiyon ya da invaziv tıbbi girişimler başlatır. Genellikle ailevidir ve çoğu zaman güçlü bir vazovagal tepki ile belirgindir. Hastaların % 75’i bu durumlarda karşılaştıklarında bayılırlar. Korku nedeniyle müdahaleden kaçınma, diş ya da beden sağlığının bozulmasına neden olabilir.

Hayvan Tipi: Korkunun nedeni hayvan ya da böceklerdir. Genellikle çocuklukta başlar.

Diğer Tip: Tıkanıp boğulmaktan, soluğun kesilmesine, kusmaya ya da hastalığa yakalanmaya yol açabilecek durumlardan, yüksek ses ya da masal kahramanlarından korkma ile belirli özgül fobi alt tipidir. Boğulma korkusu beslenme bozukluğu oluşturacak şiddette olabilir.

*en sık durumsal fobi, daha sonra sırasıyla, doğal çevre, kan-enjeksiyon-yara ve hayvan tipi görülmektedir.

özgül fobi dsm 5 tanı kriterleri

 • Belirli bir olay, durum ya da nesne ile karşılaşılması veya karşılaşma riski söz konusu olması durumunda nedensiz, dirençli, aşırı ve sürekli bir korku olması.
 • Fobik uyaranla karşılaşılması durumunda hemen her zaman aniden başlayan bir anksiyete görülür ve bu anksiyete bir panik nöbete dönüşebilir.
 • Kişi bu tepkilerin aşırı ve anlamsız olduğunu bilir (çocuklar hariç).
 • 18 yaş altındaki çocuklarda bu şikayetler en az 6 aydır devam ediyor olmalıdır.
 • Başka herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık ile daha iyi açıklanamıyor olması gereklidir
 • Bu fobik uyaranlara karşı kaçınma davranışları gelişir veya çok yoğun bir anksiyete ile dayanılır.
 • Bu durum kişinin hayat kalitesini, meslek veya eğitim işlevselliğini, toplumsal ilişkilerini bozar.

bazı özgül fobiler/çeşitleri

Ağrı Fobisi Şimşek Fobisi Köpek Fobisi Kan Fobisi Su Fobisi Yalnızlık Fobisi Kapalı Alan Fobisi Dişçi Fobisi Fare Fobisi Pislik-Kir Fobisi Karanlık Fobisi Ölüm Fobisi 13 Sayısı Fobisi Yabancı Fobisi Kedi Fobisi Boşluk Fobisi

Fobilerde yaşamı çok fazla kısıtlamayan durumlarda genelde tedaviye başvurulmaz. Bu nedenle toplumdaki daha fazla olduğu düşünülmekle beraber, Amerika Birleşik Devletlerinde son yıllarda yapılmış olan araştırmada altı aylık bir süre içinde nüfusun %5-12’sinde fobik bozukluk saptanmıştır.

özgül fobi

özgül fobilerin nedenleri/özgül fobilerin görülme nedenleri

Psikanalitik görüşe göre bireyin egosu; hayatında aşırı korktuğu, iğrendiği bir kişi ya da durumu başka bir nesne ya da olayla yer değiştirir. Egonun bu “yer değiştirme” savunmasını kullanmasının sebebi, sakınamayacağı, kaçamayacağı, uzaklaşamayacağı uyarandansa, bu şekilde kaçabileceği bir uyaran seçiyor olmasıdır. (Freud’un Hans isimli hastasında da babaya olan korku “at”lara olan korkuyla yer değiştirmiş ve at fobisi baş göstermiştir.)

Mowrer’in iki aşamlı öğrenme modeline göre klasik koşullanma ile korku öğrenilir ve kaçınma davranışıyla edimsel koşullanma gerçekleşir böylece korkunun devam etmesi sağlanır. Yani korkutucu olmayan bir uyaran korkutucu olan bir uyaran ile eşleştirildiğinde zamanla korkutucu olmayan uyaran da korkutucu bir karakter kazanmaya başlar (örneğin kara kedi uzun süre karanlıkta sadece iki göz şeklinde aslında ne olduğu belli olmayan bir şeyle eşleştirilirse, zamanla kara kedi korkunç algılanmaya başlar).

özgül fobilerin görülme sıklığı özgül fobilerin epidemiyolojisi

Fobinin görülme sıklığı ve içeriği kültürel farklılık gösterebilmekle birlikte, A.B.D.’de yapılan araştırmalar, fobik bozukluğun en sık rastlanan ruhsal bozukluk olduğunu göstermektedir. Başta hayvan ve doğal çevre tipi olmak üzere özgül fobiler çoğunlukla kadınlarda görülür. Bir yıllık prevalansı % 9, yaşam boyu hastalığa yakalanma riski ise % 11 civarındadır

Belirtiler

Uyaranla karşılaşıldığında çarpıntı, terleme, hızlı soluk alıp verme, ateş basması,titreme, uyuşma/karıncalanma, baş dönmesi, ölüm korkusu, çıldıracak olma korkusu gibi belirtiler görülür

özgül fobilerde ayırıcı tanı

Uyaranların genel kapsamı göz önünde bulundurulduğunda korku anlamlı bulunursa özgül fobi tanısı konulmamalıdır!!!!!!!!!! (avlanma bölgesi ya da tehlikeli bir çevrede vurulabileceği korkusu gibi).

Özgül fobi yaygın anksiyete bozukluğundan korkunun bir dış objeden kaynaklanması ile ayrılır. Yaygın anksiyete bozukluğunda korku veren obje dışsal değil içsel kaynaklıdır.

Özgül fobisi olan ergen ve erişkin bireyler fobilerinin aşırı ya da anlamsız olduğunu bilirler. Sabote edildiği inancıyla asansöre binmekten kaçınan ya da korkusunun anlamsız olduğunu bilmeyen kişiler için tanı sanrısal bozukluktur.

Paranoidler de aşırı kuşkuculuğun yanı sıra korkunun sürekliliği söz konusudur.

Şizofreni de hastalar korkularının aşırı ya da anlamsız olduğunu bilmezler ve toplumsal geri çekilmeleri belirgindir.

Agorafobili panik bozukluktan yaygın anksiyete göstermemeleri, panik atağın uyaranla karşılaşılacak olma beklentisi ile başlamasıyla, sosyal fobiden korkuların odağına göre ayırıcı tanıya gidilir.

Travma sonrası stres bozukluğunda da kaçınma vardır. Ancak kaçınma yaşamı tehdit eden bir olaydan sonra ortaya çıkmıştır ve travmayı yeniden yaşama ve kısıtlı duygulanım bu bozukluğa eşlik eder.

Ayrılma anksiyetesinde özgül fobiden farklı olarak sadece bağlandığı diğer kişilerden ayrılmalarından korkmaları ile sınırlıdır ve bunlarda ailenin bütünlüğünü tehdit edebilecek derecede abartılı korkular vardır.

Hipokondriazisi olan bireyler bir hastalığı olduğu inancını taşırlarken fobikler hastalığa yakalanmaktan korkarlar.

Obsesif kompulsif bozuklukta kaçınmaya obsesyonun içeriği eşlik

Tedavi-etkili tedavi yöntemleri

Özgül fobisi olanların yaklaşık %1’i psikiyatrik tedavi için başvurmaktadır. Korktuğu hayvanın sık olduğu bir çevreye taşınma, ikincil depresyon, aile bireylerinin ısrarı gibi nedenler hastanın tedavi arayışı içinde olmasının belli başlı nedenleridir.

Davranış Tedavisi:

En sık kullanılan fobik uyaranla doğrudan karşılaşma (exposure) ya da simgesel yüzleştirmedir. Amaç hastanın korktuğu durumlarla yüzleştirilerek korkmamayı öğrenmesidir (sistematik duyarsızlaştırma). Terapist gittikçe dozunu arttırarak hastayı fobik nesne ile karşılaştırır ve eş zamanlı olarak hastaya anksiyeteyi azaltacak çeşitli teknikleri öğretir. Bunlar; gevşeme, nefes kontrolü ve o nesne ya da durumun gerçekte tehlikesiz olduğunu anlamasını pekiştiren bilişsel yaklaşımlardır.

Öğrenilmiş gevşeme durumu ile anksiyete doğuran sahneler tedavide sistematik olarak karşı karşıya getirilir. Bu nedenle sistematik duyarsızlaştırma üç devreyi içerir: gevşeme eğitimi, aşamalı sıralamanın oluşturulması ve uyarana duyarsızlaştırma.(Yüzleştirmeden önce korkuyu tetikleyen durumlar ayrıntılı olarak tanımlanır.)

Hastaların korkuların doğası iyice tanımlanmaya çalışılmalıdır. Örneğin uçuş fobisi olan bireyin uçağın düşmesinden mi, olası bedensel tepkilerinden mi yoksa kontrolünü yitirmekten mi korktuğu değerlendirilmelidir.

Diğer bir yüzleştirme tedavisi alt tipide Flooding adı verilen hastayı en büyük korkusuyla ilk anda yüzleştirme emeline dayalıdır,  uzamış yüzleştirmenin anksiyeteyi arttıracağını savunan yaklaşımdır.

Flooding, anksiyete doğuran bir yaşantıdan kaçınmanın koşullanma ile anksiyeteyi pekiştireceği varsayımına dayanır. Teknik dereceli bir yapılandırma olmaksızın, doğrudan korkulu durumla hastayı yüzleştirmeye cesaretlendirir. Flooding’in değişik şekli olan implosionda kişi gerçek yaşamda değil sadece imgesel olarak yüzleştirilir. Flooding yoğun anksiyetenin tehlikeli olabileceği hastalarda örneğin kalp hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Katılımcı model de başka bir yüzleştirme tedavisi modelidir. Burada terapist eylemi önce kendi gerçekleştirir sonra hastadan tekrarını ister.

Hastanın tedaviye katılımı, sorun ve amaçların açık bir şekilde belirlenmesi, hastanın duygularıyla baş edebilmesi için eldeki diğer seçeneklerin değerlendirilmesi başarılı davranışçı tedavinin anahtarlarıdır.

DİĞER TERAPİLER

Özgül fobi için en yaygin olarak kullanilan tedavi yöntemi, Ekspojure (yüzlestirme) tedavisidir. Bu tedavi Joseph Wolpe tarafindan gelistirilen davranis terapisinin bir tipidir. Terapist hastayi duyarsizlastirir. Bu asamali bir sekilde uygulanir ve fobik uyaranla kendi kendine yüzlesmesi saglanir. Terapist hastasina anksiyete ile basetmenin çesitli tekniklerini ögretir. Bunlar arasinda relaksasyon yöntemleri, solunumun kontrol edilmesi durumlarina karsi bilissel yaklasimlari içerir.

Bilissel yaklasimlar, güvenlik içerisinde durumun realizasyonu ile kuvvet kazanmayi içerir. Basarili davranissal terapinin temel anahtarlari sunlardir:

1-Hastanin tedavi için kesin kararli olmasi

2-Problemleri ve objeleri açik bir sekilde ortaya koymasi

3-Hastanin duygulariyla bas etmesi için alternatif stratejiler gelistirilmesi.

Kan, enjeksiyon, yara fobisi gibi özgül durumlarda bazi terapistler, ekspojure tedavisi esnasinda hastalarin vücutlarindaki gerilimi hissetmelerini salik verirler.Bu sekilde bu esnada bulundugu yerde oturarak ekspojure etkinliginin devam ettirmesinin ve bu esnada fobik uyarana bagli vazovagal reaksiyondan olusabilecek bayilmanin önüne geçilmesine yardimci olunur.

Son dönemlerde yapilan bazi yayinlardan özgül fobinin tedavisinde b-adrenerjik antagonistlerin yararli olabilecegi bildirilmistir. Özgül fobi, PA’la birlikte seyrediyorsa farmakoterapi veya psikoterapi PA’ya direkt olarak yararli olabilir.

özgül fobi vaka örnekleri/özgül fobi çeşitleri(bazıları)

Hayvan fobileri

En çok korkulan hayvanların başında kedi, köpek, kuş, örümcek böcek gibi hayvanlar gelir. Korkulan hayvan türleri kültürler arası farklılık gösterir. Örneğin İngiltere’de örümcekten korkma çok yaygın iken, kültürümüzde örümcek fobisi yaygın değildir.

Hayvan fobisi olan insanların bir kısmı o hayvanla kötü bir deneyimden sonra (örn. köpek ısırması) fobilerinin başladığını ifade ederler. Fobik hasta tipik olarak kendine rahat bir gündelik yaşam sağlamaya uygun bir kaçınma davranışı geliştirmiş olur. Oturmaya gidilecek-gidilmeyecek arkadaşlar bellidir (köpek-kedi var veya yok). Televizyonda korkulan hayvanla ilgili belgeseller seyredilemeyebilir. Nerelerde dolaşılacağı belli kurallara bağlıdır. Bazı durumlarda hayvanın fotoğrafı, ya da onu andıran şekillerden (yılan fobisinde kıvrık çizgilerden korkma gibi) bile korkulabilir.

Örnek:(özgül fobiler için örnek vaka 1) 

45 yaşında, evli, 2 çocuklu  kadın hasta. Kendini bildi bileli kedilerden aşırı korkuyor. Onların üzerine sıçrayacağını düşünüyor, en çok korktuğu şeyin onların beklenmedik şeyler yapabilmesi olduğunu söylüyor.

Çok saçma ve aşırı bulduğu bu korkusu yüzünden kedisi olan evlere gidemiyor veya gitmeye mecbur ise o evdeki kedinin bir odaya hapsedildiğinden emin olmak istiyor.

Korkusunun ne kadar şiddetli olduğunu anlatmak için şu örneği veriyor: “ikinci çocuğuma hamileydim. Bir gün apartmanın merdivenlerinden çıkıyordum. Birden ışıklar söndü ve o anda bir kedi tıslaması duydum. Hamile olduğumu, kaçıncı katta olduğumu düşünmeden kendimi pencereden dışarı attım, şans eseri bana ve bebeğime bir şey olmadı”.

Yükseklik korkusu fobisi

İkinci en yaygın özgül fobi türüdür. Kişi yüksek binalara çıkamaz, yüksekten bakamaz, hatta odanın içinde pencereye

yakın oturamaz. Yükseklik korkusu olan kişiler asansöre binmekten korkarlar, ancak içinde boğulmak veya hapis kalmaktan değil, yukarı çıktığı için. Birçok insan için keyifle oturulacak balkonlar bu hastalar için eziyettir. Balkonda oturabilirlerse de odaya yakın tarafına oturmaya çalışırlar. Merdivenler, özellikle kenarlarında boşluk varsa çok korkutucudur. Yükseklik korkusu olanların birçoğunda uçak korkusu olsa da iki korkunun birbirinin aynı olduğu da söylenemez. Yükseklik korkusu olanların %20’si ise uçak korkusu tanımlamamışlardır.

Kan ve yaralanma fobisi

Bedensel sakatlık, parçalanmış insan vücutları, kazalar vb.ni görme, kan verme, iğne yaptırma, kulak deldirme, diş çektirme ve diğer tıbbi işlemler gibi durumlarla karşılaşınca bayılacak gibi olma, kalp hızında değişme ve bulantı şeklinde tepkiler verilebilir. Bu esnada bayılmalar da bilinen durumlardır.

Bazı fobikler hayat kurtarıcı müdahalelerden bile kaçınırlar: şeker hastaları iğnelerini yapmaz, kanser hastası ameliyat olmaz; bazı kadınlar doğurmaktan korktukları için gebe kalmazlar. Birçoğu hastanelere gitmez, hasta insanlara bakamazlar, tıbbi konularla ilgili TV programlarını seyredemez. Bu korku yüzünden doktorluk, hemşirelik gibi mesleklerden kaçınabilirler.

Bazı hastalar “kan” lafını duyunca bile bayılabilirler. Bazıları ambulans sirenini duyunca veya bir ameliyatın anlatılması ile de bayılır. Ancak kendi adet kanını görmekten rahatsız olan kan fobisi bildirilmemiştir. Kan fobisi çoğunlukla diğer fobiler gibi çocuklukta başlar.

Örnek: 2(özgül fobiler için örnek vaka 2)

Hasta 35 yaşında evli, muhasebeci olarak çalışıyor, gelir düzeyi iyi; geliş sebebi kendini bildi bileli iğne yaptıramama, kan aldıramama, dişçiye/doktora gidememe idi. Kan vermesi, iğne olması gerektiğinde çoğu kez bayıldığı için bu işlemlerden yıllardır kaçınıyordu. 

İlk kez ve korka korka doktora şimdi gelmesinin iki nedeni vardı: birincisi yıllardır süren böbrek taşı nedeniyle çektiği dayanılmaz ağrılardı. Ağrıları geldiğinde kıvranarak kendi kendine gidermeye çalışıyor, yakınlarının ısrarıyla acil servislere gitse de iğne yaptıramıyordu. 

Diğer bir neden ise dişlerinin durumu idi. Sosyoekonomik düzeyinden beklenmeyecek derecede kötü bir ağız bakımı vardı. Çürüyen, kırılan dişleri için dişçiye gidemiyor, gerekli tedavileri yaptıramıyordu. Dişçi koltuğuna oturduğunda bile bayılacak kadar korktuğunu söylüyordu.

Gökgürültüsü ve fırtına fobisi

Bu kişiler sürekli hava durumunu izler ve havanın kapalı, fırtınalı, yağışlı olma ihtimali olduğu günlerde eve kapanır, gökgürültüsünü duymamak için kapı ve pencereleri sıkı sıkı kapatırlar. Gökgürültüsü duyunca masa, yatak altına saklanabilirler.

Uçak korkusu

Bu kişiler uçağa bineceklerine çok daha uzun sürecek, daha eziyetli yolculuklar yapmaya razıdırlar. Uçağa binmek zorunda kaldıklarında uçağın düşeceğine dair şiddetli bir korkuları vardır. Uçağın her hareketini, her sarsıntıyı büyük bir korkuyla izlerler, duydukları sesleri patlayan bir motor, bir arıza işareti olarak yorumlarlar.

Yalnızlık fobisi

Çoğu kez evde tek başına kalmaktan korkudur. Akşamları ve gece artar. Gündüz tek başına kalabilen birçok hasta gece kalamayabilir. Nedensiz bir huzursuzluk olabilir, ya da evde birisi, hırsız, bir yaratık vb. var gibi bir duygu tarif edilebilir.

Yalnızlık fobisinin ayrılık anksiyetesiyle ilişkisi olduğu öne sürülmektedir. Çocuklukta ayrılık anksiyetesi yaşayanların erişkinlikte agorafobi ve panik bozukluğu geliştirme olasılığı yüksek bulunmuştur.

Türkiye’de yapılan toplum taramasında da ayrılık korkusunun agorafobi ile ilişkisi diğer tüm özgül fobilerden daha kuvvetli olarak bulunmuştur.

Klostrofobi

Kapalı/basık yerlerden duyulan korkudur. Korkulan durumlara tipik örnekler arasında asansör, basık tavanlı odalar ve koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, altgeçitler, oturulan oda kapısının kapalı veya kilitli olması vb. sayılabilir.

Hastaların temel korkuları anılan yerde sıkışıp kalmak, çıkamamak, nefes alamamak, boğulmak gibi korkulardır. Sinema ve tiyatroya gidemez, gitseler de dip koltuklarda oturamazlar. Boğazlı, dik yakalı giysilerden rahatsız olabilirler,  yakalarını ilikleyemezler. Kapalı giysiler onları “boğabilir”.

Bu hastalarda sisli, kapalı havalarda huzursuz olma sıktır. Sisli, kapalı hava etrafı kapatan, korkutucu bir duvar gibi algılanır. Aynı zamanda hamam, duş, sauna gibi yerlerde de boğuluyor gibi olurlar.

yutma fobisi

Bu hastaların tek korkusu birşey yutarken boğulmaktır. Yemek yerken, su içerken boğazlarına kaçacağı ve boğulacakları düşüncesindedirler. Yemeye/içmeye korktukları şeylerin karmaşık bir listesi olabilir. Bazı şeyleri hiç yemeyerek kısmen rahat edebilirler. Birçok zaman kuruyemiş gibi küçük taneli şeyler çok korkutucudur. Yemek ve içmekten kaçınmanın çok ciddi sonuçları olabilir; ileri derecede kilo kaybı gibi.

Çocukluklarda Özgül Fobi:

Özellikle çocuklarda çerçevesi belirli nesne ya da durumlardan korkma çok sık görülür ancak birçok olguda işlevsellikte görülen bozulmanın derecesi böyle bir tanı konulması için yetersiz kalır. Çocukluk çağının bazı korkuları normal ruhsal gelişimin bir parçasıdır. Örneğin iki ila dört yaşlarındaki çocukların hayvanlardan korkması normaldir. Bu korkular çoğunlukla geçici ve normal ruhsal gelişimin uyum sağlayıcı ve koruyucu tepkileri olarak kabul edilir.

Çocuk korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilmez. Bu nedenle çocuklarda özgül fobi tanısı konulması için korkunun aşırı ya da anlamsız olduğuna ilişkin içgörünün olması beklenmez. Çocuklar nadiren fobilerinden dolayı sıkıntı duyduklarını söylerler.Çocuklarda özgül fobi; anksiyete, ağlama, huysuzluk, donakalım, yakınlarına sarılma olarak dışa vurabilir.

Çocuklukta başlayan özgül fobiler erişkinlik dönemine kadar uzanırsa nadiren remisyona girerler (%20). Bazı çocuklarda korkular sürer ya da yaş ve bilişsel gelişim ile daha gerçekçi korkulara dönüşür. Fobisi olan çocuklar fobisi olan erişkinlere göre daha kolay düzelirler ve fobik çocukların çoğu normal birer yetişkin olmaktadır.

Çocukluk çağında ortaya çıkan hayvan, gök gürültüsü ve enjeksiyon fobisi yetişkinlikte de sıklıkla devam eder. Fobinin çocuk üzerinde yarattığı etki fobinin ağırlık derecesine bağlıdır (Silverman ve Moreno 2005). Örneğin; köpek fobisi nedeniyle çocuk eve bağımlı hale gelebilir.

Örnek: 3 (özgül fobiler için örnek vaka 3)

Olgu 1: 34 yaşında, evli, 1 çocuk babası, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmakta. Son günlerde işe gitmek isteğinde azalma, uyku düzensizliği, çabuk sinirlenme, kararsızlık olduğu için psikiyatriste başvurma gereği duymuş. 9 yıldır aynı işi yaptığını ifade eden hasta, bir ay kadar önce müdürlüğe terfi edeceğini öğrendiğinde yakınmalarının başladığını ifade ediyor. Hiç uçağa binmediğini, uçağa binmekten de çok korktuğunu belirten hasta, bu korkunun ne zaman başladığını bilmediğini söylüyor. 9 yıl boyunca ortalama ayda bir gerçekleşen bölge toplantılarına uçak yerine karayoluyla gitmeyi tercih etmesi tasarruf olarak değerlendirilerek, şirketi tarafından takdir edildiği anlaşılıyor.  Bay A.D.’ye göre bunun nedeni aslında tasarruf değil uçak korkusu. Aslında mesleğinde ilerlemenin maddi gelirini ve ayrıca mesleki tatmin düzeyini çok artıracağını belirtiyor. Ancak müdür olmakla seyahat sıklığının karayoluyla gerçekleştirilemeyecek oranda artacağını ve uçağa değil binmek yaklaşmaya bile cesaret edemediğini ifade ediyor. Bu korkusu nedeniyle şimdiye kadar tedavi gereksinimi hissetmediğini ancak şimdi acilen tedavi olması gerektiğini anladığını belirtiyor.

Örnek: 4(özgül fobiler için örnek vaka 4)

37 yaşında, evli, üniversite mezunu, işinde başarılı, kadın. Yıllardan beri asansör korkusu olduğunu, ancak kaçınarak normal yaşamını sürdürdüğünü, terfi ederek tayin olduğu yeni işyerinde asansör kullanmadan çalışmanın mümkün olmadığı için işe gitmek istemediğini, giriş katında bulunan evrak memurluğuna bile razı olduğunu, istifa etmeyi planladığını belirtiyor.

Örnek: 5(özgül fobiler için örnek vaka 5)

40 yaşında, evli, yüksekokul mezunu kadın. Mutsuzluk, isteksizlik, zevk almama, iştah azlığı, uyku düzensizliği yakınmaları ile başvurdu. Yıllardan beri var olan kuş korkusu nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ancak üstesinden gelebildiği, son aylarda depresif yakınmalarının başladığını ifade ediyor. Uygun tedavilerle depresyonu düzeldi. Daha sonra fobisine yönelik ödevler verildi. Kuş fobisinde gelişmeler gözlendi.

özgül fobi

Sosyal Fobi Ölçeği

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun.
Sol kolondaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, 1 ile 4 arasında puan verin. Sağ kolonda
aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre yine 1
ile 4 arasında puan verin. Puanlamayı aşağıdaki tariflere göre yapın.
Teşekkürler.

Çocuklarda kaygı

Özel fobi / özgül fobiler

Özel fobi / özgül fobiler

Tanım

İsminden de anlaşılacağı gibi, belirli bir fobi, ortalama bir kişinin sadece biraz rahatsızlık verebileceği veya çoğu insanın sadece hafif bir tehlike riski taşıyabileceği düşünülen belirli bir durumun, nesnenin veya ortamın gerçekçi olmayan veya aşırı bir korkusudur. Örneğin, korku tıbbi veya dişçilik ofisi, yükseklik, uçan, asansörler, mikroplar veya bir böcek veya başka bir hayvanı görmek olabilir.

belirtiler

Özel fobiler genellikle çocuklukta nadiren başlayabildikleri halde ergenlik döneminde ve hatta erken yetişkinlikte başlarlar. Semptomlar en az altı aydır devam eder ve ömür boyu olabilir. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda iki kat daha sık görülür. Belirli fobilere sahip insanlar, korkmak için gerçek bir neden olmadığını ve davranışlarının kendilerine bile bir anlam ifade etmediğini bilmelerine rağmen, ortak, günlük durumlar ve nesnelerden aşırı derecede korkarlar. Onlar sadece korkuları karşısında güçsüz hissederler ve hatta korku beklentisi çoğu zaman büyük kaygıya neden olur.

Spesifik fobinin semptomları arasında ağlamak, sertleştirmek, başka bir kişiye yapışmak veya korkulan nesneyi veya durumdan tamamen uzak durmanın yollarını bulmakla sonuçlanabilecek acil ve aşırı korku veya endişe vardır. Spesifik fobi bozukluğu olan kişilerin çoğunun günlük yaşamlarını kesintiye uğratan, çalışmalarındaki etkilerini azaltan ve kişisel ilişkilerine baskı uygulayan aşırı bir korku vardır.

Spesifik fobi bozukluğu tanısı için semptomlar ayrılık kaygısı, sosyal anksiyete, agorafobi, travma sonrası stres bozukluğu veya obsesif kompulsif bozukluktan kaynaklanmamalıdır. Bununla birlikte, en az bir çalışma, gençlerde özgül fobi bozukluğunun, anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar, ağrı bozuklukları, yeme bozuklukları ve intihar girişimleri gibi çeşitli akıl sağlığı sorunlarının erken bir göstergesi olabileceğini bulmuştur.

Nedenler

Nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler ve kişilik özelliklerinin, spesifik fobi bozukluğu gelişme riskini artırdığı düşünülmektedir. Belirli bir fobisi olan bir ebeveyniniz veya kardeşiniz varsa veya bilinmeyenlerden kaçınmak veya korkmak için sık sık olumsuz düşünceleriniz, endişeleriniz ve eğilimleriniz varsa, daha yüksek risk altında olabilirsiniz. Bir ebeveyni kaybetmek, aşırı koruyucu ebeveynler olmak, cinsel veya fiziksel istismara maruz kalmak veya özel korkunuzla ilgili travmatik bir olaya maruz kalmak, sizi belirli bir fobi geliştirmeye karşı daha yüksek risk altına sokabilir.

Tedaviler

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), spesifik fobi bozukluğunun tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. CBT müdahaleleri, belirli durumlarda sıkıntı yaratan düşünce ve davranışları değiştirmeye yardımcı olur. Maruziyet tedavisi genellikle CBT ile birlikte bulunur. Maruziyet terapisi genellikle, bazen gevşeme egzersizleri ile eşleştirilen, nesneye veya korkulan duruma karşı aşamalı gerçek veya sanal (bilgisayarlı) maruz kalmayı içerir. Anksiyeteyi azaltmak için, özellikle de korkulan durumun gerekli veya kaçınılmaz olması durumunda ilaçlar kullanılır.

[psp_full id=all show_business=true show_address=true show_contact=true show_opening_hours=false show_payment=false show_gmap=false]
özgül fobi
özgül fobi
fobilerin tedavisi

fobilerin belirtileri – fobilerin semptomları

fobilerin belirtileri – fobilerin semptomları

Tüm fobiler günlük aktivitelerinizi sınırlandırabilir ve şiddetli anksiyete ve depresyona neden olabilir . Agorafobi ve sosyal fobi gibi karmaşık fobilerin bu semptomlara neden olma olasılığı daha yüksektir.fobilerin belirtileri Fobileri olan kişiler genellikle, korku ve endişeye neden olan şeyle iletişime geçmekten kaçınmaktadır. Örneğin örümceklerden korkan biri (araknofobi) örümceğe dokunmak veya hatta bir resmine bakmak istemeyebilir.Bazı durumlarda, bir kişi endişe duymaktan korktukları bir fobi geliştirebilir çünkü bu çok rahatsız edici hisseder.Durumda olmanıza gerek yok , panik belirtilerini yaşamaktan korkuyorsunuz . Beyin gerçekten de durumdayken bile korkunç durumlara tepki üretebilir.

fobilerin belirtileri / fobilerin semptomları
fobilerin belirtileri / fobilerin semptomları

Fiziksel belirtiler

Fobileri olan kişilerin çoğu panik atak geçirir . Panik ataklar çok korkutucu ve üzücü olabilir. Semptomlar genellikle aniden ve uyarılmadan ortaya çıkar.

fobilerin tedavisi
fobilerin tedavisi

Aşırı derecede endişe verici duyguların yanı sıra, panik atak fiziksel belirtilere neden olabilir:

 • terlemek
 • titreyen
 • sıcak basması veya titreme
 • nefes darlığı veya nefes darlığı
 • boğulma hissi
 • hızlı kalp atışı (taşikardi)
 • göğüste ağrı veya sıkışma
 • mide kelebekleri bir hissi
 • mide bulantısı
 • baş ağrısı  ve baş dönmesi
 • baygın hissetmek
 • uyuşma veya  iğne ve iğneler
 • kuru ağız
 • tuvalete gitme ihtiyacı
 • kulaklarında çalıyor
 • karışıklık ya da oryantasyon bozukluğu

Psikolojik belirtiler

Şiddetli vakalarda, ayrıca aşağıdakiler gibi psikolojik belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

fobilerin tedavisi

 • kontrolü kaybetme korkusu
 • fobilerin tedavisi
 • bayılma korkusu
 • korku duyguları
 • ölme korkusu

Karmaşık fobiler

Agorafobi ve sosyal fobi gibi karmaşık fobiler  , çoğu zaman kişinin günlük hayatı ve zihinsel esenliği üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir.

fobilerin belirtileri
fobilerin belirtileri

Agorafobi genellikle birbiriyle bağlantılı birkaç fobinin bir kombinasyonunu içerir. Örneğin, dışarı çıkma ya da evden çıkma korkusu olan biri, yalnız kalmaya (monofobi) ya da tuzağa düştüğü yerlere (klostrofobi) maruz kalma korkusuna da sahip olabilir.

Agorafobili kişilerin yaşadığı semptomlar şiddetli olarak değişebilir. Örneğin, bazı insanlar dükkanlarına gitmek için evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarında çok endişeli ve endişeli hissedebilirler. Diğerleri, evlerinden kısa mesafelerde seyahat etmenin nispeten rahat hissettirebilir.

Sosyal fobiniz varsa, toplumda veya sosyal etkinliklerde görülme düşüncesi sizi korkmuş, endişeli ve savunmasız hissedebilir.

Sosyal ortamlarda insanlarla kasten kaçınmak, sosyal fobi belirtisidir. Sosyal fobinin aşırı durumlarda, agorafobi ile olduğu gibi, bazı insanlar evlerinden ayrılmaktan çok korkuyorlar.

psikoterapileri ve kendi kendine yardım teknikleri de dahil olmak üzere fobiler için çeşitli  tedavi seçenekleri mevcuttur .Bununla birlikte, karmaşık bir fobinin üstesinden gelmek zaman alabilir

fobilerin belirtileri

fobi tedavisi

fobilerde kedine yardım / fobini yen!

fobilerde kedine yardım / fobini yen!

 Her fobi farklıdır ve herkes için tek bir kendi kendine yardım programı çalışmayacaktır. Kendi kendine yardım stratejinizi kullanmaya veya psikolog gibi bir akıl sağlığı uzmanından yardım almaya karar verebilirsiniz.Bir kendi kendine yardım programı şunları içerebilir:

 • yaşam tarzı değişiklikleri
 • Bir ders  bilişsel davranışçı terapi (BDT)
 • kendi kendine yardım grubuna katılmak
 • korkunuzu aşmak için maruz kalma terapisini (aşağıya bakın) kullanarak
 • bunların bir kombinasyonu
 • fobilerde kendine yardım et

Yaşam tarzı değişiklikleri

Yaşam tarzınıza basit ayarlamalar yapmak, panik atakları gibi fobinin belirtilerini azaltabilir . Bu şunları içerebilir:

 • düzenli egzersiz
 • sağlıklı, düzenli yemek yeme
 • yeterince  uyuma
 • kafein ve diğer uyarıcıları azaltmak veya önlemek

Maruziyet terapisi (duyarsızlaşma)

Maruziyet terapisi (duyarsızlaşma) fobinize maruz kaldığınız süreyi aşamalı olarak arttırmayı içerir.

fobilerde kedine yardım/ kendi fobini yenebilirsin!
fobilerde kedine yardım/ kendi fobini yenebilirsin!

Örneğin, agorafobiniz varsa  (açık alanların ve kamusal alanların korkusu), dışarıda geçirdiğiniz süreyi ve seyahat ettiğiniz mesafeyi aşamalı olarak arttırmadan önce, çok kısa bir süre için evinizin dışına çıkarak başlayabilirsiniz. senin evin.

Maruziyet terapisi, kaygılarınızla baş edebilmek için çok etkili bir yol olabilir .

Diğer kendi kendine yardım teknikleri

Diğer kendi kendine destek teknikleri şunları içerir:

 • gevşeme teknikleri – rahatlamanıza ve nefesinizi kontrol etmenize destek olabilecek bir dizi fiziksel egzersiz
 • görselleştirme – anksiyeteye neden olabilecek bir durumla nasıl başa çıkacağınızı zihinsel olarak görselleştirerek rahatlama ve nefes alma tekniklerini birleştirir
 • Kendi kendine destek grupları – benzer deneyimlere sahip başkalarıyla tanışmanın ve baş etme yollarını paylaşmanın faydalı bir yolu

Bilgisayarlı Tedaviler

SON YILLARDA PSİKOLOJİK SORUNLARIN TEDAVİSİNDE çokça kullanılan program, teknolojik alet geliştirilmiştir

 

 

 fobilerde kedine yardım
fobilerde kedine yardım-
fobi tedavisi

fobilerin tedavisi / fobi tedavisi

fobilerin tedavisi / fobi tedavisi

Fobisi olan pek çok kişinin tedaviye ihtiyacı yoktur ve korkularının nesnesinden kaçınmak sorunu kontrol etmek için yeterlidir.

Ancak, uçma korkusu gibi belirli fobileri önlemek her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmek için profesyonel yardım ve tavsiye almaya karar verebilirsiniz.

Çoğu fobiler tedavi edilebilir, ancak tüm fobiler için tek bir tedavi çalışması garanti edilmez. Bazı durumlarda, farklı tedavilerin bir kombinasyonu önerilebilir. Ana tedavi türleri şunlardır:

 • Kendi kendine yardım teknikleri
 • konuşan tedaviler / psikoterapi
 • ilaç

psikoterapi Tedavisi

Danışmanlık  ve psikoterapi gibi konuşma terapileri, fobileri tedavi etmek için genellikle çok etkili yöntemlerdir. Bilhassa,  bilişsel davranışçı terapinin (BDT) ve  farkındalığın artırılması tedavi için çok etkili yöntemler olduğu bulunmuştur.

Bilişsel davranışçı terapi (CBT)

fobilerin tedavisi / fobi tedavisi
fobilerin tedavisi / fobi tedavisi

CBT, düşündüğünüz ve davranış şeklinizi değiştirerek sorunlarınızı yönetmenize yardımcı olabilecek bir danışmanlık türüdür. Fobinizle başa çıkmanın pratik yollarını geliştirmek için kullanılabilir.

Basit fobileri tedavi etmek için sıklıkla kullanılan BDT tedavi sürecinin bir kısmı korkunuza aşamalı olarak maruz kalmayı içerir, bu yüzden bundan daha az endişeli hissedersiniz. Bu duyarsızlaşma veya maruz kalma tedavisi olarak bilinir.

Örneğin, yılanlardan korktuysanız (ofphidiophobia), terapistiniz sizi yılanlar hakkında okumanızı isteyerek başlayabilir. Daha sonra size bir yılan resmi gösterebilir. Daha sonra, bazı gerçek yılanlara bakmak için yerel hayvanat bahçenizin sürüngen evini ziyaret edebilecekler. Son adım, bir yılanı tutmak için olurdu.

Maruz kalma terapisi korkunuza maruz kalma seviyesini aşamalı olarak artırarak çalışır, bu da fobinizde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Tedavi ilerledikçe, fobiniz hakkında daha az endişelenmeye başlamalısınız.

 

ilaç

İlaçlar genellikle fobilerin tedavisi için önerilmemektedir, çünkü konuşma terapileri genellikle etkilidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak, anksiyete gibi fobinin etkilerini tedavi etmek için ilaç bazen kısa süreli olarak reçete edilir .

Anksiyeteyi tedavi etmek için üç tip ilaç tavsiye edilir. Bunlar:

 • antidepresanlar
 • sakinleştiriciler
 • beta blokerler

antidepresanlar

Antidepresanlar genellikle kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için reçete edilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) çoğunlukla kaygı , sosyal fobi  veya  panik bozukluğu tedavi etmek için reçete edilir  . Bunlar şunları içerebilir:

 • essitalopram (Cipralex)
 • sertralin (Lustral)
 • paroksetin (Seroxat)

Venlafaksin (Efexor), serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI) de anksiyete için reçete edilebilir.

Bu tedavilerin ortak yan etkileri şunlardır:

 • mide bulantısı
 • baş ağrısı
 • uyku problemleri
 • mide rahatsız

Ayrıca, başlangıçta endişenizi daha da kötüleştirebilir ve cinsel sorunlara neden olabilirler.

Klomipramin (Anafranil) fobileri tedavi etmek için lisans verilen bir tür trisiklik antidepresandır (TCA). Yan etkileri şunlardır:

 • kuru ağız
 • uyuşukluk
 • bulanık görüş
 • titreme (titreme)
 • çarpıntı (düzensiz kalp atışı)
 • kabızlık
 • idrara çıkma zorluğu

Moclobemide (Manerix) antidepresanların monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) grubundan bir tür antidepresandır. Sosyal fobiyi tedavi etmek için bazen reçete edilir.

Moclobemide belirli gıda türleriyle etkileşir, bu nedenle bu ilacı reçete ederseniz, hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini öğrenmek için beraberinde gelen bilgi broşürünü okuyun.

Moclobemide diğer olası yan etkileri şunlardır:

 • uyku problemleri
 • baş dönmesi
 • mide sorunları
 • baş ağrısı
 • huzursuzluk
 • çalkalama

Antidepresanlar reçete ederseniz, aniden onları almayı bırakmamanız çok önemlidir. Aniden durmak yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Dozunuzu aşamalı olarak azaltabilen GP’nize bakın.

Yatıştırıcılar

Benzodiazepinler, küçük trankilizanlar olarak kategorize edilen bir grup ilaçtır. Bunlar, diazepam (Valium) gibi ilaçlar içerir ve bazen şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için mümkün olan en düşük dozda kısa süreli olarak kullanılır.

Antidepresanlar gibi, benzodiazepinler de yoksunluk belirtilerini önlemek için yavaş yavaş durdurulmalıdır.

Beta-blokerler

Beta-blokerler  genellikle kalp problemleri ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) gibi kardiyovasküler durumları tedavi etmek için kullanılır  . Ayrıca bazen çarpıntı (düzensiz kalp atışı) gibi anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olmak için reçete edilir.

Beta-blokörler kalp atış hızınızı yavaşlatır ve tansiyonunuzu azaltır. Propranolol (Inderal), anksiyeteyi tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir beta blokerdir. Olası yan etkiler şunlardır:

 • mide sorunları
 • soğuk parmaklar
 • yorgunluk
 • uyku problemleri
 Fobilerin tedavisi
sosyal fobi artıyor

Sosyal Fobi psikolog tavsiye / sosyal fobi nedir?

Sosyal Fobi psikolog tavsiye / sosyal fobi nedir?

Sosyal kaygı, diğer insanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilip değerlendirilmekten korkma, yetersizlik, aşağılık, öz-bilinç, utanç, aşağılama ve depresyon duygularına yol açıyor.Sosyal Fobi psikolog tavsiye

Eğer bir kişi genellikle sosyal durumlarda endişeli (irrasyonel) hale gelirse, ama yalnız olduklarında daha iyi görünürse, o zaman “sosyal kaygı” problem olabilir.

Üçüncü En Büyük Zihinsel Sağlık Problemi

sosyal fobi artıyor
sosyal fobi artıyor

Sosyal anksiyete bozukluğu geçmiş tahminlerin bize inanmamıza neden olduğundan çok daha yaygın bir sorundur. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan, her gün bu yıkıcı ve travmatik durumdan ya özel bir sosyal kaygıdan ya da daha genelleşmiş bir toplumsal kaygıdan muzdariptir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, epidemiyolojik çalışmalar, geçtiğimiz günlerde depresyon ve alkolizmden sonra sosyal kaygı bozukluğunu amerika da ki en büyük üçüncü psikolojik bozukluk olarak belirlemiştir. Nüfusun yaklaşık% 7’sinin şu anda bir tür sosyal kaygı yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu bozukluğun gelişiminde yaşam boyu yaygınlık oranı% 13-14’dür.Bu oran Türkiye için de benzer sonuçlar olabileceği ön görülüyor. Sosyal Fobi psikolog tavsiye

Özel ve Genelleştirilmiş Kaygılar

Spesifik bir toplumsal kaygı, grupların önünde konuşma korkusu olurken, genel toplumsal kaygısı olan insanlar, hemen hemen tüm sosyal durumlarda kaygılı, sinirli ve rahatsızlık vericidir.

Sosyal kaygılı kişilerin bu bozukluğun genelleşmiş tipine sahip olması daha yaygındır. Beklenti kaygısı, endişe, kararsızlık, depresyon, utanç, aşağılık ve kendini suçlama duyguları çoğu yaşam koşulunda yer aldığında, genel bir toplumsal kaygı biçimi iş başındadır.psikolog tavsiye

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Belirtileri

Bu bozukluğu olan kişiler genellikle aşağıdaki durumlarda önemli duygusal sıkıntılar yaşarlar:

 • Başka insanlara tanıtılmak
 • Alay veya eleştirilmek
 • Dikkat merkezi olmak
 • Bir şey yaparken izlenmek
 • İnsanları yetki sahibi olarak toplantı (“önemli insanlar”)
 • Özellikle yabancılar ile karşılaşmalar
 • Bir daire içinde odaya (veya masaya) gitmek ve bir şey söylemek zorunda kalmak
 • Kişilerarası ilişkiler, arkadaşlıklar olsun ya da romantik olsun

Bu liste kesinlikle semptomların tam listesi değildir – diğer hisler de sosyal kaygı ile ilişkilendirilmiştir.

Sosyal kaygıya eşlik eden fizyolojik belirtiler arasında yoğun korku, yarış kalbi, kırmızı veya kızarma , aşırı terleme, kuru boğaz ve ağız, titreme (bir bardak suyu toplama korkusu veya yemek yapmak için gereçler kullanmak), güçlükle yutma ve Özellikle de yüz ve boyun çevresinde kas seğirmeleri.Sosyal Fobi psikolog tavsiye

Uzak olmayan sürekli, yoğun kaygı en yaygın özelliktir.

Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, kaygılarının akıl dışı olduğunu ve rasyonel (yani bilişsel) bir anlam taşımadığını bilirler. Yine de, bir şeyi “bilmek”, “inanmak” ve “hissetmek” gibi bir şeyle aynı şey değildir.

Dolayısıyla, sosyal kaygısı olan insanlar için endişe duyguları ve duyguları devam ediyor ve sosyal-endişeli insanların “hayatlarını her gün korkuları ile yüz yüze kaldıkları” gerçeğine rağmen gitme belirtileri göstermiyorlar.

Sosyal anksiyete bozukluğunu, en büyük kaygı bozukluğunu ve az sayıda insanın herhangi bir şey bildiği bir şeyi hafifletmek için sadece uygun tedavi çalışmaktadır.

Bu konuda destek mi istiyorsunuz. bizi doğrudan arayın Sosyal Fobi psikolog tavsiye

intihar düşüncesi ölçeği (İDÖ)

intihar düşüncesi ölçeği (İDÖ)

Aşağıda intihara ait düşünceleri belirten bazı cümleler verilmiştir. Size uygun olanlar için “Doğru”, uygun olmayanlar için ise “Yanlış” SEÇENEĞİNİ işaretleyiniz.