Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Ergenlikte Gelişim Görevleri

Ergenlikte Gelişim Görevleri(psikolog) : Bir insan bu günün ve geleceğin sorunlarıyla başarılı bir şekilde uğraşacaksa, bebeklikten ve ilk çocukluktan ergenliğe, ergenlikten ileri yetişkinliğe doğru özel davranış türlerinin kazanılması gerekmektedir. Ergenlik, bedensel, toplumsal, bilişsel olgunlaşma dönemidir. Bir ergenin başarması gereken yaşam görevleri bu bölümde incelenmektedir. A) Bedensel Özelliklerini Kabul Etmek ve Bedenini Etkili Biçimde Kullanmak: Ergenlik,...

Gençlik Çağında Cinsel Gelişme

Gençlik Çağında Cinsel Gelişme(psikolog) Ergenlik bedensel değişmeleri, kızlara genç kız, erkeklere de, erkek görünümü kazandırır. Buna karşıt olarak hormonların çalışmasıyla erişkine özgü cinsel duygular belirir. Ergen bu yeni, yoğun ve güçlü duygularla tanışmak ve ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamak zorundadır. Bu ise, kendiliğinden oluvermez. Gençten gence değişen bir bocalama ve yadırganma döneminden sonra gerçekleşir....

Ergenlik Çağının fiziksel Gelişimi

Ergenlik Çağının fiziksel Gelişimi(psikolog,psikoterapist) Ergenlik çağı tek bir bilim dalı açsından anlaşılması ve tanımlanması güç bir devredir. Bu bilim dalı istek fizik, biyoloji, psikoloji, pedogoji, ister eğitim olsun, her birinin bir gencin gelişmesine katkısı olup, bireyde değişikliklerin yer aldığı çağdır. Özellikle biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı bu dönem çocukluktan...

Erinlik / ERGENLİK Belirileri

Ergenlik Belirtileri(psikolog,psikoterapi) Ergenlik Çağında bedende önemli değişmeler olmaktadır. Çocukluk çağı özelliklerinden yetişkinliğe geçiş bahis konusudur. Beden değişmelerinin büyük bir kısmı ergenlik devresinin ilk safhası olan erinlik çağında vuku bulur. Erinlik çağından sonra devam eden beden gelişmeleri ise yavaş cereyan eder. Erinlik çağının bedende meydana getirdiği psikolog gelişmeler eski çağdan beri bilinmektedir. Değişen bedenin , davranış...

Ergenlik Çağı Ne Zamandır?(psikolog,psikoterapi)

Ergenlik Çağı Ne Zamandır?(psikolog,psikoterapi) Ergenliğin ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği çeşitli görüşlere göre tartışmalı ve değişiktir. Kabaca söylenecek olursa, ergenlik buluğ ile başlar ve gencin erişkinliğe varmasıyla da biter. Ama, bu gerçekte ne zamandır? 1889’da İngiliz yazarı Thomas da Quincey şöyle diyordu: “Erkeklik ne zaman, hangi testle, hangi işaretle başlar? Fiziksel olarak bir...

ERGENLİK ÇAĞI(psikolog gözü ile)

ERGENLİK ÇAĞI (psikolog gözü ile) Gerek ergenlik gerekse psikolojik  gençlik dönemleri insan yaşamının en güzel, en mutlu ve en güçlü dönemleri olurken, aynı zamanda birer kriz ya da bunalım dönemleridir. Aslında her değişim bir durumdan ötekine psikolog geçiş ile eski alışkanlıklardan sıyrılıp yeni koşullara uyma zorunluluğunu getirdiğinden, kendine göre bir zorluk taşımakta, dolayısıyla bir kriz...

ERGENLİK DÖNEMİ (psikolog,psikoterapi)

ERGENLİK DÖNEMİ(psikolog,psikoterapi)   ‘Ergen’ sözcüğü Batı literatüründeki ‘adolescent’ karşılığı olarak kullanılmıştır. Latince’de büyümek, olgunlaşmak anlamında kullanılan ‘adolescere’ fiilinin kökünden gelmekte olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir; günümüzde, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişme evresi olarak da tanımlanabilmektedir. Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın...

Neden aptalca veya akıldışı şeyler yaparız: 10 Parlak Sosyal Psikoloji Deneyi

Neden aptalca veya akıldışı şeyler yaparız: 10 Parlak Sosyal Psikoloji Deneyi   “Ben öncelikle normal insanların alışılmadık şeyler yaptığı ve tabiatlarına yabancı görünen şeyleri nasıl ve neden yaptıklarıyla ilgilendim. Neden iyi insanlar bazen kötü davranır? Neden akıllı insanlar bazen aptal veya mantıksız şeyler yapar? “-Philip Zimbardo Cevap genelde diğer insanlar yüzünden oluşur – sosyal psikologların...

Halo Etkisi: Kişisel Zihniniz Gizemli Olduğunda

Halo Etkisi: Kişisel Zihniniz Gizemli Olduğunda Bir kişi hakkındaki küresel değerlendirmelerin, belirli özellikleriyle ilgili yargılara dönüştüğü fikri. ‘Halo etkisi’ sosyal psikolojide klasik bir bulgudur. Bir insanın küresel değerlendirmelerinin (örneğin sevimli olduğu gibi) kendi özelliklerine ilişkin kararlara karışması fikri vardır (örneğin akıllıdır). Hollywood yıldızları, halo etkisini kusursuz bir şekilde gösteriyor. Çoğunlukla çekici ve sevimli oldukları için doğal olarak akıllı,...
Whatsapp
Ara
Konum