savunma mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları nedir?

Savunma Mekanizmaları nedir?  Ne işe Yarar

Hiçbirimiz acı çektiğimiz deneyimi tekrar yaşantılamak istemeyiz. Bunları tekrardan yaşantılamamak için bunları geçiştirecek yollar kullanırız: sevmiyorum onun için yapmadım, unuttum, o muhteşem birisi…insan fizyolojik olarak dengesi bozulduğunda nasıl yine dengeye gelmeye çalışıyorsa psikolojik olarakta bozulduğunda veya bozulma ihtimali olduğunda onu dengeye getirmeye çalışırız. Bunun için iki ilkeden bahsedebiliriz

 • Her organizma kendine en uygun bir denge içinde tutmaya eğilim gösterir.(homeostasis ilkesi)
 • Uyum dengesini bozacak herhangi bir etken, organizmada bir tehlike olarak algılanır ve bu tehlikeye karşı savunma düzenekleri kullanılır.

Savunma mekanizması nedir?

Freud danışanlarının acıdan kaçınmak veya daha az acı çekmek için kullanmış olduğu yol ve yöntemleri ifade etmek için meraklı olduğu bir askeriye terimini kullanmak istedi. Buna Savunma Mekanizması adını verdi. Öncelikle savunma mekanizmasını birkaç açıdan isabetsizce kullanıldığını söyleyebilirim. Genellikle olumsuzu söylemek, karşımızdakinin dediğimize karşı önyargısını dile getirmek yada  patolojiyi ifade etmek için kullanılır. Ancak savunma mekanizmaları psikoloji literatüründe bu anlama gelmez. Daha çok niçin kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, hangi sıklıkta kullanıldığı önemlidir. Savunma mekanizmaları / savunma düzenekleri günlük yaşamda karşılaştığımız problemlerle baş edebilmek için uyum sağlayıcı yol ve yöntemlerimizdir.

Savunma mekanizmalarının iki tane temel amacı vardır. 1. Güçlü ve tehdit edici bir duygudan kaçınmak ve bunu denedim altına almak çoğu kez bu duygu kaygıdır bazen keder duygusu olabilir. 2. Özsaygıyı korumak veya sürdürmektir

Herkeste savunma düzenekleri vardır ve herkes savunma mekanizmalarını kullanır. Savunma mekanizmaları aslında bizim problemlerle baş etme şeklimizdir. Hepimizin başa çıkma tarzlarımızla bütünleşmiş savunma mekanizmaları vardır.

Hangi savunma düzeneklerini kullanacağımız genellikle 4 etkene bağlıdır. 1.Kişinin mizacının doğası 2.Kişinin çocukluk dönemindeki yaşanılan sıkıntıların doğası 3.Anne ve babamızın ve yakın çevremizin model olarak bize aktardıkları savunmalar 4.Kullanmış olduğumuz savunmaların sonuçları şeklinde özetleyebiliriz. Bunların kullanımını  ve seçimini bilinçdışı üstlenmiş durumda.

Kullanmış olduğumuz Savunma düzenekleri yapısı bakımından ilkel ve üst düzey savunma mekanizmaları olarak ikiye ayırabiliriz. ilkel savunma mekanizmaları gelişimin dil öncesi dönemine aittir. Bu dönemde gerçeklik ilkesi ve nesne sabitliğini gelişmemiş olmasıdır. /psikolog(online terapi)

Kişi deneyimlerini belirsizlik ve çift değerlilik olasılıklarına hiç yer vermeyecek şekilde tamamen iyi veya tamamen kötü kategorilerine ayırmaktadır. Bebeğin doygunluk halindeyken iyi anne engellendiğinde aynı annenin kötü anne olarak nitelendirilmesi hem engellendiğinde hem de doygunluk halinde aynı annenin olduğu gerçeğini kavrayabilecek olgunluğa gelememiştir. Çocuk bunu aşamadığında yetişkinlik yaşantısında aynı ilkel savunma şekillerini görebiliriz. Bir insanın tamamen iyi yada tamamen kötü olarak nitelendirebilir. İlkel savunma mekanizmaları bebeklik yaşantımızda dünyayı algılamak için kullandığımız yollarıdır. anne ve diğer asil figürlerin görevi bu ilkel savunma mekanizmalarını olgunlaştırmasına yardımcı olmaktır.
/psikolog(online terapi)

savunma mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları nedir?

Bir patoloji göstersek de göstermesek de bu hepimizde savunma mekanizmaları var. Psikoloji dünyamızın bunun üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Hepimiz bazı deneyimlerimizi inkâr ederiz bazen iki kısma böleriz. Yani hepimizde savunma mekanizmaları var. Ne zaman ki bu savunma mekanizmaları bizim daha olgun savunma mekanizmaları geliştirmemize engel oluyor ise bir sorun haline gelirler ve patolojinin habercisi olabilir. Önemli olan Savunma düzeneklerini daha uyumlu olması ve işlevsel olmasıdır.

/psikolog(online terapi)

Yalnız Olmak

Neden Yalnız Olmak İstiyorsunuz ve Neden bu neden Önemli?

Seçime göre yalnız olsanız bile, yalnız olmanın nedenleri önemlidir.

Yalnız vakit geçirmeyi seven insanlardan mısın? Eğer öyleyse, muhtemelen zaten sizi bunun için damgalayacak bazı insanlar olduğunu biliyorsunuzdur. Yalnız olduğunuzu düşünüyorlar çünkü diğer insanların etrafında endişeli ve insanlarla çok olumlu ilişkilerin yok ve Seni yalnız ve depresyonda olduğunu varsayıyorlar.

Bu, çok uzun zamandır yalnız zaman geçirmenin en önemli hikayesiydi. Son zamanlarda, bilim adamları yalnızlığın değerini giderek daha fazla kabul ediyor ve belgeliyorlar. Yalnız vakit geçirmenin, yaratıcılık , içgörü, kendini geliştirme, gevşeme ve maneviyat için iyi olabileceğine inanıyorlar .

Yalnız Olmak ve Nedenleri

Yalnız zamanın iyi bir deneyim mi yoksa dolu bir deneyim mi olduğunun en önemli belirleyicilerinden biri, yalnız olmayı seçip seçmemenizdir. İstediğin şey bu ise yalnız zaman harcamak, o zaman muhtemelen psikolojik olarak sağlıklı bir deneyim olacaktır. Bunun yerine evde yalnızsanız umutsuz hissediyorsanız gerçekten başka insanlarla birlikte olmak istiyorsanız, bu psikolojik bir probleme işaret edebilir.

Bu ayrım kadar önemli olduğu gibi, bazı araştırmacılar bunun yeterli olmadığına inanmaktadır. Yalnız kalmayı tercih eden insanlar bile, farklı nedenlerden dolayı bunu yapabilirler. Yalnız kalmanın bazı nedenleri psikolojik sağlığın göstergesi olabilirken, diğerleri sorun yaratmada daha muhtemeldir.

Yalnız Olmanın Farklı Sebepleri

Yalnızca zaman geçirmek için olumlu (kendinden motive edici) sebeplerin örnekleri:

 • Sessizliğin tadını çıkarıyorum.
 • Beni gerçekten ilgilendiren faaliyetlerde bulunabilirim.
 • Gizliliğe değer veriyorum.
 • Duygularımla iletişimde kalmamı sağlıyor.
 • Yalnız olmak, maneviyatımla iletişim kurmama yardımcı oluyor.

Yalnız vakit geçirmek için olumsuz (dışsal motivasyona sahip) nedenlerin örnekleri:

 • Başkalarıyla beraberken endişeli hissediyorum.
 • Başkalarıyla birlikteyken kendimi beğenmiş hissetmiyorum.
 • Başkalarının yanında kendim olamam.
 • Başkalarıyla beraberken söylediğim veya yaptığım şeyden pişmanım.

Yalnız olmanın olumsuz nedenlerinin gerçekten acı verici deneyimlerle mi yoksa algılanan yetersizliklerle mi ilişkili ? : acı deneyim ve yetersizlikle ilgili olanlar:

 • Yanlızlık
 • Depresyon
 • Sosyal anksiyete

Olumlu deneyimlerin ölçütleri de dahil edildi. uygulanan anket aşağıdaki nedenleri içeriyordu

 • Kişisel gelişim
 • Kendini kabul etme
 • Diğerleriyle olumlu ilişkiler
 • Kimlik
 • Özerklik
 • Ustalık
 • Amaç .

Olumlu nedenlerden dolayı yalnız olan insanlar, neredeyse tamamen olumlu ya da tarafsız olan bir profile sahipler.

Genel olarak, hem ergenler hem de genç yetişkinler için, olumlu sebeplerden ötürü yalnız zaman harcamak, esasen yalnızlık ile ilgisi yok. Genç yetişkinler için, olumlu sebeplerden ötürü sadece zaman geçirmek, aynı zamanda sosyal kaygı veya depresyon ile ilgisi yoktur

Genç yetişkinler için, olumlu sebeplerden ötürü sadece zaman geçirmek bazı sağlıklı psikolojik deneyimlerle bağlantılı.

Olumsuz nedenlerden dolayı yalnız kalan insanlar daha endişe verici bir profile sahip:

olumsuz nedenlerden dolayı yalnız olanların depresyon yaşama olasılığı daha yüksek. Bu kişiler daha endişeli gibi görünüyorlar

Olumsuz nedenlerden dolayı yalnız kalanların, diğer olumlu deneyimlere sahip olma ihtimalleri düşük. Diğer insanlarla pozitif ilişki kurmaları veya kim olmak istedikleri konusunda net bir fikirleri olma ihtimalleri çok daha düşük.

Yalnız olma durumu bizim tercihimiz mi yoksa kaçış mı bu psikoterapi savunma mekanizmaları incelenerek anlaşılabilir

Yalnızlık

Takıntılı sevgili olmak / takıntılı sevgili bulmak

Takıntılı Sevgili Olmak / Neden Takıntılı Sevgili Oluruz?

Takıntılı olmak nedir?

Takıntılı olmak, bir partnere olağanın dışında focuslanma durumudur. Yani karşı tarafın reddedişlerine rağmen vazgeçememe durumudur. Bu esnada ilişkiler için kendine koymuş olduğu kurallara uyamamasıdır / uymakta zorluk çekmesidir.Takıntılı sevgili olmak / takıntılı sevgili bulmak

Takıntılı sevgili olmak / takıntılı sevgili bulmak

Neden takıntılı oluruz ?

-Onu gördüm vurulsun

-Tam istediğim birisi olduğunu en başından anladım

– Sadece onu istiyorum

– En başında o peşimden koştu sonra zamanla ben onun peşinde koştum

-Aslında o kadar da istemilecek bir tarafı yok. Ama ben ona baglandım.

Bu cümleler ilişkide bir partnere takıntılı olan kişilere ait bazı ifadeler. Bu ifadleri incelediğimizde iki temel gruba ayırabiliriz: Birincisi en basindan beri hayran olmak zamanla artması, ikincisi daha sonra başlaması ve zamanla artması. Her ikisinde de ortak olan bir bağlanma sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Erken çocukluk dönemlerinde yaşadığı bağlanma ve ilişki kurma problemleri daha sonraki dönemlerde insanlarla ilişki ve bağlanma sorunu yaşamaktadır. İlişkilerde kaygılı, iç içe geçme ve bağımlı olma eğilimi göstermektedir.

Bir partnere takıntılı olmanın ikinci bir nedeni onu reddeden partnerin / kişinin daha değerli ve yeterli olduğu şeklindeki duygusudur. Bunun nedeni kişinin temelde değerli hissedememesidir. Kısaca ‘birisi beni reddediyorsa o benden daha iyi, daha kıymetli’ şeklinde ki duygu ve inançtır.

Başka ilişkiler yürütmesine rağmen hala o partneri zihninden atmakta zorlanmaktadır.

Takıntılı olmanın üçüncü nedeni bağımlı olma ve terkedilme edilme korkusudur. Kişi ilişkide kendisi olamamaktadır. Çünkü istediği gibi davranırsa terk edilecek kaygısı yaşamaktadır. Terk edilmemek için kişinin kendisini feda etmesi söz konusudur. İlişkide kendini feda eden bireyler ilişkide aslında gerçek kendiliklerini aktive edemedikleri için partneri tarafından bu sahtelikleri hissedilir ve partneri ilişkiden tatmin olamadığı için ilişkiden uzaklaşır. Yani korktuğu şey korkulanı yaratır.

Ne yapmalıyım

Öncelikle kendi dinamiklerimizi tanımak tüm ilişkilerde bizi ileriye götürecek olan adım olacaktır. Genellikle karşılaştığımız kişiler kendilerini yeterince tanıdıklarını söylüyorlar. Ancak genellikle kendilerine biçtikleri ideal bir kişiliği tarif etmektedirler. Gerçek kendiligimizi tanımak bizi kendimizden beklentilerimizi de daha sağlıklı davranmamızı sağlayacaktır. Kendimizi gerçekçi tanımamız kendimizden beklentilerimizi düzenlediğimiz gibi beklentilerimiz gerçekleşmediğinde yada olası bir reddilmede hayal kırıklığımızıda düzenler. İlişkide takıntılı olmamak veya takıntılı olma durumu döngüsüne girmemenin en önemli noktası ilişkide aşırı fedakar olmamaktır. Yani kendimiz olmaktır. Herhangi bir kaygı ve korku nedeni ile kendimiz olmaktan vazgeçmemektir. İkincisi ise reddilmenin bizim değerliliğimiz ile ilgili ilgisi çok düşük bir ihtimaldir.

Bu durum duygusal düzeyde yaşandığı için uzman bir psikolog veya psikoterapistten destek almanızda fayda var. Bu konu destek alacağınız psikoloğun dinamik terapi gestalt yada şema terapi ile çalışıyor olması sizin için faydalı olabilir.

x05.png

şema Başaçıkma Kartı

şema Başaçıkma Kartı

 

Şu Andaki Duyguların Farkına Varılması

Şu anda ______________(duygular)_____________________________________ hissediyorum, çünkü _______________________________(ortaya çıkaran durum)_________________________________________

Şemaların Tanınması

Bununla birlikte, bu durumun muhtemelen benim ______________(şema kökeni)_____________________ ___________________________________________________________________________ sonucunda öğrendiğim ________________________________________________________ şema(ları)m olduğunu biliyorum.

Bu şemalar  ___________________________(şema nedenli çarpıtmalar)______________________________________

___________________________________________________________________________

kadar aşırı abartılı yorumlar yapmama neden oluyorlar.

Gerçeği Değerlendirme

_______________(olumsuz düşünce)____________________________________________________________

____________________________________________________________inanmama rağmen

gerçek şudur:____________________(sağlıklı bakış açısı)____________________________________________

___________________________________________________________________________

Bu sağlıklı görüşü yaşantımdaki destekleyen kanıtlar: _______________(duruma özgün deneyimler)________________

___________________________________________________________________________

Yeni Davranış İçin Yönerge

Bu nedenle _____________________________(olumlu davranış)______________________________

_____________________________________________________________________

istesem de veya zorunda hissetsem de, bunun yerine ______________(diğer davranış)_____________

_____________________________________________________________________

 

 

Flash Kart Örneği (sf.106):

Şu anda bir kadına yalaşırken kendimi huzursuz hissediyorum, çünkü beni çekici bulamayacağından ve sevilebileceğimden endişe ediyorum. Ayrıca, onun dürüst ve güvenilir olabileceğine inanamıyorum.

Bununla birlikte, bunların benim KUSURLULUK VE GÜVENSİZLİK/İSTİSMAR EDİLME şemalarımla ilgili olduğunu biliyorum. Bunlar benim annemle ilgili olan duygularımdan kaynaklı ve bu kadının güvenilir olması ile benim değerli olamam arasında bir ilişki yok. Gerçeklik, benim sevilebilir ve sıcak bir duygusal insan olduğum (örneğin oğlumla duygusal bir bağım var). Ayrıca, kadınlar, erkekler gibi mantıklı ve güvenilir olabilir.

Bu nedenle, gergin olsam da bu kadına yaklaşmak zorundayım çünkü duygusal gereksinimlerimi karşılamamın başka bir yolu yok.

şema Başaçıkma Kartı, şema Başaçıkma Kartı, şema Başaçıkma Kartı, şema Başaçıkma Kartı, şema Başaçıkma Kartı

 

© 2002 by Jeffrey Young, Ph.D. Çeviren: Karaosmanoğlu, H.A. (2002)

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

Şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Terkedilme İlişkiyi sürdüremeyecek eşler seçer (evli, yabancı) Yakın ilişkilerden kaçınır, yalnızken alkol kullanır Eşini uzaklaştıracak kadar yapışır, küçük ayrılıklarda bile aşırı tepki gösterir
Güvensizlik

İstismar

Edilme

Kullanıcı arkadaşlar seçer, kullanıma izin verir Kimseye güvenmez, sır paylaşmaz Başkalarını kullanır, sömürür (onlar seni kullanmadan n sen onları kullan)
Duygusal

Yoksunluk

Soğuk eşler seçer ve ihtiyaçlarını söylemez Yakın ilişkilerden kaçınır Eşe ve arkadaşlara duygusal olarak talepkar davranır
Kusurluluk

Yetersizlik

Eleştirel ve dışlayan arkadaşlar seçer, kendini alçaltır Gerçek duygu düşüncelerini ifade etmekten, diğerlerini yaklaşmasından kaçar Mükemmeli oynayarak eleştirir ve dışlar
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Sosyal

İzolasyon

Sosyal ortamlarda başkalarına benzerlğinden çok farklılığına odaklanır Sosyal ortamlardan kaçınır Gruba bukelemun gibi uymaya çalışır
Bağımlılık

Yetersizlik

Yakınlarından maddi konularda karar vermesi ister Yeni şeyler yapmaktan kaçınır (araba kullanmak) Kimseye hiçbirşey sormaz, fazla güvenli davranır
Dayanıksızlık Gazetelerdeki felaket haberlerini obsesif bir biçimde okur ve başına geleceğini düşünür Güvenli olmayan yerlere gitmez Tehlikeleri umursamaz davranır
İçiçe geçme Yetişkin de olsa, eşiyle de yaşasa, anneye herşeyi anlatır Yakınlıktan uzak bağımsız durur Her durumda yakınlarından çok farklı biri gibi olmaya çabalar
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Başarısızlık Görevlerini yarı gönüllü ya da özensiz bir biçimde yapar İddialı/yeni şeyler yapmaktan kaçar,

İşleri sürüncemede bırakır

Kendini durdurmaksızın başarıdan başarıya koşar

“aşırı başarılı” olmadan duramaz

Ayrıcalklı/Grandiöz Amaçlarına ulaşmak için başkalarını zorlar,  başarılarından böbürlenir Üstün olmadığı, ortalamada kaldığı durumlardan kaçınır Başkalarının ihtiyaçlarına aşırı düzeyde yönelir
Yetersiz Özdenetim Günlük işleri kolayca bırakır Çalışmaktan ya da sorumluluk almaktan kaçınır Aşırı düzeyde disiplinli ya da kontrollü davranır
Boyuneğicilik Kontorlü, seçimleri başkalarına bırakır Başkalarıyla çatışmalı durumlardan kaçınır Otoriteye isyan eder
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Kendini

Feda

Başkalarına karşı vericidir ve karşılığında birşey istemez Alıp vermeye dayalı durumlardan kaçınır Başkalarına mümkün olduğu kadar az verircidir
Onay Arama Başkalarını etkilemeye çalışır Onayı önemli kişilerle etkileşimden kaçınır Başkalarını onaylamamasını provoke eder/ sahnenin gerisinde kalır
Karamsarlık Olumsuza odaklanır, olumluyu gözardı eder, sürekli endileşelenir Karamsarlık duygularını örtmek için içer “Polllyanna vari” yaklaşır, aşırı iyimserlik sergiler
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Duygusal

Ketlenme

Duygusal olarak uzak, düz tavırlar sergiler Duyguların ifade edildiği ya da tartışıldığğı durumlardan kaçınır Zorladığı da, doğal olmadığı hisedilse de ortama hayat katan kişi olmaya uğraşır
Yüksek Standartlar Mükemmel olmak için çok zaman harcar Performansının değerlendirileceği durumlardan kaçınır ya da sürüncemede bırakır Standartları hiç dikkate almaz, alel acele, özensiz bir biçimde yapar
Cezalandırılma Kendine ve başkalarına sert ve cezalayıcı yaklaşır Cezalandırılma korkusu nedeniyle başkalarıyla bir arada olmaktan kaçınır Aşırı bağışlayıcı bir biçimde yaklaşır

 

şema, şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri, tepki, kaçınma, şema teslimi, şema kaçınması, şema aşırı telafisi, psikolog, şişli, mecidiyeköy, terapi, Mod, şema 

 

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri
şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

otomatik-dusunce

şema Terapisi Hakkında

şema Terapisi Hakkında

Bütün insanların bağlantı, anlayış ve büyümeye yönelik çabaları vardır. Dondurulmuş, sıkışmış ya da acı çeken kendimize ait bölümlerle temas etmeye çalışırken, bilinmesi, görülmesi ve tanınması gibi derin bir arzu tarafından şekilleniriz. Gayretlerimiz ne kadar fazla yoksunluk, ihmal, travma veya kayıpla engellenirse, özlemlerimiz o kadar derin ve acı verici olabilir. Hepimizin büyümek, iyileşmek ve en iyi “kendimiz” olmak için temel bir ihtiyacımız var.

 

Şema Terapisi, nörofizyolojinin tüm yönlerini yaklaşımlarını da tanır. Sinirbilimi bize, her birimizin büyüme ve iyileşme için yerleşik bir kapasiteye sahip olduğumuzu öğretir (Siegel, Daniel J., 2011. ). Olumlu, duyarlı ve güvenli bir ilişki, duyguların, stresin ve sinirsel ateşlemenin düzenlenmesini geliştiren kimyasallar ve hormonlar üretir. Beynin kendini değiştirme yeteneği, güvenli bir terapötik ilişkinin gücüyle birleştiğinde, yerine getirmeyi vaat ediyor. Depresyon, endişe, yalnızlık veya genel mutsuzluk duygularını değiştirir ve bizi daha büyük bir huzurlu yoluna sokar.

 

şema Terapisi Hakkında
şema Terapisi Hakkında

Şema terapisine başlayan birçok danışan bazen başka tedavilerde yıllarını harcayarak değerli içgörüler kazandılar, ancak çoğu zaman ilerleme yetersizliğinden dolayı sinirlendiler. Şema tedavisi özellikle kronik depresyon ve anksiyete ve ilişki zorluklarının tedavisinde yardımcıdır. Madde bağımlıları arasında nüksetmenin önlenmesine yardımcı olur. Şema terapisi, kendilerini tahrip edici kalıpları hakkında umutsuz hisseden danışanların değişmesini sağlar, çünkü bu sorunlu davranışlar kimliklerini bir parçası gibi göründüğü için çok sağlam görünebilir.sanki değişmez gibi görünebilir. ŞEMA TERAPİ BU KONUDA ONLARA YARDIMCIDIR

 

Şemalar veya ‘olumsuz yaşam inançları’ düşük özgüvene, başkalarıyla bağlantı kurulmamasına, duygu ve duyguları ifade eden problemlere ve temel güvenlik konularında aşırı endişelenmeye neden olabilir. Danışanlar, bir dizi değerlendirme ile başlayarak hangi şemaların ve sorunlu başa çıkma stillerinin kendilerini en çok etkilediğini tanımayı, kökenlerini anlamayı ve kalıcı değişiklikler yapmayı öğrenmeyi öğrenir. Terapist, danışanın çocukluk çağında karşılanmayan bazı ihtiyaçlarını karşılamak için kısmi bir panzehir sağlar.

 

şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi hakkında, şema Terapisi hakkında

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?

1. Duygusal Yoksunluk: Başlıca duygusal ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından asla karşılanmayacağı inancı. Üç kategorisi var: Şefkat, yakınlık ve sevgi; Empatinin dinlenmesi ve anlaşılması gerekiyor; Tavsiye, rehberlik ve yönlendirme için koruma ihtiyaçlarımızdır.

2. Terk Edilme: Duygusal bir bağın kurulduğu herkesi kaybedeceğiniz beklentisi. Öyle ya da böyle, yakın ilişkilerin sona ereceğine inanmanız şeklinde olan şemadır

3. Güvensizlik / Kötüye Kullanma: Başkalarının bilerek sizden bir şekilde yararlanmaları beklentisi. Başkalarının sizi incitmesini, aldatmasını veya aşağı indirmesini bekleyebilirsiniz.

4. Sosyal İzolasyon: Dünyadan, başkalarından farklı ve / veya herhangi bir topluluğun parçası olmadığın inancı.aidiyet duygusunda eksiklik hissi.

5. Kusurluluk: İçsel olarak kusurlu olduğunuz ve diğerleri size yaklaşırsa bunu anlayacakları ve ilişkiden çekilecekleri inancı. Bu kusurlu ve yetersiz olma duygusu çoğu zaman güçlü bir utanç duygusuna yol açar.

6. Başarısızlık: Kariyer, okul veya spor gibi alanlarda akranlarınızın yanı sıra performans gösteremediğiniz inancı. Aptal, beceriksiz veya yeteneksiz hissedebilirsiniz. Sonuç olarak, başaramayacağınız için başarısız olabilirsiniz.

7. Bağımlılık: Günlük sorumlulukları yetkin ve bağımsız olarak idare edemediğiniz inancı. Genellikle, karar alma ve yeni görevler başlatma gibi alanlarda yardım almak için başkalarına aşırı derecede bağımlı olur.

8.Dayanıksızlık / Zarar ve Hastalığa Karşı Güvenlik Açığı: Her zaman büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunuza dair inanç (finansal, doğal, tıbbi, suçlu, vb.). Kendinizi korumak için aşırı önlem alınmasına neden olabilir.

9. Büyülenme: Başkalarıyla çok fazla duygusal ilişki içinde olduğunuz – genellikle ebeveynler veya romantik partnerler – içeren bir düzen. Ayrıca, çok az kişisel kimliğiniz veya iç yönünüzün olduğu, bir boşluk veya perişanlık hissine neden olduğunuz hissini içerebilir.

10. Reddetme: Olumsuz sonuçlardan kaçınmak için başkalarının kontrolüne sunmanız gerektiği inancı. Genelde, göndermediğiniz sürece, başkalarının kızması veya sizi reddetmesinden korkuyorsunuz.

11. Kendini feda etme: Başkalarına yardım etmek için ihtiyaçlarınızın aşırı fedakarlığı. Kendi gereksinimlerinize dikkat ettiğinizde, genellikle başkalarının ihtiyaçlarını kendinizin önüne koymak için kendini suçlu hissedersiniz. Ayrıca, artan özgüven duygusu veya başkalarına yardım etmenin anlamı duygusu kazanabilirsiniz.

şema alalnları
şema alalnları

12.Duyguları Bastırma: Duyguların herhangi bir şekilde ifade edilmesi, başkalarına zarar vereceği ya da kendine saygı, utanç, misilleme veya terk edilmeye neden olacağı için kendiliğinden duyguları ve dürtüleri bastırmanız gerektiğine olan inanç. Kendiliğindenlikten yoksun olabilir ya da gergin olarak görülebilir.

13. Yüksek Standartlar: Yaptığınız şeyin yeterince iyi olmadığı, her zaman daha fazla çaba sarfetmeniz gerektiği inancı. Bu inanç için motivasyon, genellikle iç eleştiriden kaçınmak için son derece yüksek iç yeterlilik taleplerini karşılama isteğidir. Hobiler, iş veya aile gibi önemli yaşam alanlarında zevk veya zevk hissetmeyebilirsiniz.

14. Haklılık: Başkalarına zarar verip vermediğine veya kendileri için makul gözüktüğüne bakılmaksızın, her istediğiniz şeyi yapabilmeniz, söyleyebilmeniz veya sahip olmanız gerektiğine olan inanç. Başkalarının ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgilenmiyorsunuz ya da diğerlerini yabancılaştırmanın uzun vadeli zararlarının farkında değilsinizdir.

15.Yetersiz Özdenetim: Hedeflerinize ulaşmada herhangi bir sıkıntıya tahammül edememenin yanı sıra dürtülerinizin veya hislerinizin ifadesini kısıtlayamamak. Kendini kontrol etmeme aşırı olduğunda, bağımlılık yapıcı davranış (madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, kumar, alışveriş vb.) gelişebilir.

16. Onay Arayışı: Kişinin diğer insanlardan onay, kabul, veya ilgi kazanmaya veya ortama uygun davranmaya karşı aşırı hassasiyeti vardır. Kişinin kendinden emin olabilmesi, kendi sezgileri yerine, başkalarının verecekleri tepkiler ile sağlanabilmektedir. Bazen onay, sayılma ve ilgi kazanmak için statü, görünüm, sosyal kabul, para veya başarı üzerine aşırı düşünmeler görülebilir. Sıklıkla kişi için anlamlı ve tatmin edici olmayan önemli kararlar verilmesine neden olur, çünkü öncelikle başkaları düşünüldüğü için verilen karar kişinin özgün becerileri ve ihtiyaçları ile tam olarak uyumlu değildir. Ebeveynlerin istediği üniversiteyi seçme, eşin istediği şehre yerleşmek için kariyerini yarıda bırakmak gibi. Çünkü bu kişiler dışlanmaya karşı aşırı duyarlıdırlar.

17.Karamsarlık: Olumlu yönleri asgariye indirirken yaşamın olumsuz yönlerine odaklanan yaygın bir şemadır. Hayatınızda iyi giden şeylerin tadını çıkarmakta güçlük çekersiniz, çünkü olumsuz ayrıntılarla veya gelecekteki olası problemlerle çok ilgili olup endişelisiniz. İşlerin ne kadar iyi gittiğine bakmaksızın olası başarısızlıklar konusunda endişeleniyorsununuz

18. Cezalandırılma: İnsanların hata yaptıkları için sert bir şekilde cezalandırılmayı hak ettikleri inancı. Kendinizi ve / veya başkalarını aşırı derecede eleştirel olurlar.

 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? , şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?, şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

Çocuk Disiplini nasıl yapılmalı

şema Terapisi Temelleri

şema terapisi temelleri

Şema Tedavisi Nedir?

şema terapi temelleri / Şema Terapisi, kronik duygusal ve ilişki sorunları olan bireylerin kişilik dinamiklerini değiştirmek için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bilişsel davranış terapisi stratejilerine dayanmakla birlikte, Şema Terapisi bütünleyici bir model olarak kabul edilir, çünkü bilişsel terapi, davranışçılık, bağlanma teorisi, duygu odaklı ve ilişki temelli terapiler ve diğer düşünce ekollerinden yararlanır.

Standart bilişsel davranış terapisi ve diyalektik davranış terapisi akut semptomların azaltılmasında oldukça etkili olsa da, şema tedavisi kronik semptomların azaltılmasında etkilidir ve:

 • Kendi kendini yitiren yaşam kalıplarını ve köklü duygusal temaları belirlemek ve çözmek,
 • Yaşam zorluklarına esneklik ve üretken tepkiler oluşturmak
 • Kişiliğinizin güçlü kısımlarını çizmek ve mümkün kılmak.

şeklinde yararlı olduğu ve danışanlara çok faydalı olduğu söylenebilir

 

Şema Kuramı

Şema, çocukluk veya ergenlik döneminde gelişen ve bir bireyin yaşamı boyunca düşünceler, temel inançlar, eylemler ve ilişkiler

şema Terapisi Temelleri
şema Terapisi Temelleri

yoluyla pekiştirilen istikrarlı ve kalıcı bir olumsuz kalıptır. Olumsuz şemalar temel çocukluk ihtiyaçları karşılanmadığında gelişir. Ebeveynler çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarını az ya da çok uygun miktarlarda karşıladığında, çocuk sağlıklı bir yetişkin haline gelir.

Çocukların temel ihtiyaçları:

 • Güvenlik / Emniyet
 • “Kararlı Baz” Öngörülebilirlik
 • Aşk, Bakım ve Dikkat
 • Kabul ve Övgü
 • Empati
 • Rehberlik ve Koruma
 • Duyguların ve İhtiyaçların düzenlenmesi ve karşılanması

Bir şema patlak verdiğinde ya da olaylar tarafından tetiklendiğinde, düşünceleriniz ve hisleriniz bu şemaların hakimiyetindedir. Bu anlarda, aşırı olumsuz duygular yaşamaya ve işlevsiz düşüncelere sahip olmaya meyillidir. Şemalarınız tetiklendiğinde ağrıyla başa çıkmak için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı başa çıkma stilleri geliştirebilirsiniz:

 • Teslim olma: Şemalarına teslim olmak ve gerçekmiş gibi davranmak / hissetmek,
 • Kaçınma: Şemalarınızdan kaçmak veya engellemek için yollar bulmak
 • Aşırı Telafi: şemalarınızın size hissettirdiği şeyin tam tersini yaparak şemayı reddetmeye çalışmak.

Tetiklendiğinde, güçlü bir duygusal reaksiyonunuz veya ruh haliniz değişebilir ve ardından “mod” olarak adlandırılan bir başa çıkma durumuna girersiniz. Dört şema modu kategorisi vardır:

 • Doğuştan Çocuk modları (kırılganlık, öfke, disiplinsiz / itici, memnun)
 • Maladaptif Başa çıkma modları (ayrılma, uyumluluk, aşırı telafi),
 • Maladaptive Ebeveyn modları (cezalandırıcı, zorlu / kritik) ve
 • Sağlıklı Yetişkin modu.

şema Terapisi Temelleri, şema Terapisi Temelleri

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?

psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?

Bir psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?
psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?
Terapi size öfkenizi kontrol etmede kolay stratejiler öğretebilir.

Çoğu insan haftada en az birkaç kez sinirlenir. Bu tamamen normal.

Normal olmayan, çoğu zaman hissettiğimiz kısa tahrişten daha uzun süren ve daha sık görülen yoğun öfkedir. Diğer uyarı işaretleri arasında fiziksel saldırganlık, kötü tepkiler ve öfkenizin bir sonucu olarak ilişkileriniz, işiniz veya sağlığınızla ilgili sorunlar yer almaktadır.Bu alanların herhangi birinde veya bir kaçın da problem çıktığında o zaman zararlı öfkeden bahsedilebilir

Terapi yardımcı olabilir. Psikologlar öfkeyi tedavi etmek için Bir kaç temel temel stratejiyi kullanır:
 • Gevşeme. Psikologlar danışanları, sadece belirli bir kelime veya imajı düşünerek rahatlayıncaya kadar “ilerici gevşeme” adı verilen bir teknikte eğitirler.Psikologlar ve danışanlar bunu tekrar tekrar uygularlar. Yaklaşık sekiz seanstan sonra, danışanlar genellikle kendi başlarına gevşeyebilirler.
 • Bilişsel terapi. Çoğu zaman insanların sinirlendiklerinde düşündükleri durumları daha da kötüleştirir. yani durumu daha kötü anlama eğiliminde oluruz. olduğundan daha büyük tepki veririz. Bu durum dışarıdan absürt görünürBilişsel terapide, psikologlar danışanların öfke hakkında düşünme ve tepki vermenin alternatif yollarını bulmalarına yardımcı olur. Bilişsel yeniden yapılandırma ile düşünceleri değiştirerek öfkenin daha gerçekçi bir şekilde ifade edilmesini sağlar
 • Beceri geliştirme Yeni davranışları öğrenmek de yardımcı olabilir. Örneğin, ebeveynlerin çocukları ile iletişim kurmanın daha iyi yollarını bulması gerekebilir. Kızgın danışanlar, güvenli bir şekilde iletişimde kalma ve sürdürme becerilerini öğrenmekten yararlanabilir.
 • Şema Terapi: Çocukluk yaşantıları sonucu ile beraber hassaslaşan bireyin şemalarının değiştirilmesi ve geliştirmiş olduğu baş etme yöntemlerini değiştirmesini sağlayarak baş etmeyi sağlar

psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir, psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir, psikolog öfkeyi yönetmenize nasıl yardımcı olabilir,

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

psikolog randevu

Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık

Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık

Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık
Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık

Kaçınma ve inhibisyon şunları içerir:

 • Son anda sosyal etkinlikleri iptal etme

 • Olumlu sosyal etkileşim sağlayan durumlardan kaçınmak

 • Çok az arkadaş ya da arkadaş yok

 • Aksi takdirde zevkli olabilecek faaliyetlerden kaçınma

 • Pasiflik, karamsarlık ve düşük özgüven

 • Arkadaşlar, aile üyeleri, öğretmenler veya mentorlar ilgileniyor

 • Aşırı bilgisayar kullanımı, doğası gereği sosyal değildir ve başkalarıyla yüz yüze görüşmedendir.

Mizaç veya Biyolojik Etkiler

 • Çekilmiş, çekingen, aşırı duygusal olarak reaktif olma
 • Yeterli sosyal destek bulunmadığında çok hassas olma
 • Aile üyeleriyle veya bazı ortamlarla kötü duygusal “uyum”

Stresli Yaşam Olayları

 • Utanç deneyimleri
 • Bir okul veya şehirden diğerine ana göç
 • Aile hayatında ani değişiklikler veya bozulmalar

Olumsuz Aile Etkileşimleri

 • Sık sık ebeveyn eleştirisi ve davranışsal uyumu güçlendirmek için utanç, az ifade edilen sıcaklıkla yüksek ebeveyn kontrolü
 • Kaotik aile etkileşimleri ya da ihmali

Stresli Çalışma veya Okul Ortamları

 • Rekabetçi, kritik veya düşmanca ortamlar
 • Düşük performans için kamu utanç

 

 • Utangaç kişinin acı dolu duygularına empati kurarken uygun beklentileri koruyun.
 • Onları size günlük deneyimleri ve onlar hakkında nasıl hissettikleri hakkında bilgi vermeye teşvik edin.
 • Ait olma ihtiyacı ile reddedilme korkuları arasındaki çatışmalarını kabul edin.
 • Utangaç kişiyle zorlu durumlarda iletişimde kalmak
 • Utangaç bireye, spesifik, yönetilebilir davranışsal hedefler koymasına yardımcı olun ve bu hedeflere ulaşmak için makul yöntemler üzerinde anlaşmaya varın.
 • Olumsuz etiketlerden ve sosyal performans için yoğun baskılardan kaçının.
 • Utangaçlık ve sosyal kaygının çoğu insan için her yaşta yaygın ve evrensel deneyimler olduğunu unutmayın

 

 • Grup terapisi, öz ve sosyal etkileşim ile ilgili karamsar hipotezleri keşfetmek, denemek, test etmek ve uyarlanabilir etkileşim stilleri geliştirmek için bir yer sağlar.
 • Başarılı terapi, eylemdeki engelleri azaltır ve uygun risk alma ve kendi kendini kabul etmeyi arttırır.
 • Bireysel terapi, birinin ihtiyaçlarını, tutumlarını, inançlarını ve davranışlarını başkalarının baskısı olmadan keşfetmek için bir imkan sağlar.
 • Grup ve Bireysel terapi, olumlu perspektifler ve etkili davranış kalıpları oluştururken, negatif olumsuzlukları, kendini suçlama ve utancı azaltarak danışanların başkaları ve kendileri için daha fazla empati geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İlaç, danışanların korkulan durumlara girmesine yardımcı olabilir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık, Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık, Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık, Çocuklarda ve yetişkinlerde utangaçlık

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi