Haim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

ocuklarda kayg覺 bozukluklar覺 / 癟ocuklarda stres

ocuklarda kayg覺 bozukluklar覺 / 癟ocuklarda stres 癟ocuklarda kayg覺 bozukluklar覺 ocuklar覺n zaman zaman endieli veya endieli hissetmeleri normaldir – 繹rnein okula veya kree balad覺klar覺nda veya yeni bir alana ta覺nd覺klar覺nda. Ancak baz覺 癟ocuklar i癟in kayg覺, davran覺lar覺n覺 ve d羹羹ncelerini her g羹n etkiler, okullar覺na, evlerine ve sosyal yaant覺s覺na m羹dahale eder. Bununla baa 癟覺kmak i癟in profesyonel yard覺ma ihtiyac覺n覺z olabilir. ocuklarda...

Otomatik D羹羹nceler / D羹羹nce Hatalar覺

Otomatik D羹羹nceler / D羹羹nce Hatalar覺   1) Keyfi 覺karsama: Destekleyici kan覺tlar olmaks覺z覺n ya da ger癟ekte tersine kan覺tlar olduu durumda bile, belli bir sonuca ulamakt覺r. rnein, olumlu ve destekleyici s繹zlerin, ilgilenme yerine ac覺ma olarak yorumlanmas覺: Bana ac覺d覺覺 i癟in beendiini s繹yledi gibi. /otomatik d羹羹nceler 2) Se癟ici Soyutlama: Olaylar覺 balam覺ndan kopararak bir detaya odaklanma, durumun daha belirgin dier...

panik atak tedavisi / panik atak nedenleri, belirtileri, tedavisi

panik atak tedavisi / panik atak nedenleri, belirtileri, tedavisi Panik bozukluu, d羹zenli olarak ani panik veya korku ataklar覺 ge癟irdiiniz bir anksiyete bozukluudur. Herkesbelirli zamanlardaendieve panikduygusu yaar.Stresli veya tehlikeli durumlara doal bir cevapt覺r. Ancak panik bozukluu olan biri i癟in, endie, stres ve panik duygusu, genellikle ve hi癟bir zaman, belli bir sebep olmaks覺z覺n, d羹zenli olarak ve herhangi...

Travma sonras覺 stres bozukluuNedenleri / TSSB nedenleri

Travma sonras覺 stres bozukluuNedenleri / (TSSB) Travma sonras覺 stres bozukluu nedenleri (TSSB) 癟ok stresli, korkutucu veya 羹z羹c羹 bir olaydan sonra veya uzun s羹reli travmatik bir deneyimden sonra geliebilir.TSSB’ye yol a癟abilecek olay t羹rleri unlard覺r: /Travma sonras覺 stres bozukluu nedenleri ciddi yol kazalar覺 cinsel sald覺r覺, mugging veya soygun gibi iddet i癟eren kiisel sald覺r覺lar uzam覺 cinsel taciz, iddet...

Kiilik kuramlar覺 / kiilik teorileri

Kiilik kuramlar覺 / kiilik teorileri Kiilii dediimiz ey nedir?Aa覺daki tan覺mlar覺 d羹羹n羹n, ortak neye sahipler? Kiilik, karakteristik davran覺lar覺n覺 ve d羹羹ncelerini belirleyen psikofiziksel sistemlerin bireyleri i癟indeki dinamik organizasyondur (Allport, 1961, s. 28). Kiiyi benzersiz k覺lan 繹zelliklerin 繹zellikleri veya kar覺覺m覺 (Weinberg & Gould, 1999). Kiilik Kuramlar覺, Her iki tan覺m da bireyin 繹zg羹nl羹羹n羹 vurgulamakta ve sonu癟 olarak idiografik bir...

fobilerin tedavisi / fobi tedavisi

fobilerin tedavisi / fobi tedavisi Fobisi olan pek 癟ok kiinin tedaviye ihtiyac覺 yoktur ve korkular覺n覺n nesnesinden ka癟覺nmak sorunu kontrol etmek i癟in yeterlidir. Ancak, u癟ma korkusu gibi belirli fobileri 繹nlemek her zaman m羹mk羹n olmayabilir.Bu durumda, tedavi se癟enekleri hakk覺nda bilgi edinmek i癟in profesyonel yard覺m ve tavsiye almaya karar verebilirsiniz. ou fobiler tedavi edilebilir, ancak t羹m fobiler i癟in...

Travma sonras覺 stres bozukluu belirtileri / TSSB belirtileri

Travma sonras覺 stres bozukluu belirtileri SSB belirtileri Travma sonras覺 stres bozukluu belirtileri g羹nl羹k hayat覺n覺zda 繹nemli bir etkiye sahip olabilir. Travma sonras覺 stres bozukluu belirtileri -ou durumda, belirtiler travmatik bir olaydan sonraki ilk ay boyunca geliir.Bununla birlikte, az say覺da vakada, belirtiler ortaya 癟覺kmaya balamadan 繹nce aylar hatta y覺llar ge癟ebilir. TSSB’si olan baz覺 kiiler, semptomlar覺 daha az...

Ergenlerde ve ocuklarda Depresyon s羹reci / Depresyon s羹reci

Ergenlerde ve ocuklarda Depresyon s羹reci / Depresyon s羹reci Depresyon, 羹lkedeki en yayg覺n ak覺l sal覺覺 bozukluklar覺ndan biridir ve bizi ilgilendiren en ciddi sal覺k sorunlar覺ndan biri olarak y羹kselmektedir.襤roni, ayn覺 zamandapsikoterapive / veya ila癟yoluyla en tedavi edilebilir bozukluklardan biri olmas覺d覺r.Yine de depresyonlu kiilerin yakla覺k 羹癟te biri yard覺m ister veya doru tehis edilir. Herhangi bir zamanda 癟ocuklar覺n ve ergenlerin...

Dikkat Eksiklii Hiperaktivite Bozukluu / dehb nedir

Dikkat Eksiklii Hiperaktivite Bozukluu / dehb nedir Dikkat Eksiklii Hiperaktivite Bozukluu – ocuklarda ve gen癟lerde dikkat eksiklii hiperaktivite bozukluu (DEHB) en s覺k g繹r羹len bozukluktur.Belirleyici 繹zellii, hiperaktivite, dikkatsizlik ve d羹rt羹selliktir.ocuklar konsantre olmakta, talimatlar覺 takip etmekte, oturmak ve bakalar覺yla etkileimde bulunmakta zorluk 癟ekmektedir.Baz覺 癟ocuklar cevaplar覺n覺 beklemeden cevaplar覺n覺 arayabilir ve uygunsuz yorumlar yapabilirler.Dierleri sessiz kalabilir ve kendi masalar覺nda...

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) / zorlant覺 tak覺nt覺 bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) / zorlant覺 tak覺nt覺 bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)belirtileri / zorlant覺 tak覺nt覺 bozuklukbelirtileri Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) insanlar覺 farkl覺 ekilde etkiler, ancak genellikle belirli bir d羹羹nce ve davran覺 modeline neden olur. Bu modelin d繹rt ana ad覺m覺 vard覺r: Obsesyon – 襤stenmeyen, m羹dahaleci ve s覺k覺nt覺l覺 bir d羹羹ncenin, imgenin veya d羹rt羹n羹n s羹rekli olarak akl覺n覺za girdii...
Whatsapp
Ara
Konum