Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler ADDT’de bazı danışanlar yüzleştirmeci bir terapistin saygısını ve güvenini kazanmadan önce sorunlar yaşayabilirler. Danışanlar dinlenmediklerini ve ilgilenilmediklerini hissederek terapiye son verebilirler. ADDT terapistleri, akılcı düşünmeyi neyin oluşturduğuyla ilgili fikirlerini ağır bir biçimde empoze etmek suretiyle güçlerimi yanlış kullanabilirler. Ayrıca bu güç...

Bilişsel Terapi Uygulamaları

Bilişsel Terapi Uygulamaları   Bilişsel Terapi / Bilişsel yaklaşım kullanılarak en çok üzerinde araştırma yapılan iki problem alanı depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Bunun yanında BT fobiler, psikomatik hastalıklar, beslenme bozuklukları, öfke ile baş etme, panik ataklar, travma sonrası stres bozuklukları, intihar eğilimi, şizofreni, kişilik bozuklukları, madde kullanımı, krize müdahale, aile danışması ve cinsel istismar gibi durumlarda...

şema terapi mod listesi

şema terapi mod listesi İşlevsel olmayan çocuk modları Yalnız, terk edilmiş/kötüye kullanılmış, küçümsenmiş/aşağılanmış, bağımlı çocuk modları Öfkeli, inatçı, kızgın, dürtüsel, denetimsiz çocuk modları   İşlevsel olmayan ebeveyn modları Cezalandırıcı ebeveyn modu Talepkar ebeveyn modu   İşlevsel olmayan başa çıkma modları Teslim Olma                                                  Söz dinleyen teslimci mod   Kaçınma                                                         Kopuk korungan mod Kaçıngan korungan mod Öfkeli...

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri Şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi Terkedilme İlişkiyi sürdüremeyecek eşler seçer (evli, yabancı) Yakın ilişkilerden kaçınır, yalnızken alkol kullanır Eşini uzaklaştıracak kadar yapışır, küçük ayrılıklarda bile aşırı tepki gösterir Güvensizlik İstismar Edilme Kullanıcı arkadaşlar seçer, kullanıma izin verir Kimseye güvenmez, sır paylaşmaz Başkalarını kullanır, sömürür (onlar seni kullanmadan...

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi? şema Terapisini Kim Geliştirdi? – Jeffrey Young, PhD, Schema Therapy’yi geliştirdi ve New York’taki ilk Schema Therapy Institute’u Columbia Üniversitesi’ndeki çalışmaları açtı. Young kendisi, Columbia Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda New York Bilişsel Terapi Merkezi ve Schema Terapi Enstitüsü’nün direktörüdür. Bilişsel Terapi Akademisi’nin Kurucu Üyesi ve Uluslararası Şema Terapisi...

şema Terapisi Hakkında

şema Terapisi Hakkında Bütün insanların bağlantı, anlayış ve büyümeye yönelik çabaları vardır. Dondurulmuş, sıkışmış ya da acı çeken kendimize ait bölümlerle temas etmeye çalışırken, bilinmesi, görülmesi ve tanınması gibi derin bir arzu tarafından şekilleniriz. Gayretlerimiz ne kadar fazla yoksunluk, ihmal, travma veya kayıpla engellenirse, özlemlerimiz o kadar derin ve acı verici olabilir. Hepimizin büyümek, iyileşmek...

şema Modları Listesi

şema Modları Listesi şema Modları Listesi ÇOCUK MODLARI 1.   İncinmiş Çocuk :  kendini yalnız, yalıtılmış, üzgün, yanlış anlaşılmış, desteklenmeyen, kusurlu, mahrum, kendini beğenmiş, beceriksiz, yetersiz, endişeli, mağdur, çaresiz, umutsuz, korkmuş, endişeli, kayıtsız, sevilmemiş kırılgan, zayıf, mağlup, ezilmiş, güçsüz, dışlanmış,, karamsar olma durumudur   2.   Öfkeli Çocuk : savunmasız çocuğun temel duygusal (veya fiziksel) gereksinimlerinin karşılanamadığı için çok kızgın, öfkeli, çıldırmış, sinirli, sabırsız...

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 1. Duygusal Yoksunluk: Başlıca duygusal ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından asla karşılanmayacağı inancı. Üç kategorisi var: Şefkat, yakınlık ve sevgi; Empatinin dinlenmesi ve anlaşılması gerekiyor; Tavsiye, rehberlik ve yönlendirme için koruma ihtiyaçlarımızdır. 2. Terk Edilme: Duygusal bir bağın kurulduğu herkesi kaybedeceğiniz beklentisi. Öyle ya da böyle, yakın ilişkilerin sona ereceğine inanmanız şeklinde olan şemadır...

şema Terapisi Temelleri

şema terapisi temelleri Şema Tedavisi Nedir? şema terapi temelleri / Şema Terapisi, kronik duygusal ve ilişki sorunları olan bireylerin kişilik dinamiklerini değiştirmek için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bilişsel davranış terapisi stratejilerine dayanmakla birlikte, Şema Terapisi bütünleyici bir model olarak kabul edilir, çünkü bilişsel terapi, davranışçılık, bağlanma teorisi, duygu odaklı ve ilişki temelli terapiler ve diğer...

Adleryan Terapi Teknikleri

ADLERİAN TERAPİ ( A. ADLER ) Adleryan Terapi Teknikleri             1. Teröpatik İlişkinin Kurulması             2. Bireysel Dinamiklerin Araştırılması                         2.1. Aile Sıralaması                         2.2. Erken Hatıralar                         2.3. Rüyalar                         2.4. Öncelikler                         2.5. Bütünleştirme ve Özetleme                         2.6. Cesaret Verme Süreci             3. Benlik Anlayışının Gelişmesini ( İç görüyü ) Teşvik Etme            ...
Whatsapp
Ara
Konum