klostrofobi tedavisi / klostrofobi nedir

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen EleştirilerBilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

 1. ADDT’de bazı danışanlar yüzleştirmeci bir terapistin saygısını ve güvenini kazanmadan önce sorunlar yaşayabilirler. Danışanlar dinlenmediklerini ve ilgilenilmediklerini hissederek terapiye son verebilirler.
 2. ADDT terapistleri, akılcı düşünmeyi neyin oluşturduğuyla ilgili fikirlerini ağır bir biçimde empoze etmek suretiyle güçlerimi yanlış kullanabilirler. Ayrıca bu güç dengesizliği başarılı bir sonuç için gerekli olan danışan terapist ilişkisini de bozabilir.
 3. Bilişsel terapistler bilinçdışı ve gizli çatışmaları keşfetmezler. Bunun yerine şematik değişimleri gerçekleştirmek için, içinde bulunulan anda danışanlarla çalışırlar.
 4. Bilişsel terapiye yönelir bir diğer eleştiri de tedavide duyguların öneminin azaltılmaya çalışılmasıdır. Bu yaklaşım danışanın değişimi için bilişsel ve davranışsal stratejilerin yanı sıra duygusal tekniklerden de yararlanır. Ancak hiç biri, duyguların özgürce dile getirilmesini veya acı veren olayların duygusal açıdan tekrar yaşanmasını teşvik etmez.
 5. Meichenbaum’un kuramına yönelik bir eleştiri ise, terapinin esasen bilişsel bir süreç olduğu sonucuna varmanın hata olduğudur. Deneysel terapiler öğrenmenin duyguları ve kendi kendini keşfetmeyi de içerdiğini vurgularlar.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

Bilişsel Terapi UygulamalarıBilişsel Terapi Uygulamaları  

Bilişsel Terapi / Bilişsel yaklaşım kullanılarak en çok üzerinde araştırma yapılan iki problem alanı depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Bunun yanında BT fobiler, psikomatik hastalıklar, beslenme bozuklukları, öfke ile baş etme, panik ataklar, travma sonrası stres bozuklukları, intihar eğilimi, şizofreni, kişilik bozuklukları, madde kullanımı, krize müdahale, aile danışması ve cinsel istismar gibi durumlarda da kullanılabilmektedir.  

şişli psikolog
bilişsel terapi

BT kulandan bir terapist, psikolojik danışma sürecinde danışanın sahip olduğu otomatik düşünceleri inceleyerek düşünce örüntülerindeki bozuklukların farkına varmasını sağlar. Danışman danışandan hatalı olabilecek yorumlarını incelemesini ve sonra bunları yaşamındaki ilk deneyimlerine dek geri götürmesini ister. Daha sonra danışanın vardığı sonuçlar için kanıtları olmadığını fark etmesine yardımcı olur.

Bilişsel terapi alan bir danışan, ayrıca bir olayın değerini abartmayı veya bir olayı küçümsemeyi içeren düşüncede abartma veya küçümseme süreci hakkında da bilgi sahibi olacaktır. Danışman danışana, bir durumun önemli noktalarını nasıl görmezden geldiğini, fazla basitleştirilmiş ve katı düşünceye nasıl bağlandığını veya kötü bir şekilde sonuçlanan basit bir olayı nasıl genellediğini öğrenmesinde yardımcı olur.

bilişsel terapi

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

klostrofobi tedavisi

şema terapi mod listesi

şema terapi mod listesi

İşlevsel olmayan çocuk modları

Yalnız, terk edilmiş/kötüye kullanılmış, küçümsenmiş/aşağılanmış, bağımlı çocuk modları

Öfkeli, inatçı, kızgın, dürtüsel, denetimsiz çocuk modları

 

İşlevsel olmayan ebeveyn modları

Cezalandırıcı ebeveyn modu

Talepkar ebeveyn modu

 

İşlevsel olmayan başa çıkma modları

Teslim Olma                                                  Söz dinleyen teslimci mod

 

Kaçınma                                                         Kopuk korungan mod

Kaçıngan korungan mod

Öfkeli korungan mod

Kopuk kendini uyuşturan mod

Kendine acıma modu

 

Aşırı Telafi                                                       Büyüklenmeci mod

İlgi bekleyen mod

Mükemmelliyetçi aşırı denetimci mod

Paranoid aşırı denetimci mod

Zorba ve saldırgan mod

Entrikacı-Manüplatif

Kurnaz Avcı

İşlevsel, sağlıklı modlar

Mutlu çocuk modu

Sağlıklı yetişkin modu

şişli psikolog

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

Şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Terkedilme İlişkiyi sürdüremeyecek eşler seçer (evli, yabancı) Yakın ilişkilerden kaçınır, yalnızken alkol kullanır Eşini uzaklaştıracak kadar yapışır, küçük ayrılıklarda bile aşırı tepki gösterir
Güvensizlik

İstismar

Edilme

Kullanıcı arkadaşlar seçer, kullanıma izin verir Kimseye güvenmez, sır paylaşmaz Başkalarını kullanır, sömürür (onlar seni kullanmadan n sen onları kullan)
Duygusal

Yoksunluk

Soğuk eşler seçer ve ihtiyaçlarını söylemez Yakın ilişkilerden kaçınır Eşe ve arkadaşlara duygusal olarak talepkar davranır
Kusurluluk

Yetersizlik

Eleştirel ve dışlayan arkadaşlar seçer, kendini alçaltır Gerçek duygu düşüncelerini ifade etmekten, diğerlerini yaklaşmasından kaçar Mükemmeli oynayarak eleştirir ve dışlar
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Sosyal

İzolasyon

Sosyal ortamlarda başkalarına benzerlğinden çok farklılığına odaklanır Sosyal ortamlardan kaçınır Gruba bukelemun gibi uymaya çalışır
Bağımlılık

Yetersizlik

Yakınlarından maddi konularda karar vermesi ister Yeni şeyler yapmaktan kaçınır (araba kullanmak) Kimseye hiçbirşey sormaz, fazla güvenli davranır
Dayanıksızlık Gazetelerdeki felaket haberlerini obsesif bir biçimde okur ve başına geleceğini düşünür Güvenli olmayan yerlere gitmez Tehlikeleri umursamaz davranır
İçiçe geçme Yetişkin de olsa, eşiyle de yaşasa, anneye herşeyi anlatır Yakınlıktan uzak bağımsız durur Her durumda yakınlarından çok farklı biri gibi olmaya çabalar
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Başarısızlık Görevlerini yarı gönüllü ya da özensiz bir biçimde yapar İddialı/yeni şeyler yapmaktan kaçar,

İşleri sürüncemede bırakır

Kendini durdurmaksızın başarıdan başarıya koşar

“aşırı başarılı” olmadan duramaz

Ayrıcalklı/Grandiöz Amaçlarına ulaşmak için başkalarını zorlar,  başarılarından böbürlenir Üstün olmadığı, ortalamada kaldığı durumlardan kaçınır Başkalarının ihtiyaçlarına aşırı düzeyde yönelir
Yetersiz Özdenetim Günlük işleri kolayca bırakır Çalışmaktan ya da sorumluluk almaktan kaçınır Aşırı düzeyde disiplinli ya da kontrollü davranır
Boyuneğicilik Kontorlü, seçimleri başkalarına bırakır Başkalarıyla çatışmalı durumlardan kaçınır Otoriteye isyan eder
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Kendini

Feda

Başkalarına karşı vericidir ve karşılığında birşey istemez Alıp vermeye dayalı durumlardan kaçınır Başkalarına mümkün olduğu kadar az verircidir
Onay Arama Başkalarını etkilemeye çalışır Onayı önemli kişilerle etkileşimden kaçınır Başkalarını onaylamamasını provoke eder/ sahnenin gerisinde kalır
Karamsarlık Olumsuza odaklanır, olumluyu gözardı eder, sürekli endileşelenir Karamsarlık duygularını örtmek için içer “Polllyanna vari” yaklaşır, aşırı iyimserlik sergiler
şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi
Duygusal

Ketlenme

Duygusal olarak uzak, düz tavırlar sergiler Duyguların ifade edildiği ya da tartışıldığğı durumlardan kaçınır Zorladığı da, doğal olmadığı hisedilse de ortama hayat katan kişi olmaya uğraşır
Yüksek Standartlar Mükemmel olmak için çok zaman harcar Performansının değerlendirileceği durumlardan kaçınır ya da sürüncemede bırakır Standartları hiç dikkate almaz, alel acele, özensiz bir biçimde yapar
Cezalandırılma Kendine ve başkalarına sert ve cezalayıcı yaklaşır Cezalandırılma korkusu nedeniyle başkalarıyla bir arada olmaktan kaçınır Aşırı bağışlayıcı bir biçimde yaklaşır

 

şema, şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri, tepki, kaçınma, şema teslimi, şema kaçınması, şema aşırı telafisi, psikolog, şişli, mecidiyeköy, terapi, Mod, şema 

 

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri
şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi?

şema Terapisini Kim Geliştirdi? – Jeffrey Young, PhD, Schema Therapy’yi geliştirdi ve New York’taki ilk Schema Therapy Institute’u Columbia Üniversitesi’ndeki çalışmaları açtı. Young kendisi, Columbia Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda New York Bilişsel Terapi Merkezi ve Schema Terapi Enstitüsü’nün direktörüdür. Bilişsel Terapi Akademisi’nin Kurucu Üyesi ve Uluslararası Şema Terapisi Derneği’nin kurucusudur. Dr Young, ruh sağlığı uzmanları için bir Uygulayıcı Kılavuzu ve Şema Terapisi de dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde yayımladı. Hayatınızı Yeniden Keşfetmek, en çok satan kendi kendine yardım kitabı olarak seçildi. 20 yıldan uzun bir süredir uluslararası atölye çalışmaları sundu ve 2003 yılında olağanüstü öğretim becerileri nedeniyle prestijli NEEI Yılın Zihin Sağlığı Eğitimcisi ödülüne layık görüldü.

 

Dr Young aslen Dr. Aaron Beck (Bilişsel Terapinin kurucusu) ile Bilişsel Terapist olarak çalıştı. Pennsylvania Üniversitesi Bilişsel Terapi Merkezi’ndeki danışanları ile çalışırken, Dr Young ve meslektaşları ortak özelliklere sahip bazı danışanların standart yaklaşımdan pek fayda sağlamadıklarını tespit etti. Bu danışanlar tipik olarak, farklı bir müdahale aracı gerektiren düşünme ve hissetme (ve dolayısıyla davranma veya başa çıkma) konusunda uzun süre dayanan, kendi kendini yitiren kalıplara veya temalara sahipti. Dr. Young’ın dikkatine, danışanlarının “şema” veya “lifetrap” olarak da bilinen bu daha derin kalıpları veya temaları ele alma ve değiştirme konusunda yardım etme yollarına yöneldi.

 

Bu Şemalar veya kalıplar, güvenli bağlanma, özerklik, oyun ve kendiliğindenlik, sınırlar ve ihtiyaçların yeterince karşılanamaması sonucu yaşamda erken gelişen olumsuz / disfonksiyonel düşünce ve duygulardan oluşur. Olumsuz örüntüler, bir insanın yaşamı boyunca tekrarlanır ve detaylandırılır ve kişinin hedeflerine ulaşması ve ihtiyaçlarının karşılanması için engel oluşturur.

Bazı şema inançlarına örnekler: “Sevilmiyorum veya sevilmeye layık değilim”, “Ben başarısızım,” “İnsanlar beni umursamıyor”, “Önemli değilim”, “Kötü bir şeyler olacak” İnsanlar beni terk edecek, ”“ İhtiyaçlarımı asla karşılayamayacağım, ”“ Asla yeterince iyi olamayacağım ”vb…

 

Bu şemalar, şema ile başa çıkma stilleri, şemadan kaçınma ve şema telafisi ile davranışsal olarak sürdürülür. Bu başa çıkma mekanizmaları, Şema terapisinde Şema modları olarak bilinmektedir.  Şema modları şu an için duygusal durumlar ve hepimizin yaşadığı tepkilerle başa çıkma anıdır. Genellikle başa çıkma modlarımız, aşırı hassas olduğumuz durumlar tarafından tetiklenir. Bu modların birçoğu durumlara aşırı tepki göstermemize veya kendimize veya başkalarına zarar verebilecek şekilde davranmamıza yol açmaktadır.

 

Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi?
şema Terapisini Kim Geliştirdi?

Şema Terapisi, karşılanmayan ihtiyaçları ele almak ve danışanların çoğu zaman zorlu olan düşünme, hissetme ve davranış biçimlerini kırmalarına yardımcı olmak ve onların yerine daha sağlıklı alternatifler geliştirmek için tasarlanmıştır.

Şema Odaklı Terapi, daha önce denedikleri diğer yöntem ve çabaların başarısız olmasına rağmen, insanların uzun süre yaşadıkları kalıpları değiştirmelerine yardımcı olmada dikkate değer sonuçlar verdiğini göstermiştir.

 

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

otomatik-dusunce

şema Terapisi Hakkında

şema Terapisi Hakkında

Bütün insanların bağlantı, anlayış ve büyümeye yönelik çabaları vardır. Dondurulmuş, sıkışmış ya da acı çeken kendimize ait bölümlerle temas etmeye çalışırken, bilinmesi, görülmesi ve tanınması gibi derin bir arzu tarafından şekilleniriz. Gayretlerimiz ne kadar fazla yoksunluk, ihmal, travma veya kayıpla engellenirse, özlemlerimiz o kadar derin ve acı verici olabilir. Hepimizin büyümek, iyileşmek ve en iyi “kendimiz” olmak için temel bir ihtiyacımız var.

 

Şema Terapisi, nörofizyolojinin tüm yönlerini yaklaşımlarını da tanır. Sinirbilimi bize, her birimizin büyüme ve iyileşme için yerleşik bir kapasiteye sahip olduğumuzu öğretir (Siegel, Daniel J., 2011. ). Olumlu, duyarlı ve güvenli bir ilişki, duyguların, stresin ve sinirsel ateşlemenin düzenlenmesini geliştiren kimyasallar ve hormonlar üretir. Beynin kendini değiştirme yeteneği, güvenli bir terapötik ilişkinin gücüyle birleştiğinde, yerine getirmeyi vaat ediyor. Depresyon, endişe, yalnızlık veya genel mutsuzluk duygularını değiştirir ve bizi daha büyük bir huzurlu yoluna sokar.

 

şema Terapisi Hakkında
şema Terapisi Hakkında

Şema terapisine başlayan birçok danışan bazen başka tedavilerde yıllarını harcayarak değerli içgörüler kazandılar, ancak çoğu zaman ilerleme yetersizliğinden dolayı sinirlendiler. Şema tedavisi özellikle kronik depresyon ve anksiyete ve ilişki zorluklarının tedavisinde yardımcıdır. Madde bağımlıları arasında nüksetmenin önlenmesine yardımcı olur. Şema terapisi, kendilerini tahrip edici kalıpları hakkında umutsuz hisseden danışanların değişmesini sağlar, çünkü bu sorunlu davranışlar kimliklerini bir parçası gibi göründüğü için çok sağlam görünebilir.sanki değişmez gibi görünebilir. ŞEMA TERAPİ BU KONUDA ONLARA YARDIMCIDIR

 

Şemalar veya ‘olumsuz yaşam inançları’ düşük özgüvene, başkalarıyla bağlantı kurulmamasına, duygu ve duyguları ifade eden problemlere ve temel güvenlik konularında aşırı endişelenmeye neden olabilir. Danışanlar, bir dizi değerlendirme ile başlayarak hangi şemaların ve sorunlu başa çıkma stillerinin kendilerini en çok etkilediğini tanımayı, kökenlerini anlamayı ve kalıcı değişiklikler yapmayı öğrenmeyi öğrenir. Terapist, danışanın çocukluk çağında karşılanmayan bazı ihtiyaçlarını karşılamak için kısmi bir panzehir sağlar.

 

şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi Hakkında, şema Terapisi hakkında, şema Terapisi hakkında

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

klostrofobi tedavisi / klostrofobi nedir

şema Modları Listesi

şema Modları Listesi

şema Modları Listesi

ÇOCUK MODLARI
1.   İncinmiş Çocuk :  kendini yalnız, yalıtılmış, üzgün, yanlış anlaşılmış, desteklenmeyen, kusurlu, mahrum, kendini beğenmiş, beceriksiz, yetersiz, endişeli, mağdur, çaresiz, umutsuz, korkmuş, endişeli, kayıtsız, sevilmemiş kırılgan, zayıf, mağlup, ezilmiş, güçsüz, dışlanmış,, karamsar olma durumudur

 

2.   Öfkeli Çocuk : savunmasız çocuğun temel duygusal (veya fiziksel) gereksinimlerinin karşılanamadığı için çok kızgın, öfkeli, çıldırmış, sinirli, sabırsız hissetme modumuzdur

 

3.   Tepkisel / Disiplinsiz Çocuk : Temel olmayan istekler veya dürtülerle istediğine ulaşabilmek için bencilce veya kontrolsüzce davranır ve kısa sürede zevk veren eylemleri ertelemede güçlük yaşar; bu temel olmayan istekler veya dürtüler karşılanmazsa yoğun şekilde öfkelenir, sinirlenir, çileden çıkar, tahammülü azalır; yani şımarıkça davranır. 

 

4.   Mutlu Çocuk : sevilmiş, mutlu, memnun, bağlı, yerine getirilmiş, korunmuş, kabul edilmiş, övülmüş, değerli, beslenmiş, yönlendirilmiş, anlaşılmış, onaylanmış, kendine güvenen, yetkin, uygun, özerk veya kendine güvenen, güvenli, esnek, güçlü , kontrol altında, uyarlanabilir, iyimser, kendiliğindenlik şeklinde olan modumuzdur

 

Maladaptif BaşaÇıkma Modları

 

5.   Söz Dinleyen TeslimciÇatışma ya da reddedilme korkusuyla başkalarının etrafında pasif, itaatkâr, onay arayan ya da kendine zarar vermeyen bir şekilde hareket eder; kötüye kullanımı ve / veya kötü muameleyi tolere eder; başkalarına sağlıklı ihtiyaçları veya arzularını ifade etmez; Yani aşırı eleştirel veya kötüye kullanan kişilerle birliktelikleri sürdürebilirler ve hatta partnerleri bile bu tür kişilerden olabilir.

 

6.   Yanlız Kahraman:  : ihtiyaç ve duyguları keser; duygusal olarak insanlardan kopar ve yardımlarını reddeder; geri çekilmiş, boş, dikkati dağılmış,

şema Modları
şema Modları

bağlantısı kesilmiş, duyarsızlaştırılmış, boş veya sıkılmış; zorlayıcı bir şekilde veya fazla miktarda dikkat dağıtıcı, kendi kendine yatıştırıcı veya kendi kendine teşvik edici faaliyetleri sürdürür; İnsanlara veya faaliyetlere yatırım yapmaktan kaçınmak için alaycı, uzak veya karamsar bir duruş sergileyebilir

 

7.   Aşırı Telafici: olağanüstü görkemli, saldırgan, baskın, rekabetçi, kibirli, küçümseyen, değer biçen, aşırı kontrol eden,  isyankar, manipülatif, sömürücü, dikkat arayan veya durum arayan bir şekilde hisseder ve davranır. Bu hisler veya davranışlar, başlangıçta karşılanmayan temel ihtiyaçları telafi etmek ya da tatmin etmek için geliştirilmiş olmalıdır. 

 

MALADAPTİF EBEVEYN MODLARI

 

8.   Cezalandırıcı Ebeveyn Kendisinin veya başkalarının cezalandırılmayı veya suçlanmayı hakettiğini hisseder ve sıklıkla bu duygulara, kendini (örneğin, kendine zarar verme) veya başkalarını suçlayarak, cezalandırarak veya küfür ederek hareket eder. Bu mod , kuralların niteliğinden ziyade kuralların uygulandığı stile işaret eder . Yani kuralın amacından ziyade kurala bağlılık söz konusu olur

 

9. Talepkar Ebeveyn En iyi olmak veya yüksek statülere ulaşamak için sadece bir doğru yöntemin herşeyin düzen içinde devam ediyor olması, yüksek statü için uğraş vermek, alçakgönüllü olmak, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne almak veya efektif olma veya boşa zaman harcamamak olduğunu hissederler. veya düşünür Veya kişi duygularını ifade etmenin veya olduğu gibi davranmanın yanlış ve hatalı olduğunu hisseder.
 Bu mod bu kuralların uygulandığı stil yerine içselleştirilmiş yüksek standartların ve katı kuralların doğasına atıfta bulunur bu kurallar işlevlerinde telafi edici değildir.

 

SAĞLIKLI YETİŞKİN MODU

 

10.   Sağlıklı Yetişkin : Korunmasız çocuk modunu besler, doğrular ve onaylar; kızgın ve dürtüsel çocuk modları için sınırlar koyar; sağlıklı çocuk modunu teşvik eder ve destekler; savaşır ve nihayetinde uyumsuz başa çıkma modlarının yerine geçer; uyumsuz ebeveyn modlarını nötralize eder veya modüle eder. Bu mod aynı zamanda çalışma, ebeveynlik, sorumluluk alma ve sorumluluk alma gibi uygun yetişkin işlevlerini yerine getirir; seks gibi zevkli yetişkin etkinliklerini sürdürür; entelektüel, estetik ve kültürel ilgi alanları; sağlık bakımı; ve atletik faaliyetler devam eder
şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi,şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi, şema Modları Listesi

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

şişli psikolog

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?

1. Duygusal Yoksunluk: Başlıca duygusal ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından asla karşılanmayacağı inancı. Üç kategorisi var: Şefkat, yakınlık ve sevgi; Empatinin dinlenmesi ve anlaşılması gerekiyor; Tavsiye, rehberlik ve yönlendirme için koruma ihtiyaçlarımızdır.

2. Terk Edilme: Duygusal bir bağın kurulduğu herkesi kaybedeceğiniz beklentisi. Öyle ya da böyle, yakın ilişkilerin sona ereceğine inanmanız şeklinde olan şemadır

3. Güvensizlik / Kötüye Kullanma: Başkalarının bilerek sizden bir şekilde yararlanmaları beklentisi. Başkalarının sizi incitmesini, aldatmasını veya aşağı indirmesini bekleyebilirsiniz.

4. Sosyal İzolasyon: Dünyadan, başkalarından farklı ve / veya herhangi bir topluluğun parçası olmadığın inancı.aidiyet duygusunda eksiklik hissi.

5. Kusurluluk: İçsel olarak kusurlu olduğunuz ve diğerleri size yaklaşırsa bunu anlayacakları ve ilişkiden çekilecekleri inancı. Bu kusurlu ve yetersiz olma duygusu çoğu zaman güçlü bir utanç duygusuna yol açar.

6. Başarısızlık: Kariyer, okul veya spor gibi alanlarda akranlarınızın yanı sıra performans gösteremediğiniz inancı. Aptal, beceriksiz veya yeteneksiz hissedebilirsiniz. Sonuç olarak, başaramayacağınız için başarısız olabilirsiniz.

7. Bağımlılık: Günlük sorumlulukları yetkin ve bağımsız olarak idare edemediğiniz inancı. Genellikle, karar alma ve yeni görevler başlatma gibi alanlarda yardım almak için başkalarına aşırı derecede bağımlı olur.

8.Dayanıksızlık / Zarar ve Hastalığa Karşı Güvenlik Açığı: Her zaman büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunuza dair inanç (finansal, doğal, tıbbi, suçlu, vb.). Kendinizi korumak için aşırı önlem alınmasına neden olabilir.

9. Büyülenme: Başkalarıyla çok fazla duygusal ilişki içinde olduğunuz – genellikle ebeveynler veya romantik partnerler – içeren bir düzen. Ayrıca, çok az kişisel kimliğiniz veya iç yönünüzün olduğu, bir boşluk veya perişanlık hissine neden olduğunuz hissini içerebilir.

10. Reddetme: Olumsuz sonuçlardan kaçınmak için başkalarının kontrolüne sunmanız gerektiği inancı. Genelde, göndermediğiniz sürece, başkalarının kızması veya sizi reddetmesinden korkuyorsunuz.

11. Kendini feda etme: Başkalarına yardım etmek için ihtiyaçlarınızın aşırı fedakarlığı. Kendi gereksinimlerinize dikkat ettiğinizde, genellikle başkalarının ihtiyaçlarını kendinizin önüne koymak için kendini suçlu hissedersiniz. Ayrıca, artan özgüven duygusu veya başkalarına yardım etmenin anlamı duygusu kazanabilirsiniz.

şema alalnları
şema alalnları

12.Duyguları Bastırma: Duyguların herhangi bir şekilde ifade edilmesi, başkalarına zarar vereceği ya da kendine saygı, utanç, misilleme veya terk edilmeye neden olacağı için kendiliğinden duyguları ve dürtüleri bastırmanız gerektiğine olan inanç. Kendiliğindenlikten yoksun olabilir ya da gergin olarak görülebilir.

13. Yüksek Standartlar: Yaptığınız şeyin yeterince iyi olmadığı, her zaman daha fazla çaba sarfetmeniz gerektiği inancı. Bu inanç için motivasyon, genellikle iç eleştiriden kaçınmak için son derece yüksek iç yeterlilik taleplerini karşılama isteğidir. Hobiler, iş veya aile gibi önemli yaşam alanlarında zevk veya zevk hissetmeyebilirsiniz.

14. Haklılık: Başkalarına zarar verip vermediğine veya kendileri için makul gözüktüğüne bakılmaksızın, her istediğiniz şeyi yapabilmeniz, söyleyebilmeniz veya sahip olmanız gerektiğine olan inanç. Başkalarının ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgilenmiyorsunuz ya da diğerlerini yabancılaştırmanın uzun vadeli zararlarının farkında değilsinizdir.

15.Yetersiz Özdenetim: Hedeflerinize ulaşmada herhangi bir sıkıntıya tahammül edememenin yanı sıra dürtülerinizin veya hislerinizin ifadesini kısıtlayamamak. Kendini kontrol etmeme aşırı olduğunda, bağımlılık yapıcı davranış (madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, kumar, alışveriş vb.) gelişebilir.

16. Onay Arayışı: Kişinin diğer insanlardan onay, kabul, veya ilgi kazanmaya veya ortama uygun davranmaya karşı aşırı hassasiyeti vardır. Kişinin kendinden emin olabilmesi, kendi sezgileri yerine, başkalarının verecekleri tepkiler ile sağlanabilmektedir. Bazen onay, sayılma ve ilgi kazanmak için statü, görünüm, sosyal kabul, para veya başarı üzerine aşırı düşünmeler görülebilir. Sıklıkla kişi için anlamlı ve tatmin edici olmayan önemli kararlar verilmesine neden olur, çünkü öncelikle başkaları düşünüldüğü için verilen karar kişinin özgün becerileri ve ihtiyaçları ile tam olarak uyumlu değildir. Ebeveynlerin istediği üniversiteyi seçme, eşin istediği şehre yerleşmek için kariyerini yarıda bırakmak gibi. Çünkü bu kişiler dışlanmaya karşı aşırı duyarlıdırlar.

17.Karamsarlık: Olumlu yönleri asgariye indirirken yaşamın olumsuz yönlerine odaklanan yaygın bir şemadır. Hayatınızda iyi giden şeylerin tadını çıkarmakta güçlük çekersiniz, çünkü olumsuz ayrıntılarla veya gelecekteki olası problemlerle çok ilgili olup endişelisiniz. İşlerin ne kadar iyi gittiğine bakmaksızın olası başarısızlıklar konusunda endişeleniyorsununuz

18. Cezalandırılma: İnsanların hata yaptıkları için sert bir şekilde cezalandırılmayı hak ettikleri inancı. Kendinizi ve / veya başkalarını aşırı derecede eleştirel olurlar.

 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? , şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?, şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ?

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

Çocuk Disiplini nasıl yapılmalı

şema Terapisi Temelleri

şema terapisi temelleri

Şema Tedavisi Nedir?

şema terapi temelleri / Şema Terapisi, kronik duygusal ve ilişki sorunları olan bireylerin kişilik dinamiklerini değiştirmek için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bilişsel davranış terapisi stratejilerine dayanmakla birlikte, Şema Terapisi bütünleyici bir model olarak kabul edilir, çünkü bilişsel terapi, davranışçılık, bağlanma teorisi, duygu odaklı ve ilişki temelli terapiler ve diğer düşünce ekollerinden yararlanır.

Standart bilişsel davranış terapisi ve diyalektik davranış terapisi akut semptomların azaltılmasında oldukça etkili olsa da, şema tedavisi kronik semptomların azaltılmasında etkilidir ve:

 • Kendi kendini yitiren yaşam kalıplarını ve köklü duygusal temaları belirlemek ve çözmek,
 • Yaşam zorluklarına esneklik ve üretken tepkiler oluşturmak
 • Kişiliğinizin güçlü kısımlarını çizmek ve mümkün kılmak.

şeklinde yararlı olduğu ve danışanlara çok faydalı olduğu söylenebilir

 

Şema Kuramı

Şema, çocukluk veya ergenlik döneminde gelişen ve bir bireyin yaşamı boyunca düşünceler, temel inançlar, eylemler ve ilişkiler

şema Terapisi Temelleri
şema Terapisi Temelleri

yoluyla pekiştirilen istikrarlı ve kalıcı bir olumsuz kalıptır. Olumsuz şemalar temel çocukluk ihtiyaçları karşılanmadığında gelişir. Ebeveynler çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarını az ya da çok uygun miktarlarda karşıladığında, çocuk sağlıklı bir yetişkin haline gelir.

Çocukların temel ihtiyaçları:

 • Güvenlik / Emniyet
 • “Kararlı Baz” Öngörülebilirlik
 • Aşk, Bakım ve Dikkat
 • Kabul ve Övgü
 • Empati
 • Rehberlik ve Koruma
 • Duyguların ve İhtiyaçların düzenlenmesi ve karşılanması

Bir şema patlak verdiğinde ya da olaylar tarafından tetiklendiğinde, düşünceleriniz ve hisleriniz bu şemaların hakimiyetindedir. Bu anlarda, aşırı olumsuz duygular yaşamaya ve işlevsiz düşüncelere sahip olmaya meyillidir. Şemalarınız tetiklendiğinde ağrıyla başa çıkmak için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı başa çıkma stilleri geliştirebilirsiniz:

 • Teslim olma: Şemalarına teslim olmak ve gerçekmiş gibi davranmak / hissetmek,
 • Kaçınma: Şemalarınızdan kaçmak veya engellemek için yollar bulmak
 • Aşırı Telafi: şemalarınızın size hissettirdiği şeyin tam tersini yaparak şemayı reddetmeye çalışmak.

Tetiklendiğinde, güçlü bir duygusal reaksiyonunuz veya ruh haliniz değişebilir ve ardından “mod” olarak adlandırılan bir başa çıkma durumuna girersiniz. Dört şema modu kategorisi vardır:

 • Doğuştan Çocuk modları (kırılganlık, öfke, disiplinsiz / itici, memnun)
 • Maladaptif Başa çıkma modları (ayrılma, uyumluluk, aşırı telafi),
 • Maladaptive Ebeveyn modları (cezalandırıcı, zorlu / kritik) ve
 • Sağlıklı Yetişkin modu.

şema Terapisi Temelleri, şema Terapisi Temelleri

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

background_slide.jpg

Adleryan Terapi Teknikleri

ADLERİAN TERAPİ ( A. ADLER )

Adleryan Terapi Teknikleri

            1. Teröpatik İlişkinin Kurulması

            2. Bireysel Dinamiklerin Araştırılması

                        2.1. Aile Sıralaması

                        2.2. Erken Hatıralar

                        2.3. Rüyalar

                        2.4. Öncelikler

                        2.5. Bütünleştirme ve Özetleme

                        2.6. Cesaret Verme Süreci

            3. Benlik Anlayışının Gelişmesini ( İç görüyü ) Teşvik Etme

            4. Yeniden Yönlendirme ve Eğitim

                        4.1. Danışma Anında Olanlarla Hemencecik İlgilenme

                        4.2. Çelişkisel Niyet

                        4.3. “ İmiş Gibi “ Hareket Etme

                        4.4. Danışanın Çorbasına Tükürme

4.5.Danışanın Benliğini Zedeleyen ya da İrrasyonel               Düşüncelerinin Farkına Varması ( Kendini Yakalama )

                        4.6. Düğmeye Basma

                        4.7. Avoiding The Tar Baby

                        4.8. Görev Alma ve Yerine Getirme

                        4.9. Seansı Sona Erdirme ve Özetleme

 

ADLERYAN TERAPİ TEKNİKLERİ

            Adleryan danışma, teröpatik sürecin dört safhasına karşılık gelen dört merkezi amaç etrafında yapılandırılır. Bu safhalar doğrusal değildir ve sırası değişebilir. Bunlar;

 1. Uygun teröpatik ilişkinin kurulması.
 2. Danışanda etkin olan psikolojik dinamiklerin araştırılması

( analiz ve teşhis )

 • Benlik anlayışının gelişmesini tetkik etme ( iç görüş )
 • Danışana yeni seçimler yapmasında yardımcı olma ( yeniden yönlendirme ve yeniden eğitim )

1. Teröpatik İlişkinin Kurulması : Adleryan terapist danışanlarla işbirliği içinde    çalışarak yaşamları için sorumluluk duygularını yükseltir. Bu ilişki derin ilgi, alaka ve arkadaşlık duygusuna dayanır. Teröpatik gelişme ancak danışmanın amaçları açık bir şekilde belirlendiğinde ve terapist ile danışanın amaçları aynı hizada olduğunda mümkündür.

            İşlerliği olan bir teröpatik ilişkiyi sağlamak için terapist danışanın devamlı surette pasiflikleri ve zayıf noktaları üzerinde değil,aksine güçlü noktaları ve yapabilecekleri şeyler üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bundan dolayı Adleryan terapist olumlu boyutlar üzerinde yoğunlaşır ve cesaret verme tekniğini kullanır. Adleryan terapistler tekniklerden daha fazla danışanların öznel yaşantılarına önem verirler. Her danışanın ihtiyacına göre tekniklerini uyarlarlar. Danışmanın bu ilk safhası boyunca ana teknikleri dikkat etme, dinleme, amaçların açığa çıkarılması ve belirlenmesi ve empatidir.

2. Bireysel Dinamiklerin Araştırılması: İkinci aşamada amaç danışanın yaşam biçiminin anlaşılmasını sağlamak ve bu yaşam biçiminin şu anki yaşamını nasıl etkilediğini görmektir. Terapist öncelikle yaşamın değişik alanlarında danışanın nasıl fonksiyon gösterdiğini tespit etmeye çalışır. Terapist danışanın aşk, iş, arkadaşlık ve toplum alanlarında nasıl fonksiyon gösterdiğini araştırır. Danışandan bu alanlar hakkında konuşması ve neyi değiştirmek ya da geliştirmek istediğini ortaya koyması beklenir. Bu sürecin bir parçası olarak danışandan sosyal ilişkilerdeki başarı düzeyini derecelendirmesi istenebilir. Örneğin: “ diğer insanlarla ilişkiye girdiğinde haz duyuyor musunuz ? “ gibi.

2.1. Aile Sıralaması: Adleryan terapi  danışanın aile yapısının araştırılmasına oldukça önem verir. Bu araştırma bireyin erken dönemdeki yaşam stilini ve temel varsayımlarının şekillendiği dönemde ailede hüküm süren şartların değerlendirilmesini içerir. Mosak ve Shulman (1988) Adleryan terapide kişinin yaşamında etkili olduğu kabul edilen faktörleri araştıran bir yaşam stili-tespit ölçeği ( lifestyle-assesment questioannaire ) geliştirmişlerdir. Ölçek çocuğun ailedeki psikolojik durumunu, doğum sırasını, kardeşler ve ana baba arasındaki etkileşimleri kapsar. Sorulardan bazıları şunlardır:

-Gözde çocuk kimdi ?

-Çocuklarla babanızın ilişkisi nasıldı ? vb. gibi

Burada amaç danışanın benlik algısını ve gelişimi sırasında etkilendiği yaşantıların portresini çıkartmaktır.

            2.2. Erken Hatıralar: Adleryan terapide kullanılan diğer bir tespit süreci de danışanlardan çocukluk dönemindeki hatıraları anlatmalarını istemeleridir. Bu tür spesifik hatıralar, düşünce ve temel hataları gün yüzeyine çıkarır. Adleryan terapistler bireyin yaşam stilinin anlaşılmasında önemli bir ipucu olduğu için bu çocukluk hatıralarını değer verirler. İnsanların sadece şu anki kendilerini görüş açılarıyla uyumlu olayları hatırladıklarını savunurlar.

            2.3. Rüyalar: Rüyalar Danışanın şu anki ilgi ve zihin durumunun yansımalarıdır. Danışanlar rüyalarını irdeleyerek kendi iç dinamiklerini tanımasını ve gözlemlemesini öğrenebilirler. Çocukluk rüyalarına önem verilir. Rüyalarda sabit bir sembolizm yoktur. Rüya göreni tanımaksızın rüyalar anlaşılamaz. 

            2.4. Öncelikler: Adleryan terapistler danışanların önceliklerini tespit edilmesinin onların yaşam stilinin anlaşılması için önemli bir yol olduğuna inanırlar. İsrailli psikolog Nera Kefir (1981) Dört öncelik belirlemiştir. Bunlar:

            2.4.1. Üstün Kişilikler ( Superioriety ): Liderlik ya da başarı yoluyla öne çıkmayı amaçlar. Yaşamda anlamsızlıktan kaçınmaya çalışır fakat aşırı iş ve yorgunluktan şikayetçidir.

            2.4.2.  Kontrollü Kişilikler ( controlling ) : Gülünç duruma düşmemek için garanti ararlar. Alay konusu olmamak için durumun tam kontrolleri altında olmasını isterler. Sosyal ilişkilerinde başarısızlıktan hoşlanmazlar.

            2.4.3. Çekingen Kişilikler ( Avoiding ): Bu kişilikler rahatlığı arzu ederler problemlerle başa çıkmayı ve karar vermeyi erteleme eğilimindedirler. Acı ve stres doğuran her şeyden kaçarlar. Günlük rutin işler de bile stres yapıcı görüldüğünden dolayı kaçınırlar.

            2.4.4. Sevimli Kişilikler ( Pleasing ) : Devamlı kabul arayarak reddedilmekten kaçınırlar .

            Terapist danışanın önceliğini belirlemek için tipik bir gününü ayrıntılı olarak anlatmasını ister . Neler yaptığını, nasıl hissettiğini ve hakkında neler düşündüğünü anlatmasını ister.

2.5. Bütünleştirme ve Özetleme

            Danışanın aile yapısı çocukluk hatıraları rüyaları ve öncelikleri ile ilgili bilgiler toplandığında bunları her biri için bir özetleme yapılır. Sonunda yaşam stili tespit ölçeğine dayanılarak bu özetlemeler birleştirilir ve yorumlanır. Özet danışanın yanında okunur ve danışanla bazı noktalar üzerinde tartışılır.

            Özet ayrıca bireyin temel hatalarının bir analizini de içerir. Mosak’a göre (1989) yaşam stili kişisel bir mitoloji olarak tasarlanabilir. Mosak beş temel hata sıralamıştır.

            a- Aşırı genelleme : dünyada doğruluk yoktur.

            b- Hatalı ya da imkansız amaçlar : sevilmek istiyorsam, herkesi memnun etmeliyim.

            c- Kişinin öz değerini inkar etmesi : Ben aptal birisiyim. Bundan dolayı birileri benimle niye bir şey yapmak istesin ki.

            d- Yaşam ve yaşamın gerekleri hakkındaki yanlış algılamalar : benim için yaşam oldukça güçtür.

            e- Hatalı değerler : yolda kimi yaraladığına bakmaksızın en yükseğe çıkmalısın .

2.6. Cesaret Verme Süreci

            Yaşam stilinin tamamlanmasından sonra danışanlara hatalı algılamalarının farkında olmaları için zorluklara karşı meydan okumak için ve güçlü yanlarını farkında olması için cesaret verişir. Cesaret verme Adleryan terapinin en ayırıcı tekniğidir. Bundan dolayı teşhis ve yorumlamanın tamamı göze alındığında sadece hatalı ve zayıf tarafları değil danışanın olumlu özelliklerinin de olması oldukça önemlidir. Cesaret verme süreci danışmanın her safhası için esastır. AdleryaN terapisyenler cesaretsizliğin kişileri fonksiyondan alıkoyan temel durum olduğuna inanırlar: Cesaret verme danışma sürecine bağlı olarak değişik şekillerde olabilir.

3.Benlik Anlayışının Gelişmesini ( İç görüyü ) Teşvik Etme :           Adleryan terapi destekleyici olmasına rağmen ayrıca yüzleştiricidir de. Terapisyenler danışanların hatalı amaçlarına ve kendilerinin dumura uğratan davranışlarının karşı iç görü geliştirmeyen davet ederler. Davranışın gizli amaç ve gayelerine karşı iç görü sadece cesaret verme ve meydan okuma yoluyla ortaya çıkmaz. Ayrıca terapist tarafından  zamanlaması iyi ayarlanmış yorumlamalar yoluyla da ortaya çıkabilir. Adleryan terapistler göre iç görü davranış değişikliği için güçlü bir parça olmasına rağmen bir ön şart olarak görülmez. Yorumlama iç görü kazanma sürecinin kolaylaştıran bir tekniktir.

4. Yeniden Yönlendirme ve Eğitim: 

            Teröpatik sürecin en son safhası tekrar yönlendirme ve yeniden eğitim ya da pratiğe iç görüyü yerleştirmektir. Bu safhada danışanların yeni ve daha fonksiyonel seçenekleri görmesine yardım etme vardır. Danışmanın yeniden yönlendirme safhası boyunca danışanlar kararlar alırlar ve amaçlarını şekillendirirler. danışanlardan olmak istedikleri kişiler imiş gibi ( as if ) hareket etmeleri teşvik edilir. Taahhüt bu safhanın önemli bir parçasıdır. Danışanlar eğer değişmek istiyorlarsa kendileri için görevler belirlemeye ve problemleri ile ilgili bazı spesifik çözümler bulmaya istekli olmalıdırlar. Bu şekilde danışanlar yeni iç görülerini somut fiillere çevirmiş olurlar. Adleryan terapisyenler tarafından yeniden yönlendirme safhası boyunca ortaya koyulan ana tekniklerden bazıları şunlardır.

            4.1. Danışma Anında Olanlarla Hemencecik İlgilenme(Immediacy) : Yakınlık olarak bilinen bu teknik danışma anında meydana gelenlerle ilgilenmeyi kapsar. Bu teknik danışma süresince oluşan şeylerin günlük yaşamda olanların bir örneği olabileceğini görmelerine yardımcı olabilir.

            4.2. Çelişkisel Niyet: Adler çelişkisel stratejinin bir davranış değiştirme yolu olarak ortaya atmıştır. Bu teknik “ semptomu telkin etme “ ve “ antitelkin “ olarak ta adlandırılır. Bu teknikte danışanlardan  kendilerini zayıflatan düşünceleri ve davranışlara dikkat etmeleri ve abartmaları istenir. Bu teknik görünüşte danışmanın özüne aykırı ve bazen anlamsız teröpatik   müdahaleleri bile kapsamaktadır. Bu tekniğin özü danışanın direncine karşı çıkmaktansa ona katılmaktır. Yine bu teknik empatinin cesaret vermenin ve esprinin özelliklerini içermektedir. Ayrıca sosyal ilginin yükselmesine de yol açar. Adler bu tekniğin uykusuzluk ve gerginliğin tedavisinde kullanmıştır. Depresif bireylerin tedavisinde eğer intihar olasılığı varsa bu tekniğin kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. İntihar etme riski bulunan danışanlar için hasta hane tedavisi önerilir.

            Bu teknik bazen işlerini devamlı olarak erteleyen bireyler için kullanılır. Bu tekniğin mantığı danışanların belirli durumlarda nasıl davrandığını ve davranışlarının sonuçlarından nasıl sorumlu olduklarını farkında olmalarını yardımcı olmaktır. Danışanın direnciyle birlikte giderek terapist, davranışı daha az çekici hale getirir. 

            Bu tekniğin kullanılmasında bazı ahlaki konular vardır. Bu tekniği kullanana terapistler yeterli olmalıdır. Genellikle bu tür teknikler daha geleneksel tekniklerin bazı durumlarda etkili olamamasından sonra uygulamaya alınır.

            4.3. “ İmiş Gibi “ Hareket Etmek : Terapist danışanın olmak istediği şey gibi hareket edebileceği ya da hayal edebileceği rol-oyunun ortamını kurabilir. Danışanlar “ keşke şöyle olabilseydim “ dediklerinde en azından bir hafta hayallerinde o rolü yaşamaları teşvik edilir.

            4.4.  Danışanın Çorbasına Tükürme : Terapist bazı davranışların amaç ve sonucunu belirledikten sonra, o davranışların danışanın gözünün önünde etkinliğini indirgeyerek oyunu bozar.

            4.5. Kendini Yakalama : Kendini yakalama sürecinde danışan kendisini yıkıma uğratan davranışlarının ya da irrasyonel düşüncelerinin farkına varır. Fakat kendini suçlu çıkarmaya çalışmaz. Başlangıçta danışanlar kendiler,inin çok geç yakalayabilirler. Danışanlar eski davranış kalıplarında dolaştırıldıktan sonra ileride deneyimle olaylar olmadan önce tahmin etmeyi öğrenecekler ve böylelikle davranışlarının değiştireceklerdir.

            4.6.  Düğmeye Basma : Bu teknik danışanlara hoş olan ve olmayan deneyimlerin ayrı ayrı portresini çıkarmayı ve bu deneyimlere eşlik eden duygulara dikkat etmelerini içerir. Bu tekniğin amacı danışanlara düşüncelerini kullanarak her ne duygusu yaratmak istiyorlarsa yaratabileceklerini öğretmektir. Bu tekniği kullanacak Adleryan terapist danışana düşüncesinin bir sonucu olarak depresyon seçtiğini anlamasına yardımcı olabilir. Terapist hayal etme sürecini kullanabilir. 

            4.7.  Avoiding the tar baby : Danışanlar danışmaya günlük yaşamda kullandığı kendini hezimete uğratan bazı davranış kalıplarıyla gelir. Bu tür yanlış algılamalar bir işe yaradığından dolayı danışanlar belirli hatalı varsayımlara sıkıca sarılabilirler.

            4.8. Görev Alma ve Yerine Getirme : Danışanlar problemlerini çözmek için aşama kaydederken belirli görevler almalı ve bunarı yerine getirmeye çalışmalıdır. Planlar kısa bir zaman dilimi için düzenlenmelidir. Bu yolla danışanlar spesifik görevlerin tamamlanmasında başarılı olabilir ve sonuç olarak güvenle yeni planlar geliştirebilirler. Bu tür görevler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Eğer planlar iyi işlemezse tartışılabilir ve gelecek seansta yenilenebilir. Eğer danışanlar görevleri yerine getirmede başarılı olurlarsa danışanlar daha kapsamlı amaçları yerine getirmeye uğraşabilirler.

            4.9.  Seansı Sona Erdirme ve Özetleme : Seanslar için sınırların çizilmesi, gelecekteki araştırma için danışanın istekliliğini söndürmeksizin seansı kapatma ve seansın hatırlanacak kısımlarını özetleme terapistler için önemli becerilerdir. Seans sona ererken yeni bir konuya girmemek gerekir. Bunun yerine terapist danışanı öğrendikleri şeyleri tekrara etmesine yardımcı olabilir. Bu aşamada davranışa yönelik danışanın bir hafta boyunca yürütebileceği ev ödevlerini tartışmanın zamanıdır.

            Yukarıda belirtilen tekniklere ek olarak Adleryan terapistler, danışma süreci boyunca değişik tekniklerden de yararlanırlar. Bu tekniklerin çoğu diğer danışma yönelimlerini benimsemiş terapistler tarafından da kullanılır. Adleryan terapistler uygun olduğu zaman başka metotları kullanmakta pragmatist davranırlar. Öneri, ev ödevi, espri ve sessizlik bu tekniklerden sadece bir kaç tanesidir.

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi