Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

RETT SENDROMU

[xt_tab style=”xa-red” ][xt_item title=”AÇIKLAMA” icon=”Select Icon—“] RETT SENDROMU Epidemiyolojiaygın gelişimsel bozukluklar arasında yer alan Rett sendromu (RS) X’e bağlı dominant geçişli (Balmer ve ark. 2002), kızlarda görülen, ilerleyici nörogelişimsel bozukluktur (Skuse ve Kuntsi 2002). Rett sendromu ilk kez Avusturyalı pediyat- rist Andreas Rett tarafından 1966’da “çocuklukta beyin atrofisi” olarak tanımlamıştır. Hagberg ve arkadaşlarının 1983’de “kızlarda...

Özel Öğrenme Güçlüğü nedir?

Özel öğrenme güçlüğü Tanısı: Tanı işlemlerinde yetersizlik durumu zeka geriliğine bağlanmayacak düzeyde olmalı, Öğrenmesini etkileyecek bedensel bir hastalığın olup olmadığı belirlenmeli (astım,diabet,kanser hastalıklarında hastalıktan ve ilaçlardan kaynaklı öğrenme güçlüğü dikkat sorunları vb. görülebilir.) Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif...

Psikiyatride kullanılan ilaçlar

Psikiyatride kullanılan ilaçlar; 1.Antidepresanlar: Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Serdep) Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodelax, Citara) Paroksetin (Seroxat, Paxil, Paxera, Xetanor) Fluvoksamin (Faverin) Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak) Essitalopram (Cipralex, Eslorex, Citoles, Losiram, Esmax) Venlafaksin (Efexor, Venegis, Veniba, Sulinex) Milnacipran (ixel) Duloksetin (Cymbalta, Duxet) Reboksetin (Edronax) Tianeptin (Stablon) Mirtazapin (Remeron, Mirtaron, Redepra, Zestat, Velorin) Moklobemid...

VAJİNİSMUS NEDİR?

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi

VAJİNİSMUS

VAJİNİSMUS NEDİR? —Vajinusmus; vajinanın girişindeki kasların istem dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı ve imkansız hale gelmesi durumudur. —Kasılmalar istemdışı olarak gelişir. —Kasılmalar bilinçli ise bu vajinusmus değil eş reddidir. Vajinismus DSM-V Tanı Ölçütleri Nelerdir? —A. Aşağıdakilerin birinde (ya da daha çoğunda) sürekli ya da yineleyici güçlük çekme -birleşme sırasında vajinaya girme -vajinaya girme girişimleri sırasında...

ERKEN BOŞALMA-DENETİMSİZ BOŞALMA

Psikolog, psikoterapist, şişli psikolog, Mecidiyeköy, psikolojik danışmanlık merkezi, osmanbey, fulya, çocuk, aile, sosyal fobi, kaygı, özgüven, okb, obsesif kompülsif bozukluk, okb, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu panik atak, çekingen kişilik bozukluğu, Avrupa yakası, hipnoterapi, cinsel terapi
Whatsapp
Ara
Konum