şişli psikolog

Sağlıklı Yetişkin Modu

Sağlıklı Yetişkin Modu: Sağlıklı Yetişkinlerini Güçlendirmenin Yolları Danışanlarımızın Sağlıklı Yetişkinlerini Güçlendirmenin Yolları Şema terapistleri olarak hepimiz danışanlarımızı tedavi etmede aynı temel amaç için çalışıyoruz, temel çekirdek ihtiyaçlarını doğrulayarak danışanın sağlıklı yetişkin kısmını güçlendirmek için çalışıyoruz. tedavinin amacını hastalara sık sık anlatmak  iyi geliyor.  Bununla birlikte, bazı hastalar, bu sağlıklı yetişkin modu hakkında sorular sorarlar. ‘Benim…

şema mod ölçeği

şema mod ölçeği şema mod ölçeği AÇIKLAMA: Aşağıda, insanların kendilerini tanımlarken kullanabileceği ifadeler yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi genellikle bunları hangi sıklıkta hissettiğiniz ya da bunlara hangi sıklıkta inandığınız üzerinden derecelendiriniz. SIKLIK: genellikle 1= Hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman 4= Sık sık 2= Nadiren 5= Çoğu zaman 3= Bazen 6= Her zaman…

şema Başaçıkma Kartı

şema Başaçıkma Kartı   Şu Andaki Duyguların Farkına Varılması Şu anda ______________(duygular)_____________________________________ hissediyorum, çünkü _______________________________(ortaya çıkaran durum)_________________________________________ Şemaların Tanınması Bununla birlikte, bu durumun muhtemelen benim ______________(şema kökeni)_____________________ ___________________________________________________________________________ sonucunda öğrendiğim ________________________________________________________ şema(ları)m olduğunu biliyorum. Bu şemalar  ___________________________(şema nedenli çarpıtmalar)______________________________________ ___________________________________________________________________________ kadar aşırı abartılı yorumlar yapmama neden oluyorlar. Gerçeği Değerlendirme _______________(olumsuz düşünce)____________________________________________________________ ____________________________________________________________inanmama rağmen gerçek şudur:____________________(sağlıklı…

şişli psikolog

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri

şemaların Başaçıkma Biçimleri ve Tepkileri Şemalar Şema Teslimi Şema Kaçınması Şema Aşırı Telafisi Terkedilme İlişkiyi sürdüremeyecek eşler seçer (evli, yabancı) Yakın ilişkilerden kaçınır, yalnızken alkol kullanır Eşini uzaklaştıracak kadar yapışır, küçük ayrılıklarda bile aşırı tepki gösterir Güvensizlik İstismar Edilme Kullanıcı arkadaşlar seçer, kullanıma izin verir Kimseye güvenmez, sır paylaşmaz Başkalarını kullanır, sömürür (onlar seni kullanmadan…

şişli psikolog

şema Terapisini Kim Geliştirdi – Şema Terapisinin amaçları

şema Terapisini Kim Geliştirdi? şema Terapisini Kim Geliştirdi? – Jeffrey Young, PhD, Schema Therapy’yi geliştirdi ve New York’taki ilk Schema Therapy Institute’u Columbia Üniversitesi’ndeki çalışmaları açtı. Young kendisi, Columbia Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda New York Bilişsel Terapi Merkezi ve Schema Terapi Enstitüsü’nün direktörüdür. Bilişsel Terapi Akademisi’nin Kurucu Üyesi ve Uluslararası Şema Terapisi…

otomatik-dusunce

şema Terapisi Hakkında

şema Terapisi Hakkında Bütün insanların bağlantı, anlayış ve büyümeye yönelik çabaları vardır. Dondurulmuş, sıkışmış ya da acı çeken kendimize ait bölümlerle temas etmeye çalışırken, bilinmesi, görülmesi ve tanınması gibi derin bir arzu tarafından şekilleniriz. Gayretlerimiz ne kadar fazla yoksunluk, ihmal, travma veya kayıpla engellenirse, özlemlerimiz o kadar derin ve acı verici olabilir. Hepimizin büyümek, iyileşmek…

şişli psikolog

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 1. Duygusal Yoksunluk: Başlıca duygusal ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından asla karşılanmayacağı inancı. Üç kategorisi var: Şefkat, yakınlık ve sevgi; Empatinin dinlenmesi ve anlaşılması gerekiyor; Tavsiye, rehberlik ve yönlendirme için koruma ihtiyaçlarımızdır. 2. Terk Edilme: Duygusal bir bağın kurulduğu herkesi kaybedeceğiniz beklentisi. Öyle ya da böyle, yakın ilişkilerin sona ereceğine inanmanız şeklinde olan şemadır…

şema Terapisi Temelleri

şema terapisi temelleri Şema Tedavisi Nedir? şema terapi temelleri / Şema Terapisi, kronik duygusal ve ilişki sorunları olan bireylerin kişilik dinamiklerini değiştirmek için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bilişsel davranış terapisi stratejilerine dayanmakla birlikte, Şema Terapisi bütünleyici bir model olarak kabul edilir, çünkü bilişsel terapi, davranışçılık, bağlanma teorisi, duygu odaklı ve ilişki temelli terapiler ve diğer…

Young Şema Ölçeği- Kısa Form

Young Şema Ölçeği- Kısa Form Yönerge: Aşağıda, kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Emin olamadığınız sorularda neyin doğru olabileceğinden çok, sizin duygusal olarak ne hissettiğinize dayanarak cevap verin. Bir kaç soru, anne babanızla ilişkiniz hakkındadır. Eğer biri veya her ikisi şu anda…