Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog
  • hbelteen
  • 27/03/2019

şema mod ölçeği

şema mod ölçeği şema mod ölçeği AÇIKLAMA: Aşağıda, insanların kendilerini tanımlarken kullanabileceği ifadeler yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi genellikle bunları hangi sıklıkta hissettiğiniz ya da bunlara hangi sıklıkta inandığınız üzerinden derecelendiriniz. SIKLIK: genellikle 1= Hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman 4= Sık sık 2= Nadiren 5= Çoğu zaman 3= Bazen 6= Her zaman...

şema Terapisi Hakkında

şema Terapisi Hakkında Bütün insanların bağlantı, anlayış ve büyümeye yönelik çabaları vardır. Dondurulmuş, sıkışmış ya da acı çeken kendimize ait bölümlerle temas etmeye çalışırken, bilinmesi, görülmesi ve tanınması gibi derin bir arzu tarafından şekilleniriz. Gayretlerimiz ne kadar fazla yoksunluk, ihmal, travma veya kayıpla engellenirse, özlemlerimiz o kadar derin ve acı verici olabilir. Hepimizin büyümek, iyileşmek...

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 

şema terapi / Tanımlanan 18 Şema nedir ? 1. Duygusal Yoksunluk: Başlıca duygusal ihtiyaçlarınızın başkaları tarafından asla karşılanmayacağı inancı. Üç kategorisi var: Şefkat, yakınlık ve sevgi; Empatinin dinlenmesi ve anlaşılması gerekiyor; Tavsiye, rehberlik ve yönlendirme için koruma ihtiyaçlarımızdır. 2. Terk Edilme: Duygusal bir bağın kurulduğu herkesi kaybedeceğiniz beklentisi. Öyle ya da böyle, yakın ilişkilerin sona ereceğine inanmanız şeklinde olan şemadır...
  • hbelteen
  • 17/02/2019

Young Kaçınma Ölçeği

Young Kaçınma Ölçeği Aşağıda kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin.  Daha sonra 1 den 6 ya kadar olan seçeneklerden sizi tanımlayan en yüksek dereceyi seçerek her sorudan önce yer alan boşluğa yazın.   1- Benim için tamamıyla yanlış 2- Benim için büyük...

dissosiyatif yaşantılar ölçeği – DES

 Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği – DES (Bernstein & Putnam,1986,1993) Bu test günlük hayatınızda başınızdan geçmiş olabilecek yaşantıları konu alan 28 sorudan meydana gelmektedir. Sizde bu yaşantıların ne sıklıkta olduğunu anlamak istiyoruz. Yanıt verirken, alkol ya da ilaç etkisi altında meydana gelen yaşatıları değerlendirmeye katmayınız. Lütfen her soruda, anlatılan durumun sizdekine ne ölçüde uyduğunu 100 üzerinden değerlendiriniz...

Sempton Tarama Listesi SCL 90 – R Testi

Sempton Tarama Listesi SCL 90 – R Testi Sempton Tarama Listesi SCL 90 – R Testi – Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün de dâhil olmak üzere son bir ay içinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak...

beck anksiyete ölçeği / beck anksiyete testi

beck anksiyete ölçeği / beck anksiyete testi beck anksiyete ölçeği / beck anksiyete testi – Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini alttaki ifadelerden size uygun olanı seçiniz.
Whatsapp
Ara
Konum