Çocuk İhmali

Çocuk İhmali İhmal edilen bir çocuk yetersiz beslenebilir, her zaman hasta olabilir ya da asla okulda olmayabilir. İhmal, fiziksel ve duygusal gibi farklı biçimlerde gelir ve daha fazla kız çocuğu erkeklerden daha fazla acı çeker, daha küçük çocuklar en çok ihmal eder. Tanım Çocuk ihmali, yaşa uygun bakımın sağlanamamasıyla ilgili bir tür kötü muamele olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel…

Details

Çocuk istismarı

Çocuk istismarı Çocuk istismarı, fiziksel, duygusal veya cinsel zarardan kaynaklanabilir. Çocuk istismarı genellikle bir eylem biçimindeyken, ihmal gibi zarar veren eylemsizlik örnekleri de vardır. Alkolizm / madde bağımlılığı ve öfke sorunları yaşayan bazı hanehalkları, hanehalkı olmayanlara kıyasla çocuk istismarı vakalarında daha fazla görülür. Çocuk istismarı sonuçları hem kısa hem de uzun süreli yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir. Çocuk…

Details

Otizm spektrum bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu Ciddiyette büyük ölçüde değişen bir gelişimsel bozukluk, otizm, iletişim sorunları, sosyal zorluklar ve sıklıkla tekrarlayan davranışlarla belirgindir. Nedeni büyüme düzensizliği gibi görünmektedir ve erken tedavi, işlevde büyük kazançlar sağlayabilir. Tanım Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD), beynin normal sosyal ve iletişim becerilerini geliştiren karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. ASD’nin ortak özellikleri arasında bozulmuş sosyal etkileşimler, sözlü ve…

Details

Çocuklar Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklar Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu Tanım Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu dikkat eksikliği, dikkatin dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsel davranışın bir kombinasyonu ile karakterize bir nörodavranışsal bozukluktur. Semptomlar hala oturmakta zorluk çeker, okulda veya ev ödevlerinde dikkat çekmeyi ve problemleri düşünmeden önce yanıtlamayı içerir. Hiperaktivite semptomları, huzursuzluk, huzursuzluk ve diğerlerini konuşmak veya başkalarını rahatsız etmek olabilir. DEHB…

Details

Tourette Bozukluğu

Tourette Bozukluğu Erkeklerde olduğu gibi erkekleri dört kez etkileyen nörolojik bir bozukluk olan Tourette bozukluğu, hastaların istemsiz tik ve hareketlere sahip olmasına neden olur. Bunlar bazen kontrol edilemeyen sesler veya seslendirmeler olarak tezahür edebilir. Tanım Tourette’s sendromu olarak da anılan Tourette bozukluğu, istemsiz hareketler ve kontrol edilemeyen vokalizasyonlar şeklini alan çok sayıda tik ile karakterize kalıtsal…

Details

Ayrılık Anksiyetesi

Ayrılık Anksiyetesi Ayrılık anksiyetesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere, evden ya da bağlandıkları kişilerden ayrılmayı düşündüklerinde olabilecek korku ya da sıkıntıdır. Tanım Ayrılık anksiyetesi, evden ya da bir bağlanma figüründen ayrılma konusunda aşırı korku ya da endişe anlamına gelir. DSM’nin önceki versiyonlarında, ayrılık kaygısı sadece 18 yaşın altındaki kişilere uygulanmıştır. Tanı şimdi hayatın tüm aşamalarında mevcut…

Details

Seçici Mutizm

Seçici Mutizm Tanım Seçici mutizm, bir çocuğun belirli durumlarda veya belirli insanlarla konuşamayacağı nadir bir çocukluk kaygı bozukluğudur. Bu bir utangaçlık şekli değil, aşırı çekingenlik olarak düşünülebilir. Konuşmanın kasıtlı bir reddi de değil, bu şekilde algılanabilir. Semptomlar ve ko-varolan durumlar, tedavi seçenekleri gibi bireyden kişiye farklılık gösterebilir. belirtiler Seçici mutizm başlangıcı genellikle 3 ile 6 yaşları arasındadır. Seçici…

Details

Reaktif bağlanma bozukluğu

Reaktif bağlanma bozukluğu Tanım Reaktif bağlanma bozukluğu (RAD), bir bebeğin veya çocuğun erken ihmal veya kötü muamele nedeniyle ebeveynleri veya bakıcıları ile bir bağ kuramadığı nadir bir duygusal işlev bozukluğudur. RAD semptomları diğer durumları taklit edebilir, bu nedenle doğru tanı ve tedaviyi almak için etkilenen çocuğun bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Tedavi olmaksızın, RAD yıllarca sürebilir ve…

Details

Geçici Tik Bozukluğu

Geçici Tik Bozukluğu Tanım Tikler, herhangi bir ritim ya da desen takip etmeyen, anormal, tekrarlayan, kasıtsız hareketler ya da seslendirmeler şeklini alırlar. Önceden geçici tik bozukluğu olarak bilinen geçici tik bozukluğu, çocuğun bir yıl kadar süren istem dışı motor ve / veya sözel tik gibi yaşadığı bir çocukluk çağı bozukluğudur. Tikler genellikle, güçlü, kontrol edilemeyen bir tik…

Details

Karşıt olma Bozukluk / meydan okuma bozukluğu (ODD)

Karşıt olma Bozukluk / meydan okuma bozukluğu (ODD) Tanım Muhalif meydan okuma bozukluğu (ODD), çocuk ve gençler arasında, asi ve tartışmacı davranış kalıpları ve otorite figürlerine yönelik düşmanca tavırlarla karakterize bir yıkıcı davranış bozukluğudur. Bazı ebeveynler ODD’yi tanımayı zor bulabilir, sadece inatçı, duygusal veya güçlü bir çocuk sahibi olduklarını düşünebilirler. ODD’li bir çocuğun davranışı normalden çok daha aşırı…

Details