Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Geçici Tik Bozukluğu

Geçici Tik Bozukluğu Tanım Tikler, herhangi bir ritim ya da desen takip etmeyen, anormal, tekrarlayan, kasıtsız hareketler ya da seslendirmeler şeklini alırlar. Önceden geçici tik bozukluğu olarak bilinen geçici tik bozukluğu, çocuğun bir yıl kadar süren istem dışı motor ve / veya sözel tik gibi yaşadığı bir çocukluk çağı bozukluğudur. Tikler genellikle, güçlü, kontrol edilemeyen bir tik...

Karşıt olma Bozukluk / meydan okuma bozukluğu (ODD)

Karşıt olma Bozukluk / meydan okuma bozukluğu (ODD) Tanım Muhalif meydan okuma bozukluğu (ODD), çocuk ve gençler arasında, asi ve tartışmacı davranış kalıpları ve otorite figürlerine yönelik düşmanca tavırlarla karakterize bir yıkıcı davranış bozukluğudur. Bazı ebeveynler ODD’yi tanımayı zor bulabilir, sadece inatçı, duygusal veya güçlü bir çocuk sahibi olduklarını düşünebilirler. ODD’li bir çocuğun davranışı normalden çok daha aşırı...

Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu Tanım Sözel olmayan bir öğrenme bozukluğu veya sözel olmayan öğrenme sakatlığı, aksi halde zeki ve hatta üstün yetenekli çocukların yaşadığı akademik ve sosyal zorlukların bir koleksiyonu tarafından işaretlenen nörolojik bir durumdur. Pek çok insanın sezgisel olarak öğrendiği sosyal beceriler, eğitimden ziyade gözlem yoluyla, sözel olmayan öğrenme bozukluğu olan çocuklarda eksiktir. Onlar ince çevresel...

Öğrenme güçlüğü

Öğrenme güçlüğü Disleksi gibi öğrenme engelleri, bir kişinin dili anlama, kullanma, matematik hesaplamaları yapma, hareketleri koordine etme veya dikkati yönlendirebilme yeteneğini etkiler. Genellikle okula başladıklarında çocuklarda teşhis edilirler. Tanım Öğrenme güçlüğü, kişinin sözlü veya yazılı dili anlama, kullanma, matematiksel hesaplamalar yapma, hareketleri koordine etme veya doğrudan dikkat etme yeteneğini etkileyen bozukluklardır. Çok küçük çocuklarda öğrenme engelleri ortaya...

Dil Bozukluğu

Dil Bozukluğu Tanım Dil bozukluğu, bir kişinin çeşitli dil türlerini (yani, konuşulan, yazılı, işaret dili) öğrenme ve kullanmada sürekli olarak güçlük çeken bir iletişim bozukluğudur. Dil bozukluğu olan bir birey, yaşları için beklenenlerin çok altında olan ve birçok sosyal, akademik ya da profesyonel çevrede iletişim kurma ya da etkin bir şekilde yer alma yeteneklerini sınırlayan dil...

zihinsel gerilik / mental retardasyon (MR)

zihinsel gerilik / mental retardasyon (MR) Tanım Entellektüel Disabilite DSM-5’ten önce mental retardasyon (MR) olarak adlandırıldı. Entellektüel sakatlık, yaşamın gelişim dönemindeki başlangıcı olan ve ortalamanın altında olan genel entellektüel işlevi ve bağımsız günlük yaşam için gerekli olan becerilerin eksikliğini içeren bir durumdur. Zihinsel yetersizliği teşhis etmek için incelenen genel zihinsel yetenekler arasında; akıl yürütme, problem çözme, planlama,...

Enürezis / idrarını tutamama

Enürezis / idrarını tutamama Genellikle yatak ıslatma denilen, enürezis de gün boyunca meydana gelebilir. Enürezis genellikle 5 yaşından önce bir sorun değildir. Enürezis meydana geldiğinde, bozukluk aktiviteyi kısıtlayabilir ve aşağılanmaya neden olabilir. Çocukların çoğu, kendi başlarına veya mesane antrenman teknikleriyle durumu iyileştirir. Tanım Enürezis, 5 yaş ve üstü çocuklarda istem dışı idrar tahliyesidir. Psikolojik olarak üzücü olabilir ve...

Enkoprezis

Enkoprezis Kronik konstipasyonun neden olduğu kimi zaman enkoprezis, dışkının 4 ya da daha büyük yaştaki bir çocuk tarafından giyilmesi veya başka uygunsuz yerlere geçmesidir. Normalde çocuğun bilinçli kontrolü altında değildir. Tanım Enkoprezis, dışkıların giyim gibi uygun olmayan yerlerde 4 veya daha fazla çocuk tarafından tekrarlanan geçişidir. Çoğunlukla, zaman içinde dışkı çarpması ve sonuçta ortaya çıkan dışkıların üzerinde...

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu veya SAD, her yıl aynı mevsim boyunca depresyon dönemlerinin meydana geldiği tekrarlayan majör depresif bozukluk türüdür. Bu duruma bazen “kış blues” denir. Tanım Mevsimsel duyuşsal bozukluk (SAD olarak da adlandırılır), insanların yılın belirli zamanlarında depresif dönem geçirdikleri depresyon biçimidir. En yaygın mevsimsel model, depresif dönemler için sonbaharda veya kışın olmakta ve...

Doğum Sonrası depresyonu Bozukluğu /Postpartum bozukluk

Doğum Sonrası depresyonu Bozukluğu /Postpartum bozukluk Dramatik hormonal değişiklikler nedeniyle, bazı yeni anneler hafif depresyon ya da “bebek mavisi” yaşarlar. Diğerleri daha ciddi bir depresyona girerler veya nadir durumlarda psikotik atak yaşarlar. Tanım Postpartum bozukluk, yeni annelerin sıklıkla yaşadığı duygusal, fiziksel ve davranışsal zorlukları tanımlar. Semptomlar hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Birçok yeni anne, “bebek mavisi” nin hafif...
Whatsapp
Ara
Konum