Haim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Cinsel Ac覺 Ge癟mii Formu嚜

Cinsel Ac覺 Ge癟mii Formu Aa覺daki sorular覺 olabildiince a癟覺k bir ekilde cevaplay覺n.          1-Problemi tan覺mlay覺n.          2-Yaad覺覺n覺z ac覺y覺 olabildiince net bir ekilde tan覺mlay覺n:          ______________________________zamanlarda oluyor.          -Ac覺y覺  _______________________b繹lgede hissediyorum.          -Ac覺n覺n s羹resini belirtiniz:          -Ne kadard覺r bu ac覺y覺 ya覺yorsunuz?          -Nas覺l bir his uyand覺r覺yor?          -Bu ac覺y覺 azaltmak i癟in veya ortadan kald覺rmak i癟in neler yapt覺n覺z?...

AR襤ZONA C襤NSEL YAANTILAR LE襤 (ACY) / kad覺n formu

Dan覺an覺n Ad覺, Soyad覺 :     Tarih : Dan覺an覺n Ya覺 ve Cinsiyeti :     Deerlendirici : AR襤ZONA C襤NSEL YAANTILAR LE襤 (ACY) KADIN FORMU L羹tfen her madde i癟in BUGUN de dahil GEEN HAFTAK襤 durumunuzu iaretleyin cinsel a癟覺dan ne derece isteklisiniz ? 1   2 3 4 5 6 Olduk癟a istekli ok istekli Biraz istekli Biraz...

AR襤ZONA C襤NSEL YAANTILAR LE襤 (ACY)

Dan覺an覺n Ad覺, Soyad覺 :     Tarih : Dan覺an覺n Ya覺 ve Cinsiyeti :     Deerlendirici : AR襤ZONA C襤NSEL YAANTILAR LE襤 (ACY) ERKEK FORMU L羹tfen her madde i癟in BUGUN de dahil GEEN HAFTAK襤 durumunuzu iaretleyin cinsel a癟覺dan ne derece isteklisiniz ? 1   2 3 4 5 6 Olduk癟a istekli ok istekli Biraz istekli Biraz...

Albert Ellisin Ak覺lc覺 Duygusal Davran覺癟覺 Terapisi嚜

LAlbert Ellisin Ak覺lc覺 Duygusal Davran覺癟覺 Terapisi Ak覺lc覺 Duygusal Davran覺癟覺 Terapisi (ADDT); d羹羹nmeyi, yarg覺lamay覺, karar vermeyi, analiz etmeyi ve uygulamay覺 vurgulamas覺 a癟覺s覺ndan bili ve davran覺a odaklanan terapilerle de ortak y繹nleri vard覺r. ADDTnin temel varsay覺m覺, insanlar覺n olaylar覺 ve yaad覺klar覺n覺 yorumlama bi癟imlerinin yaad覺klar覺 psikolojik g羹癟l羹klerin oluumunun belirlediidir. ADDT; d羹羹ncelerin, duygular覺n ve davran覺lar覺n 繹nemli 繹l癟羹de birbirlerini etkiledii ve kar覺l覺kl覺...

Ruhsal durum muayenesi 繹rnei

 Ruhsal durum muayenesi 繹rnei I. Genel G繹r羹n羹m II. Kognitif Fonksiyonlar          (Sensorium) 瞻Bilin癟 瞻Dikkat 瞻Y繹nelim 瞻Alg覺 瞻Bellek 瞻Yarg覺lama ve i癟 g繹r羹  III. D羹羹nce IV. Duygu  V. Davran覺 VI. Psikofizyoloji      瞻Uyku 瞻Yeme 瞻襤eme – D覺k覺lama 瞻Cinsel kimlik ve ilev VII. zel Beceri ve Yeterlilik 瞻Hesaplama 瞻Okuma – yazma, soyutlama Genel Tan覺lama 穡Genel g繹r羹n羹m 瞻G繹z temas覺,...

Bilisel Davran覺癟覺 Yakla覺mlar覺n S覺n覺rl覺l覺klar覺 ve Y繹neltilen Eletiriler嚜

Bilisel Davran覺癟覺 Yakla覺mlar覺n S覺n覺rl覺l覺klar覺 ve Y繹neltilen Eletiriler Bilisel Davran覺癟覺 Yakla覺mlar覺n S覺n覺rl覺l覺klar覺 ve Y繹neltilen Eletiriler嚜 ADDTde baz覺 dan覺anlar y羹zletirmeci bir terapistin sayg覺s覺n覺 ve g羹venini kazanmadan 繹nce sorunlar yaayabilirler. Dan覺anlar dinlenmediklerini ve ilgilenilmediklerini hissederek terapiye son verebilirler. ADDT terapistleri, ak覺lc覺 d羹羹nmeyi neyin oluturduuyla ilgili fikirlerini a覺r bir bi癟imde empoze etmek suretiyle g羹癟lerimi yanl覺 kullanabilirler. Ayr覺ca bu g羹癟...

Arkadal覺覺n Bekar ve Evli 襤nsanlara Etkisi

Arkadal覺覺n Bekar ve Evli 襤nsanlara Etkisi Mutlu olmak temel olarak g羹癟l羹 sosyal ilikilere sahip olmakla ilgilidir. Arkadal覺klar覺n Etkisi Turkiyede son y覺llarda rekor d羹zeyde bekar insan oldu. T羹m d羹nyada, toplumun k羹lt羹rel ve toplumsal normlar覺n覺n deitii, evlenmenin ekonomik tevikleri d羹t羹羹 ve bireysel deerler y羹kseldii i癟in insanlar yaln覺z bir hayat覺 tercih ediyorlar. Ancak bekarl覺覺n y羹kselii, eletiri de ald覺:...

Bilisel Terapide Dan覺an ve Terapist Aras覺ndaki 襤liki 嚜

D Bilisel Dan覺an ve Terapist Aras覺ndaki 襤liki Beck, terap繹tik ilikinin niteliinin bilisel terapi uygulamas覺 i癟in son derece 繹nemli olduunu vurgular. Baar覺l覺 psikolojik dan覺manl覺k; i癟tenlik ve s覺cakl覺k, uygun empati kurma, yarg覺lamadan kabul etme, dan覺anlarla g羹ven ve dostlua dayal覺 bir iliki kurma becerisi gibi terapistlerde aranan birtak覺m 繹zelliklere dayan覺r. Terapistler olgular覺 bilimsel olarak kavramsallat覺rabilmeli, yarat覺c覺 ve aktif...

Ak覺lc覺 Duygusal Davran覺癟覺 Terapide Terap繹tik Y繹ntem ve Teknikler

Ak覺lc覺 Duygusal Davran覺癟覺 Terapide Terap繹tik Y繹ntem ve Teknikler Bilisel Y繹ntemler 1. Mant覺kd覺覺 inan癟larla tart覺ma: ADDTnin en 癟ok kullan覺lan bilisel y繹ntemi, terapistin dan覺an覺n mant覺k d覺覺 inan癟lar覺yla aktif olarak tart覺mas覺 ve dan覺ana bu m羹cadeleyi tek ba覺na nas覺l yapaca覺n覺 繹retmesidir. Dan覺anlar o mant覺k d覺覺 inan癟tan vazge癟ene veya en az覺ndan onun etkisini azaltana kadar birtak覺m yapmak zorundas覺n, yapmal覺s覺n lar...

Bilisel Terapi Uygulamalar覺

Bilisel Terapi Uygulamalar覺   Bilisel Terapi / Bilisel yakla覺m kullan覺larak en 癟ok 羹zerinde arat覺rma yap覺lan iki problem alan覺 depresyon ve kayg覺 bozukluklar覺d覺r. Bunun yan覺nda BT fobiler, psikomatik hastal覺klar, beslenme bozukluklar覺, 繹fke ile ba etme, panik ataklar, travma sonras覺 stres bozukluklar覺, intihar eilimi, izofreni, kiilik bozukluklar覺, madde kullan覺m覺, krize m羹dahale, aile dan覺mas覺 ve cinsel istismar gibi durumlarda...
Whatsapp
Ara
Konum