Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

Albert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi

LAlbert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi (ADDT); düşünmeyi, yargılamayı, karar vermeyi, analiz etmeyi ve uygulamayı vurgulaması açısından biliş ve davranışa odaklanan terapilerle de ortak yönleri vardır. ADDT’nin temel varsayımı, insanların olayları ve yaşadıklarını yorumlama biçimlerinin yaşadıkları psikolojik güçlüklerin oluşumunun belirlediğidir. ADDT; düşüncelerin, duyguların ve davranışların önemli ölçüde birbirlerini etkilediği ve karşılıklı…

Details
şişli psikolog

Ruhsal durum muayenesi örneği

 Ruhsal durum muayenesi örneği I. Genel Görünüm II. Kognitif Fonksiyonlar          (Sensorium) ¤Bilinç ¤Dikkat ¤Yönelim ¤Algı ¤Bellek ¤Yargılama ve iç görü  III. Düşünce IV. Duygu  V. Davranış VI. Psikofizyoloji      ¤Uyku ¤Yeme ¤İşeme – Dışkılama ¤Cinsel kimlik ve işlev VII. Özel Beceri ve Yeterlilik ¤Hesaplama ¤Okuma – yazma, soyutlama Genel Tanılama ¨Genel görünüm ¤Göz teması,…

Details

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Yöneltilen Eleştiriler ADDT’de bazı danışanlar yüzleştirmeci bir terapistin saygısını ve güvenini kazanmadan önce sorunlar yaşayabilirler. Danışanlar dinlenmediklerini ve ilgilenilmediklerini hissederek terapiye son verebilirler. ADDT terapistleri, akılcı düşünmeyi neyin oluşturduğuyla ilgili fikirlerini ağır bir biçimde empoze etmek suretiyle güçlerimi yanlış kullanabilirler. Ayrıca bu güç…

Details
şişli psikolog

Arkadaşlığın Bekar ve Evli İnsanlara Etkisi

Arkadaşlığın Bekar ve Evli İnsanlara Etkisi Mutlu olmak temel olarak güçlü sosyal ilişkilere sahip olmakla ilgilidir. Arkadaşlıkların Etkisi Turkiyede son yıllarda rekor düzeyde bekar insan oldu. Tüm dünyada, toplumun kültürel ve toplumsal normlarının değiştiği, evlenmenin ekonomik teşvikleri düştüğü ve bireysel değerler yükseldiği için insanlar yalnız bir hayatı tercih ediyorlar. Ancak bekarlığın yükselişi, eleştiri de aldı:…

Details
Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

Bilişsel Terapide Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki 

D Bilişsel Danışan ve Terapist Arasındaki İlişki Beck, terapötik ilişkinin niteliğinin bilişsel terapi uygulaması için son derece önemli olduğunu vurgular. Başarılı psikolojik danışmanlık; içtenlik ve sıcaklık, uygun empati kurma, yargılamadan kabul etme, danışanlarla güven ve dostluğa dayalı bir ilişki kurma becerisi gibi terapistlerde aranan birtakım özelliklere dayanır. Terapistler olguları bilimsel olarak kavramsallaştırabilmeli, yaratıcı ve aktif…

Details
şişli psikolog

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapide Terapötik Yöntem ve Teknikler

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapide Terapötik Yöntem ve Teknikler Bilişsel Yöntemler 1. Mantıkdışı inançlarla tartışma: ADDT’nin en çok kullanılan bilişsel yöntemi, terapistin danışanın mantık dışı inançlarıyla aktif olarak tartışması ve danışana bu mücadeleyi tek başına nasıl yapacağını öğretmesidir. Danışanlar o mantık dışı inançtan vazgeçene veya en azından onun etkisini azaltana kadar birtakım “yapmak zorundasın, yapmalısın” lar…

Details
şişli psikolog

Bilişsel Terapi Uygulamaları

Bilişsel Terapi Uygulamaları   Bilişsel Terapi / Bilişsel yaklaşım kullanılarak en çok üzerinde araştırma yapılan iki problem alanı depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Bunun yanında BT fobiler, psikomatik hastalıklar, beslenme bozuklukları, öfke ile baş etme, panik ataklar, travma sonrası stres bozuklukları, intihar eğilimi, şizofreni, kişilik bozuklukları, madde kullanımı, krize müdahale, aile danışması ve cinsel istismar gibi durumlarda…

Details

Orgazm Boşluğu: Seks Devrimi Nerede Kaldı?

Orgazm Boşluğu: Seks Devrimi Nerede Kaldı? Orgazm boşluğunun kültürel nedenlere hitap etmesi, zevkin ötesinde imalara sahiptir. 1960’ların özünde, cinsel devrim “ kadın cinsel gücü ” idi. ” Bu hedefin gerisinde kaldı. Özellikle, devrim evliliği kabullenmeden önce kadınları cinsel ilişkiye sokarken, kadınları da tatmin edici cinsel deneyimlere sahip olmadı. Bu iddia, bir seks araştırmacısı ve eğitimci olarak…

Details