Haşim BELTEN - Uzman Klinik Psikolog

Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi tedavisi

Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi tedavisi Birçok insan için, yaklaşan sosyal bir katılım veya performans durumu, kaçınmayı veya işlevsellikle karışmayı gerektiren korkuyu getirir. Sosyal anksiyete bozukluğu tipik olarak yetişkinlik döneminden önce başlar ve çoğu zaman sakatlık hissederken tedavi edilebilir. Sosyal Fobi tedavisi nedir Daha önce sosyal fobi olarak adlandırılan sosyal anksiyete bozukluğu, gündelik sosyal durumlarda...

neurofeedback

neurofeedback Neurofeedback Nedir? EEG (electroencephalogram) biofeedback olarak da bilinen Neurofeedback , bir hastanın beyin dalgası aktivitesini değerlendiren bilgisayar tabanlı bir programdan anında geri bildirim sağlayan terapötik bir girişimdir . Program daha sonra bu beyin sinyallerini yeniden düzenlemek veya yeniden eğitmek için ses veya görsel sinyaller kullanır . Bu sürece cevap vererek, danışanlar beyin fonksiyonlarını düzenlemeyi...

Nöro-Dil Programlama Terapisi

Nöro-Dil Programlama Terapisi Nöro-Dil Programlama Terapisi Nedir? Nöro-Dil Programcılığı (NLP) terapisi , danışanın öz-farkındalığını, güvenini , iletişim becerilerini ve sosyal eylemlerini geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi dil ve duyusal temelli müdahale ve davranış-değiştirme teknikleri olan NLP’yi içermektedir. Gol NLP istemci yolu bire bir dünyada nasıl çalıştığını Dünya etkiler görüntüler ve geçmişte yararlı olduğu...

Anlatı Terapisi

Anlatı Terapisi Anlatı Terapisi Nedir? Anlatı terapisi , insanları sorunlarından ayrı olarak gören bir danışma şeklidir . Bu, danışanların, onlara gerçekten nasıl yardımcı olabileceğini veya onları nasıl koruyabildiğini görmek için meseleden biraz uzaklaşmasını sağlar. Bu yeni bakış açısıyla, bireyler düşünce kalıpları ve davranışlarında değişiklik yapma ve hayat öykülerini kim olduklarını, neyi başardıklarını ve amaçlarının ne...

Çok kültürlü Terapi

Çok kültürlü Terapi Çokkültürlü Terapi Nedir? Çokkültürlü terapi , ırk, etnik köken , din , cinsiyet kimliği, gelir, engellilik ya da diğer sosyal faktörlerin çoğunluğun dışında kalanların endişelerini giderir . Baskı, ırkçılık ve marjinalleşme gibi azınlık grupları için ortaya çıkan sorunlar , ilgili ve kabul edilir. Terapist daha kültürel olarak farkındadır ve daha evrensel bir...

Motive edici mülakat

Motive edici mülakat Motivasyonel Görüşme Nedir? Motivasyonel görüşme , insanların davranışlarını değiştirmek için ihtiyaç duydukları içsel motivasyonu bulmak için kararsız duyguları ve güvensizlikleri çözmelerine yardımcı olan bir danışma yöntemidir . Yaşamı değiştirmek için ne kadar zor olduğunu dikkate alan pratik, empatik ve kısa süreli bir süreçtir. Kullanıldığı Zaman Motivasyonel görüşme genellikle bağımlılığı ve fiziksel sağlığın yönetimini ele almak için kullanılır.diyabet, kalp hastalığı ve astım gibi durumlar. Bu müdahale, insanların daha sağlıklı seçimler...

Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi

Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi Nedir? Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi (MBCT) meditasyon ve nefes egzersizleri gibi farkındalık uygulamalarını içeren değiştirilmiş bir bilişsel terapidir . Bu araçları kullanarak, MBCT terapistleri danışanlara depresif bir duruma düşme eğilimi gösterebilecek negatif düşünce kalıplarından nasıl uzaklaşacaklarını öğretirler, böylece depresyona girmeden önce depresyonla savaşırlar . Kullanıldığı Zaman MBCT,...

Zihinselleştirme Temelli Terapi

Zihinselleştirme Temelli Terapi Zihinselleştirme Temelli Terapi Nedir? Zihinselleştirme Temelli Terapi (MBT), borderline kişilik bozukluğu ve çeşitli psikoterapötik yaklaşımlardan gelen diğer zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için kanıta dayalı bir tedavidir . Zihinselleştirici ya da kendi duygusal zihinsel durumunuzla başkalarınınki arasında odaklanma ve farklılaşma yeteneği ve kişinin zihinsel durumunun davranışı nasıl etkilediğini anlamak , sınırda kişilik bozukluğu olanlarda sınırlı olan normal bir bilişsel işlevdir . Zihinselleşmenin arttırılması ve iyileştirilmiş duygusal düzenlemeler MBT tedavisinin merkezindedir....

Evlilik ve Aile Terapisi

Evlilik ve Aile Terapisi Evlilik ve Aile Terapisi Nedir? Evlilik ve Aile Terapisi (MFT), tüm aile üyelerinin davranışlarını ele alan bir psikoterapi şeklidir ve bu davranışların sadece bireysel aile üyelerini değil, aile üyeleri ve aile birimi arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. Bu nedenle, tedavi genellikle bireysel terapi için harcanan zaman ile çift terapiye, aile terapisine veya gerektiğinde her ikisine harcanan zaman arasında...

Jung Terapi

Jung Terapi Jung Terapi Nedir? Jungian analizi, bazen Jungian analizi olarak bilinir, bir kişinin dengeli ve bütün hissetmesine yardımcı olmak için zihnin bilinçli ve bilinçsiz kısımlarını bir araya getirmek için tasarlanmış derinlemesine, analitik bir konuşma terapisidir . Jung terapisi , danışanlarının zihninin daha derin ve genellikle daha karanlık unsurlarını keşfetmelerini ve dış dünyaya sundukları özden...
Whatsapp
Ara
Konum